słowa kończące się ć

     
wyszukiwanie słów    poczynając        kończąc      


lista słów kończących się na ć

bać
dziabać
zadziabać
obdziabać
podziabać
dbać
zadbać
zaniedbać
jebać
najebać
zajebać
podjebać
przejebać
dojebać
pojebać
ujebać
wjebać
wyjebać
przyjebać
zjebać
rozjebać
kolebać
zakolebać
rozkolebać
grzebać
zagrzebać
odgrzebać
przegrzebać
dogrzebać
pogrzebać
wygrzebać
rozgrzebać
ścibać
gibać
bimbać
zabimbać
przebimbać
pobimbać
nabombać
podobać
spodobać
upodobać
przypodobać
dziobać
zadziobać
obdziobać
podziobać
udziobać
wydziobać
zdziobać
rozdziobać
skrobać
naskrobać
zaskrobać
obskrobać
odskrobać
podskrobać
zeskrobać
przeskrobać
oskrobać
doskrobać
poskrobać
uskrobać
wyskrobać
siorbać
wysiorbać
ściubać
skubać
naskubać
obskubać
nadskubać
podskubać
zeskubać
oskubać
poskubać
uskubać
wyskubać
rozskubać
dłubać
nadłubać
obdłubać
oddłubać
podłubać
wydłubać
rozdłubać
dybać
gdybać
pogdybać
przydybać
zdybać
dzióbać
zadzióbać
podzióbać
udzióbać
wydzióbać
zdzióbać
rozdzióbać
rąbać
narąbać
zarąbać
obrąbać
nadrąbać
odrąbać
podrąbać
przerąbać
porąbać
urąbać
wrąbać
wyrąbać
zrąbać
rozrąbać
przekabacać
nawilgacać
odwilgacać
ogacać
ubogacać
zbogacać
wzbogacać
powzbogacać
zmechacać
wydelikacać
macać
namacać
obmacać
podmacać
omacać
domacać
pomacać
wymacać
zmacać
zeszmacać
pacać
zapacać
przepacać
wypacać
obracać
naobracać
poobracać
wyobracać
osieracać
zagracać
skracać
poskracać
ukracać
przykracać
zatracać
pozatracać
przetracać
wytracać
powytracać
wracać
nawracać
zawracać
pozawracać
odwracać
poodwracać
przewracać
poprzewracać
powracać
popowracać
wywracać
powywracać
przywracać
zwracać
pozwracać
spowinowacać
ogałacać
omłacać
domłacać
wymłacać
powymłacać
ogołacać
pozapłacać
nadpłacać
odpłacać
przepłacać
opłacać
dopłacać
popłacać
spłacać
pospłacać
wpłacać
wypłacać
powypłacać
przypłacać
ozłacać
poozłacać
pozłacać
wyzłacać
rozzłacać
obiecać
przyobiecać
zaśmiecać
podniecać
rozniecać
wzniecać
powzniecać
okwiecać
ukwiecać
rozkwiecać
zaświecać
pozaświecać
przeświecać
oświecać
wyświecać
przyświecać
rozświecać
zalecać
sklecać
posklecać
polecać
zlecać
pozlecać
oszpecać
uszlachcać
urozmaicać
kicać
pokicać
przykicać
ujednolicać
osierocać
okopcać
uśmiercać
nawiercać
ponawiercać
przedwiercać
odwiercać
przewiercać
poprzewiercać
dowiercać
wwiercać
wywiercać
powywiercać
rozwiercać
porozwiercać
ocucać
kucać
przykucać
obałamucać
zasmucać
zrucać
rzucać
narzucać
ponarzucać
zarzucać
pozarzucać
obrzucać
poobrzucać
odrzucać
poodrzucać
podrzucać
przerzucać
naprzerzucać
poprzerzucać
dorzucać
porzucać
poporzucać
wrzucać
nawrzucać
powrzucać
wyrzucać
powyrzucać
przyrzucać
zrzucać
nazrzucać
pozrzucać
rozrzucać
porozrzucać
hycać
przemycać
nasycać
zasycać
podsycać
przesycać
wysycać
zachwycać
nazachwycać
pozachwycać
zaszczycać
spłycać
wypłycać
skrócać
ukrócać
zakłócać
skłócać
wykłócać
nawykłócać
wymłócać
powymłócać
zamącać
zmącać
rozmącać
trącać
zatrącać
obtrącać
poobtrącać
odtrącać
przetrącać
poprzetrącać
potrącać
strącać
postrącać
utrącać
poutrącać
wtrącać
powtrącać
wytrącać
powytrącać
roztrącać
poroztrącać
zachęcać
pozachęcać
zniechęcać
pozniechęcać
poświęcać
uświęcać
wyświęcać
zbydlęcać
zachachmęcać
zanęcać
wnęcać
przynęcać
znęcać
poznęcać
nakręcać
ponakręcać
zakręcać
pozakręcać
ponadkręcać
odkręcać
poodkręcać
podkręcać
przekręcać
poprzekręcać
okręcać
dokręcać
pookręcać
pokręcać
skręcać
poskręcać
ukręcać
poukręcać
wkręcać
powkręcać
wykręcać
nawykręcać
powykręcać
przykręcać
poprzykręcać
rozkręcać
porozkręcać
zezwierzęcać
odkształcać
podkształcać
zniekształcać
przekształcać
poprzekształcać
dokształcać
ukształcać
wykształcać
powykształcać
pogwałcać
przygwałcać
zażółcać
przyżółcać
dać
badać
przebadać
obadać
dobadać
pobadać
wybadać
zbadać
gadać
nagadać
zagadać
obgadać
podgadać
przegadać
dogadać
pogadać
ugadać
wygadać
przygadać
zgadać
rozgadać
biadać
nabiadać
pobiadać
śniadać
siadać
zasiadać
pozasiadać
obsiadać
poobsiadać
podsiadać
przesiadać
osiadać
dosiadać
poosiadać
posiadać
usiadać
wsiadać
powsiadać
wysiadać
powysiadać
przysiadać
poprzysiadać
zsiadać
pozsiadać
rozsiadać
porozsiadać
powiadać
zapowiadać
pozapowiadać
odpowiadać
podpowiadać
przepowiadać
opowiadać
naopowiadać
ponaopowiadać
dopowiadać
poopowiadać
spowiadać
wyspowiadać
wypowiadać
powypowiadać
rozpowiadać
porozpowiadać
jadać
najadać
zajadać
pozajadać
objadać
poobjadać
nadjadać
odjadać
podjadać
przejadać
dojadać
pojadać
ujadać
naujadać
wyjadać
powyjadać
zjadać
pozjadać
nadać
padać
napadać
zapadać
pozapadać
odpadać
poodpadać
podpadać
przepadać
poprzepadać
opadać
dopadać
poopadać
popadać
spadać
naspadać
pospadać
upadać
podupadać
poupadać
wpadać
nawpadać
powpadać
wypadać
powypadać
przypadać
rozpadać
porozpadać
zakradać
podkradać
przekradać
okradać
dokradać
pookradać
skradać
wkradać
wykradać
powykradać
rozkradać
porozkradać
postradać
zadać
nakładać
ponakładać
zakładać
pozakładać
obkładać
poobkładać
nadkładać
przedkładać
odkładać
naodkładać
poodkładać
podkładać
popodkładać
przekładać
poprzekładać
okładać
dokładać
pookładać
pokładać
spokładać
składać
naskładać
przeskładać
doskładać
poskładać
uskładać
układać
naukładać
poukładać
wkładać
nawkładać
powkładać
wykładać
powykładać
przykładać
poprzykładać
rozkładać
porozkładać
władać
owładać
naddać
oddać
poddać
zaprzedać
odprzedać
sprzedać
odsprzedać
wysprzedać
rozsprzedać
wyprzedać
rozprzedać
kidać
widać
fajdać
nafajdać
zafajdać
sfajdać
ufajdać
wyfajdać
hajdać
majdać
trajdać
szwendać
poszwendać
dyndać
zadyndać
podyndać
dryndać
zadryndać
dodać
podać
zapodać
ubrdać
poderdać
przyderdać
merdać
zamerdać
dyrdać
podyrdać
przydyrdać
udać
wyłabudać
wysiudać
wdać
wydać
przydać
zdać
zagwazdać
gwizdać
nagwizdać
zagwizdać
odgwizdać
podgwizdać
przegwizdać
pogwizdać
wygwizdać
zgwizdać
rozdać
obuzdać
zaglądać
pozaglądać
podglądać
przeglądać
naprzeglądać
poprzeglądać
oglądać
naoglądać
doglądać
pooglądać
spoglądać
wglądać
wyglądać
przyglądać
naprzyglądać
poprzyglądać
rozglądać
porozglądać
żądać
zażądać
pożądać
wyprzędać
cofać
wycofać
ufać
zaufać
dufać
gać
przemagać
domagać
niedomagać
pomagać
dopomagać
wspomagać
smagać
zasmagać
osmagać
wysmagać
wymagać
zmagać
wzmagać
wzdragać
tragać
błagać
zabłagać
przebłagać
ubłagać
wybłagać
biegać
nabiegać
zabiegać
nazabiegać
nadbiegać
odbiegać
podbiegać
przebiegać
obiegać
dobiegać
pobiegać
zapobiegać
ubiegać
współubiegać
wbiegać
wybiegać
powybiegać
przybiegać
zbiegać
pozbiegać
rozbiegać
porozbiegać
nalegać
zalegać
oblegać
podlegać
dolegać
polegać
ulegać
wylegać
powylegać
przylegać
rozlegać
zastrzegać
pozastrzegać
przestrzegać
ostrzegać
dostrzegać
poostrzegać
postrzegać
spostrzegać
wystrzegać
zażegać
podżegać
przyżegać
ścigać
prześcigać
dościgać
wyścigać
ligać
migać
zamigać
pomigać
wymigać
śmigać
pośmigać
dźwigać
nadźwigać
zadźwigać
przedźwigać
dodźwigać
podźwigać
wydźwigać
przydźwigać
zdźwigać
gilgać
nawilgać
dziamgać
margać
targać
natargać
zatargać
dotargać
potargać
stargać
wtargać
wytargać
przytargać
roztargać
szargać
zaszargać
nadszargać
poszargać
uszargać
wyszargać
zszargać
drgać
zadrgać
rozedrgać
współdrgać
dziergać
obdziergać
wydziergać
szurgać
smyrgać
szmyrgać
pyrgać
rugać
obrugać
mrugać
zamrugać
odmrugać
pomrugać
strugać
zastrugać
zestrugać
ostrugać
ustrugać
wystrugać
zrugać
dygać
drygać
wzdrygać
frygać
sfrygać
zastygać
pozastygać
ostygać
wystygać
zygać
rzygać
narzygać
zarzygać
obrzygać
porzygać
obstrzygać
podstrzygać
zestrzygać
ostrzygać
postrzygać
wystrzygać
powystrzygać
przystrzygać
rozstrzygać
porozstrzygać
współrozstrzygać
wyrzygać
zrzygać
ślizgać
prześlizgać
poślizgać
wślizgać
wyślizgać
umizgać
poumizgać
pizgać
wierzgać
rozwierzgać
dzierzgać
zadzierzgać
pozadzierzgać
przedzierzgać
bluzgać
nabluzgać
zabluzgać
obluzgać
zbluzgać
bryzgać
zabryzgać
obryzgać
pobryzgać
zbryzgać
rozbryzgać
ciągać
naciągać
ponaciągać
zaciągać
nazaciągać
pozaciągać
obciągać
poobciągać
nadciągać
odciągać
poodciągać
podciągać
przeciągać
naprzeciągać
poprzeciągać
ociągać
dociągać
pociągać
wciągać
nawciągać
powciągać
wyciągać
powyciągać
przyciągać
rozciągać
porozciągać
ściągać
naściągać
pościągać
powściągać
osiągać
poosiągać
urągać
naurągać
gęgać
zagęgać
rozgęgać
sięgać
zasięgać
dosięgać
przysięgać
naprzysięgać
zaprzysięgać
pozaprzysięgać
odprzysięgać
poprzysięgać
krzywoprzysięgać
sprzysięgać
zalęgać
pozalęgać
ulęgać
wylęgać
powylęgać
zaprzęgać
pozaprzęgać
odprzęgać
przeprzęgać
doprzęgać
sprzęgać
posprzęgać
wprzęgać
wyprzęgać
powyprzęgać
przyprzęgać
rozprzęgać
łgać
nałgać
załgać
obełgać
pełgać
zapełgać
zełgać
ołgać
połgać
czołgać
zaczołgać
odczołgać
podczołgać
przeczołgać
doczołgać
poczołgać
wczołgać
wyczołgać
przyczołgać
wyłgać
źgać
zaźgać
dźgać
zadźgać
podźgać
poźgać
żgać
zażgać
pożgać
wahać
zawahać
chachać
ciachać
przeciachać
pociachać
machać
namachać
zamachać
odmachać
pomachać
zmachać
rozmachać
tachać
natachać
zatachać
dotachać
wtachać
wytachać
przytachać
sztachać
łachać
wyłachać
złachać
żachać
uśmiechać
pouśmiechać
niechać
zaniechać
poniechać
jechać
najechać
zajechać
objechać
nadjechać
odjechać
podjechać
przejechać
dojechać
pojechać
ujechać
wjechać
wyjechać
przyjechać
zjechać
rozjechać
brechać
nabrechać
szprechać
zacichać
ucichać
przycichać
ścichać
kichać
nakichać
przekichać
skichać
wykichać
cochać
kochać
nakochać
zakochać
odkochać
pokochać
ukochać
wykochać
rozkochać
lochać
szlochać
naszlochać
zaszlochać
przeszlochać
wyszlochać
rozszlochać
czochać
pchać
napchać
zapchać
wepchać
rozepchać
przepchać
opchać
dopchać
popchać
upchać
wypchać
szturchać
naszturchać
obszturchać
poszturchać
wyszturchać
buchać
wybuchać
rozbuchać
chuchać
nachuchać
odchuchać
pochuchać
wychuchać
niuchać
wyniuchać
dmuchać
nadmuchać
przedmuchać
podmuchać
wdmuchać
wydmuchać
rozdmuchać
rozczmuchać
ruchać
udobruchać
gruchać
zagruchać
pogruchać
przygruchać
poruchać
wyruchać
słuchać
nasłuchać
zasłuchać
obsłuchać
odsłuchać
podsłuchać
przesłuchać
osłuchać
dosłuchać
posłuchać
usłuchać
wsłuchać
wysłuchać
przysłuchać
dychać
oddychać
pooddychać
wdychać
nawdychać
powdychać
wydychać
zdychać
nazdychać
pozdychać
wzdychać
nawzdychać
powzdychać
wyzdychać
powyzdychać
czmychać
napychać
ponapychać
zapychać
pozapychać
odpychać
poodpychać
podpychać
przepychać
opychać
dopychać
popychać
spychać
pospychać
upychać
poupychać
wpychać
nawpychać
powpychać
wypychać
powypychać
rozpychać
porozpychać
prychać
wystrychać
zasychać
pozasychać
obsychać
poobsychać
podsychać
przesychać
osychać
dosychać
usychać
pousychać
wysychać
powysychać
przysychać
poprzysychać
zsychać
pozsychać
rozsychać
porozsychać
słychać
zmierzchać
pierzchać
rozpierzchać
wąchać
nawąchać
obwąchać
przewąchać
dowąchać
powąchać
wywąchać
zwąchać
trząchać
potrząchać
strząchać
wtrząchać
wytrząchać
zatęchać
czyhać
ozdabiać
poozdabiać
przyozdabiać
zarabiać
pozarabiać
obrabiać
poobrabiać
nadrabiać
odrabiać
podrabiać
popodrabiać
wdrabiać
rozdrabiać
przerabiać
poprzerabiać
zagrabiać
pozagrabiać
ograbiać
wygrabiać
zgrabiać
pozgrabiać
rozgrabiać
dorabiać
podorabiać
porabiać
urabiać
pourabiać
wrabiać
wyrabiać
nawyrabiać
ponawyrabiać
powyrabiać
przyrabiać
rozrabiać
narozrabiać
ponarozrabiać
usposabiać
przysposabiać
uosabiać
wywabiać
powywabiać
przywabiać
zwabiać
oszwabiać
osłabiać
wyżłabiać
powyżłabiać
podchlebiać
przypodchlebiać
pochlebiać
przypochlebiać
schlebiać
przetrzebiać
wytrzebiać
powytrzebiać
ześcibiać
wścibiać
wyścibiać
powyścibiać
uwielbiać
wygarbiać
zaskarbiać
pozaskarbiać
wyszczerbiać
powyszczerbiać
otorbiać
wygubiać
wściubiać
wyściubiać
powyściubiać
zaślubiać
poślubiać
pogrubiać
zgrubiać
przyhołubiać
chybiać
uchybiać
zarybiać
pozarybiać
odrybiać
zagrzybiać
odgrzybiać
otrąbiać
wytrąbiać
wydębiać
zaziębiać
pozaziębiać
przeziębiać
poprzeziębiać
oziębiać
wyziębiać
powyziębiać
zagnębiać
pognębiać
przygnębiać
obrębiać
zaobrębiać
wrębiać
zazębiać
pozazębiać
zagłębiać
pozagłębiać
przegłębiać
pogłębiać
wgłębiać
wygłębiać
zgłębiać
pozgłębiać
skłębiać
ciupciać
pociupciać
wyciupciać
trafiać
natrafiać
utrafiać
przytrafiać
zasyfiać
zawiadamiać
pozawiadamiać
powiadamiać
uwiadamiać
uświadamiać
odchamiać
unieruchamiać
uruchamiać
zaznajamiać
pozaznajamiać
obznajamiać
poznajamiać
rozłakamiać
odplamiać
omamiać
obramiać
rozgramiać
poskramiać
utożsamiać
oszałamiać
oszołamiać
uziemiać
przyziemiać
obznajmiać
obeznajmiać
oznajmiać
uruchomiać
obkarmiać
odkarmiać
podkarmiać
przekarmiać
okarmiać
dokarmiać
skarmiać
wykarmiać
ogumiać
potłumiać
wytłumiać
przytłumiać
zadymiać
pozadymiać
oddymiać
poddymiać
odymiać
przydymiać
wyolbrzymiać
powyolbrzymiać
ujarzmiać
śmiać
naśmiać
zaśmiać
obśmiać
roześmiać
pośmiać
uśmiać
wyśmiać
rozśmiać
wtarabaniać
ganiać
naganiać
zaganiać
pozaganiać
nadganiać
odganiać
podganiać
przeganiać
oganiać
doganiać
poganiać
uganiać
nauganiać
wganiać
powganiać
wycyganiać
wyganiać
powyganiać
przyganiać
zganiać
pozganiać
rozganiać
porozganiać
oparkaniać
rozbisurmaniać
otumaniać
zabraniać
pozabraniać
wybraniać
wzbraniać
ochraniać
oszraniać
potaniać
nawaniać
odwaniać
zaiwaniać
przetrwaniać
roztrwaniać
obdzwaniać
oddzwaniać
przedzwaniać
dodzwaniać
podzwaniać
wydzwaniać
przydzwaniać
zdzwaniać
rozdzwaniać
zachrzaniać
ochrzaniać
schrzaniać
wchrzaniać
wychrzaniać
przychrzaniać
pochłaniać
wchłaniać
kłaniać
nakłaniać
odkłaniać
skłaniać
poskłaniać
słaniać
zasłaniać
pozasłaniać
odsłaniać
poodsłaniać
przesłaniać
poprzesłaniać
osłaniać
poosłaniać
przysłaniać
poprzysłaniać
wyłaniać
uprawdopodabniać
upodabniać
zdrabniać
pozdrabniać
rozdrabniać
porozdrabniać
odosabniać
wyosabniać
umożebniać
uprawdopodobniać
upodobniać
zdrobniać
odosobniać
wyosobniać
odbębniać
obębniać
wybębniać
wyodrębniać
powyodrębniać
umacniać
poumacniać
wzmacniać
powzmacniać
uobecniać
upełnomocniać
uprawomocniać
udogadniać
uwiarygadniać
uzgadniać
pouzgadniać
zwyradniać
uzasadniać
nawadniać
zawadniać
odwadniać
udowadniać
uwadniać
rozwadniać
zapładniać
obezwładniać
ubezwładniać
uśredniać
rozwidniać
uwiarygodniać
ujednorodniać
nawodniać
odwodniać
udowodniać
uwodniać
zaludniać
pozaludniać
wyludniać
powyludniać
zatrudniać
pozatrudniać
utrudniać
uwzględniać
upodrzędniać
uwspółrzędniać
przeceniać
oceniać
doceniać
wyceniać
zacieniać
ocieniać
pocieniać
ścieniać
opierścieniać
upierścieniać
mieniać
zamieniać
pozamieniać
nadmieniać
odmieniać
poodmieniać
podmieniać
przemieniać
poprzemieniać
pomieniać
napromieniać
opromieniać
rozpromieniać
rozpłomieniać
zarumieniać
pozarumieniać
obrumieniać
podrumieniać
przyrumieniać
zrumieniać
wymieniać
powymieniać
zmieniać
pozmieniać
rozmieniać
pieniać
spieniać
wpieniać
unasieniać
zaczerwieniać
zazieleniać
rozzieleniać
wypleniać
powypleniać
rozpleniać
natleniać
odtleniać
dotleniać
utleniać
peniać
zaszczeniać
zakorzeniać
pozakorzeniać
ukorzeniać
wykorzeniać
powykorzeniać
rozkorzeniać
rozprzestrzeniać
wżeniać
przyżeniać
zabagniać
zaogniać
rozogniać
upowszechniać
rozpowszechniać
spulchniać
rozpulchniać
wykliniać
obśliniać
ośliniać
obwiniać
współobwiniać
zaświniać
odtajniać
ujednostajniać
utajniać
uzwyczajniać
ufamilijniać
uatrakcyjniać
uabstrakcyjniać
ukonfesyjniać
odpartyjniać
upartyjniać
uspójniać
zwłókniać
rozwłókniać
wypiękniać
uzdalniać
odrealniać
urealniać
uradykalniać
umuzykalniać
odralniać
umoralniać
uteatralniać
unaturalniać
ukulturalniać
uaktualniać
usamowalniać
spowalniać
uwalniać
zwalniać
pozwalniać
rozwalniać
usamodzielniać
wysubtelniać
unieśmiertelniać
uczytelniać
uwierzytelniać
doszczelniać
uszczelniać
uzdolniać
usamowolniać
ubezwłasnowolniać
poszczególniać
wyszczególniać
powyszczególniać
uogólniać
uprzytamniać
zaciemniać
pozaciemniać
wyciemniać
przyciemniać
ściemniać
odwzajemniać
wywzajemniać
uprzyjemniać
zaplemniać
udaremniać
oprzytomniać
uprzytomniać
uintymniać
unasienniać
udziecinniać
uniewinniać
uczynniać
upłynniać
nawapniać
odwapniać
uwapniać
zwapniać
udostępniać
uprzystępniać
zadarniać
nagarniać
zagarniać
pozagarniać
obgarniać
odgarniać
poodgarniać
podgarniać
przegarniać
ogarniać
wgarniać
wygarniać
powygarniać
przygarniać
zgarniać
pozgarniać
rozgarniać
porozgarniać
odziarniać
uodparniać
pojędrniać
ujędrniać
zaczerniać
pozaczerniać
podczerniać
przeczerniać
oczerniać
poczerniać
przyczerniać
uwodorniać
uodporniać
wydurniać
uwydatniać
uzdatniać
udelikatniać
ulatniać
uadekwatniać
uszlachetniać
wyszlachetniać
uświetniać
wyletniać
ukonkretniać
udobitniać
rozbłękitniać
osamotniać
utysiąckrotniać
udziesięciokrotniać
zdziesięciokrotniać
uwielokrotniać
zwielokrotniać
ustokrotniać
uzdrowotniać
odrzeczywistniać
urzeczywistniać
uszorstniać
roznamiętniać
upamiętniać
zobojętniać
zmętniać
przedawniać
ujawniać
usprawniać
uprawniać
równouprawniać
uspławniać
zapewniać
upewniać
spokrewniać
rozrzewniać
udziwniać
usensowniać
uintensywniać
uaktywniać
uefektywniać
usztywniać
wtryniać
zaczyniać
odczyniać
wyczyniać
nawyczyniać
przyczyniać
rozczyniać
przyskrzyniać
uszyniać
czniać
uwidaczniać
uwieloznaczniać
ujednoznaczniać
uwieczniać
utaneczniać
nasłoneczniać
osłoneczniać
rozsłoneczniać
uwsteczniać
uskuteczniać
uspołeczniać
upubliczniać
udynamiczniać
usceniczniać
unaoczniać
uwidoczniać
upotoczniać
uliryczniać
uklasyczniać
udramatyczniać
upoetyczniać
uteoretyczniać
odpolityczniać
upolityczniać
odromantyczniać
uromantyczniać
uautentyczniać
uelastyczniać
uplastyczniać
udźwięczniać
ubezdźwięczniać
rozpęczniać
trzniać
uwewnętrzniać
uzewnętrzniać
napełniać
ponapełniać
zapełniać
pozapełniać
przepełniać
dopełniać
popełniać
spełniać
uzupełniać
pouzupełniać
wypełniać
powypełniać
objaśniać
przejaśniać
wyjaśniać
powyjaśniać
rozjaśniać
porozjaśniać
nagłaśniać
pogłaśniać
zacieśniać
pozacieśniać
ścieśniać
ucieleśniać
spleśniać
unowocześniać
uwspółcześniać
spilśniać
nagłośniać
odmięśniać
zaprzyjaźniać
pozaprzyjaźniać
uwyraźniać
przedrzeźniać
zabliźniać
pozabliźniać
obluźniać
poluźniać
zluźniać
rozluźniać
użyźniać
zapóźniać
opóźniać
poopóźniać
spóźniać
zadrażniać
pozadrażniać
podrażniać
udrażniać
rozdrażniać
unieważniać
upoważniać
uniezależniać
uzależniać
rozwielmożniać
udrożniać
odróżniać
poróżniać
opróżniać
wypróżniać
powypróżniać
wyróżniać
powyróżniać
rozróżniać
piać
apiać
przegapiać
wgapiać
ochapiać
oszkapiać
nakrapiać
zakrapiać
pokrapiać
skrapiać
wkrapiać
wytrapiać
natapiać
zatapiać
pozatapiać
obtapiać
nadtapiać
podtapiać
przetapiać
dotapiać
stapiać
wtapiać
wytapiać
nawytapiać
powytapiać
roztapiać
poroztapiać
zapiać
obłapiać
nalepiać
ponalepiać
zalepiać
pozalepiać
oblepiać
pooblepiać
odlepiać
podlepiać
sklepiać
zasklepiać
pozasklepiać
przesklepiać
wysklepiać
dolepiać
wlepiać
wylepiać
przylepiać
poprzylepiać
zlepiać
pozlepiać
rozlepiać
porozlepiać
zaślepiać
prześlepiać
oślepiać
wślepiać
czepiać
naczepiać
zaczepiać
pozaczepiać
obczepiać
odczepiać
poodczepiać
podczepiać
przeczepiać
oczepiać
doczepiać
podoczepiać
sczepiać
uczepiać
pouczepiać
wczepiać
wyczepiać
przyczepiać
poprzyczepiać
rozczepiać
porozczepiać
zaszczepiać
pozaszczepiać
odszczepiać
przeszczepiać
wszczepiać
powszczepiać
rozszczepiać
porozszczepiać
pokrzepiać
skrzepiać
przepiać
wrzepiać
ślipiać
wytropiać
udupiać
przydupiać
skupiać
poskupiać
upupiać
skrupiać
zaskorupiać
zakatrupiać
ukatrupiać
utrupiać
obłupiać
ogłupiać
wygłupiać
powygłupiać
wyłupiać
powyłupiać
sypiać
zasypiać
pozasypiać
odsypiać
przesypiać
dosypiać
posypiać
usypiać
pousypiać
wysypiać
przysypiać
rozsypiać
nasępiać
zasępiać
otępiać
potępiać
stępiać
postępiać
powytępiać
przytępiać
nastrzępiać
wystrzępiać
powystrzępiać
siać
nasiać
zasiać
obsiać
odsiać
podsiać
zalesiać
wylesiać
przesiać
zakompleksiać
dosiać
posiać
psipsiać
usiać
siusiać
nasiusiać
obsiusiać
posiusiać
wysiusiać
zsiusiać
papusiać
wsiać
wysiać
rozsiać
wiać
nabawiać
zabawiać
obawiać
wybawiać
zbawiać
pozbawiać
rozbawiać
umiejscawiać
unaradawiać
wynaradawiać
umiędzynaradawiać
posadawiać
usadawiać
wynarodawiać
uduchawiać
rozdziawiać
porozdziawiać
objawiać
przejawiać
pojawiać
wyjawiać
zjawiać
zaciekawiać
rozciekawiać
urynkawiać
obłaskawiać
ułaskawiać
nadźwiękawiać
udźwiękawiać
okulawiać
wykoszlawiać
wykoślawiać
powykoślawiać
mawiać
zadamawiać
udamawiać
namawiać
zamawiać
nazamawiać
pozamawiać
obmawiać
poobmawiać
odmawiać
podmawiać
przemawiać
omawiać
domawiać
zadomawiać
udomawiać
pomawiać
umawiać
poumawiać
wmawiać
wymawiać
powymawiać
przymawiać
zmawiać
pozmawiać
rozmawiać
porozmawiać
wyrozmawiać
nawiać
zastanawiać
postanawiać
ustanawiać
odnawiać
poodnawiać
ponawiać
usynawiać
wznawiać
powznawiać
ozdrawiać
pozdrawiać
uzdrawiać
przejaskrawiać
wyjaskrawiać
naprawiać
ponaprawiać
zaprawiać
pozaprawiać
odprawiać
podprawiać
znieprawiać
przeprawiać
oprawiać
doprawiać
pooprawiać
poprawiać
napoprawiać
popoprawiać
sprawiać
obsprawiać
posprawiać
uprawiać
wprawiać
powprawiać
wyprawiać
nawyprawiać
powyprawiać
przyprawiać
poprzyprawiać
rozprawiać
narozprawiać
nadtrawiać
podtrawiać
przetrawiać
dotrawiać
wytrawiać
powytrawiać
przedziurawiać
umasawiać
odnasawiać
unasawiać
odnosawiać
unosawiać
odprzedmiotawiać
uprzedmiotawiać
stawiać
nastawiać
ponastawiać
zastawiać
pozastawiać
obstawiać
nadstawiać
przedstawiać
odstawiać
podstawiać
zestawiać
pozestawiać
przestawiać
poprzestawiać
ostawiać
dostawiać
podostawiać
postawiać
popostawiać
zostawiać
pozostawiać
popozostawiać
ustawiać
naustawiać
poustawiać
wstawiać
przeciwstawiać
powstawiać
wystawiać
powystawiać
przystawiać
poprzystawiać
rozstawiać
porozstawiać
zakrwawiać
okrwawiać
skrwawiać
wykrwawiać
rozkrwawiać
upaństwawiać
zawiać
odwszawiać
odbrązawiać
wyjaławiać
powyjaławiać
obławiać
odławiać
zagławiać
odgławiać
zamgławiać
ogławiać
doławiać
poławiać
przepoławiać
rozpoławiać
spławiać
wypławiać
zniesławiać
wsławiać
uprzemysławiać
uzmysławiać
wysławiać
rozsławiać
wyławiać
powyławiać
uszczegóławiać
przebranżawiać
poddzierżawiać
wydzierżawiać
powydzierżawiać
obwiać
odwiać
podwiać
wyplewiać
odrdzewiać
zadrzewiać
pozadrzewiać
zakrzewiać
rozkrzewiać
przewiać
zacietrzewiać
rozżagwiać
chwiać
zachwiać
rozchwiać
sprzeciwiać
usprawiedliwiać
unieszkodliwiać
rozckliwiać
roztkliwiać
naoliwiać
wyzłośliwiać
unieszczęśliwiać
uszczęśliwiać
uwrażliwiać
uniemożliwiać
umożliwiać
rozleniwiać
podsiwiać
zadziwiać
pozadziwiać
podziwiać
napodziwiać
popodziwiać
wydziwiać
nawydziwiać
powydziwiać
odpluskwiać
opluskwiać
owiać
usadowiać
wynarodowiać
uduchowiać
urzeczownikowiać
urynkowiać
unaukowiać
udźwiękowiać
zadomowiać
udomowiać
usynowiać
powiać
uprzedmiotowiać
urzeczowiać
zabarwiać
odbarwiać
podbarwiać
przebarwiać
dobarwiać
ubarwiać
wybarwiać
rozbarwiać
unerwiać
wnerwiać
zaczerwiać
wkurwiać
załatwiać
pozałatwiać
ułatwiać
poułatwiać
zamartwiać
pozamartwiać
umartwiać
rozbestwiać
unicestwiać
nawarstwiać
odwarstwiać
uwarstwiać
rozwarstwiać
ubóstwiać
wwiać
wykursywiać
wywiać
zakrzywiać
pozakrzywiać
przekrzywiać
poprzekrzywiać
skrzywiać
wykrzywiać
powykrzywiać
przywiać
odżywiać
przeżywiać
ożywiać
dożywiać
pożywiać
wyżywiać
zwiać
rozwiać
zmierzwiać
orzeźwiać
otrzeźwiać
wytrzeźwiać
ziać
odżelaziać
maziać
dziać
nadziać
zadziać
dziamdziać
odziać
podziać
zapodziać
przyodziać
wdziać
przywdziać
rozdziać
kiziać
miziać
odgałęziać
rozgałęziać
porozgałęziać
bajać
nabajać
pobajać
wydajać
zagajać
podgajać
wygajać
rozmazgajać
ziajać
zziajać
kajać
zaspakajać
uspakajać
pokajać
zaspokajać
pozaspokajać
uspokajać
szlajać
umajać
wymajać
przegnajać
napajać
przepajać
spajać
odspajać
zespajać
pospajać
upajać
wpajać
rozpajać
narajać
przezbrajać
dozbrajać
rozbrajać
uzbrajać
pouzbrajać
krajać
nakrajać
obkrajać
nadkrajać
odkrajać
przekrajać
okrajać
dokrajać
pokrajać
skrajać
ukrajać
wkrajać
wykrajać
przykrajać
rozkrajać
potrajać
nastrajać
ponastrajać
odstrajać
podstrajać
zestrajać
przestrajać
dostrajać
ustrajać
wystrajać
powystrajać
przystrajać
poprzystrajać
rozstrajać
wtrajać
nawtrajać
roztrajać
wyrajać
tajać
zatajać
pozatajać
odtajać
potajać
stajać
utajać
przytajać
roztajać
podwajać
zdwajać
rozdwajać
oswajać
przyswajać
przezwajać
uzwajać
zaczajać
odzwyczajać
wzwyczajać
przyzwyczajać
przyczajać
łajać
nałajać
połajać
wyłajać
złajać
naklejać
ponaklejać
zaklejać
pozaklejać
obklejać
poobklejać
odklejać
poodklejać
podklejać
oklejać
naoklejać
doklejać
podoklejać
sklejać
posklejać
wklejać
powklejać
wyklejać
powyklejać
przyklejać
poprzyklejać
rozklejać
porozklejać
odolejać
wkolejać
wykolejać
bijać
nabijać
ponabijać
zabijać
nazabijać
pozabijać
nadbijać
odbijać
poodbijać
podbijać
popodbijać
przebijać
poprzebijać
obijać
naobijać
dobijać
podobijać
poobijać
pobijać
ubijać
naubijać
wbijać
nawbijać
powbijać
wybijać
powybijać
przybijać
poprzybijać
zbijać
nazbijać
pozbijać
rozbijać
narozbijać
porozbijać
wzbijać
mijać
przemijać
omijać
pomijać
wymijać
powymijać
rozmijać
pijać
zapijać
nadpijać
odpijać
przepijać
opijać
dopijać
popijać
spijać
upijać
wpijać
wypijać
powypijać
rozpijać
nawijać
zawijać
pozawijać
obwijać
poobwijać
odwijać
poodwijać
podwijać
popodwijać
przewijać
poprzewijać
owijać
poowijać
powijać
spowijać
uwijać
nauwijać
wywijać
nawywijać
zwijać
pozwijać
rozwijać
porozwijać
bujać
nabujać
zabujać
przebujać
pobujać
wybujać
rozbujać
sprzyjać
gdakać
zagdakać
pogdakać
rozgdakać
skakać
naskakać
poskakać
wyskakać
rozskakać
namakać
zamakać
pozamakać
odmakać
podmakać
przemakać
wymakać
rozmakać
krakać
zakrakać
wykrakać
kwakać
zakwakać
bałakać
płakać
napłakać
zapłakać
przepłakać
opłakać
popłakać
spłakać
upłakać
wypłakać
rozpłakać
cackać
wycackać
ceckać
cyckać
wycyckać
bekać
ciekać
naciekać
zaciekać
pozaciekać
obciekać
odciekać
poodciekać
podciekać
przeciekać
poprzeciekać
ociekać
dociekać
uciekać
pouciekać
wciekać
wyciekać
ściekać
pościekać
wściekać
nawściekać
powściekać
rozwściekać
zapiekać
podpiekać
przepiekać
opiekać
dopiekać
spiekać
wypiekać
powypiekać
przypiekać
siekać
nasiekać
zasiekać
obsiekać
dosiekać
posiekać
usiekać
wsiekać
zsiekać
rozsiekać
oblekać
pooblekać
przyoblekać
nawlekać
ponawlekać
zawlekać
pozawlekać
odwlekać
zewlekać
przewlekać
owlekać
dowlekać
powlekać
wwlekać
wywlekać
powywlekać
przywlekać
zwlekać
rozwlekać
porozwlekać
czekać
naczekać
zaczekać
odczekać
przeczekać
doczekać
poczekać
wyczekać
szczekać
naszczekać
zaszczekać
obszczekać
odszczekać
przeszczekać
oszczekać
poszczekać
wyszczekać
rozszczekać
narzekać
ponarzekać
zarzekać
odrzekać
orzekać
urzekać
wyrzekać
powyrzekać
przyrzekać
naprzyrzekać
zrzekać
pozrzekać
fikać
nafikać
pofikać
klikać
poklikać
terlikać
zanikać
pozanikać
przenikać
unikać
wnikać
wynikać
znikać
poznikać
pikać
zapikać
wypikać
sikać
nasikać
zasikać
obsikać
zesikać
osikać
posikać
psikać
napsikać
popsikać
wypsikać
wysikać
zsikać
kwikać
ćwikać
jojkać
ciamkać
pociamkać
dziamkać
kumkać
zakumkać
plumkać
chrumkać
zachrumkać
cokać
helokać
cmokać
nacmokać
zacmokać
obcmokać
pocmokać
wycmokać
kwokać
zakwokać
charkać
zacharkać
odcharkać
wycharkać
smarkać
zasmarkać
posmarkać
usmarkać
wysmarkać
parkać
sarkać
nasarkać
derkać
cierkać
ćwierkać
zaćwierkać
poćwierkać
rozćwierkać
wysterkać
zerkać
furkać
ciurkać
pyrkać
klaskać
zaklaskać
oklaskać
poklaskać
wyklaskać
rozklaskać
mlaskać
zamlaskać
pomlaskać
plaskać
karaskać
wykaraskać
praskać
taskać
nataskać
zataskać
dotaskać
wtaskać
wytaskać
przytaskać
trzaskać
otrzaskać
potrzaskać
strzaskać
wytrzaskać
roztrzaskać
głaskać
zagłaskać
pogłaskać
ugłaskać
wygłaskać
iskać
ciskać
naciskać
zaciskać
pozaciskać
obciskać
odciskać
poodciskać
przeciskać
dociskać
pociskać
uciskać
wciskać
nawciskać
powciskać
wyciskać
nawyciskać
powyciskać
przyciskać
poprzyciskać
ściskać
naściskać
obściskać
pościskać
uściskać
wyściskać
poiskać
piskać
wyiskać
troskać
zatroskać
parskać
zaparskać
wyparskać
pluskać
zapluskać
opluskać
popluskać
wypluskać
muskać
omuskać
pomuskać
wymuskać
łuskać
nałuskać
obłuskać
dołuskać
wyłuskać
pryskać
napryskać
zapryskać
odpryskać
opryskać
popryskać
spryskać
wypryskać
rozpryskać
tryskać
wtryskać
wytryskać
zyskać
odzyskać
pozyskać
uzyskać
wyzyskać
łyskać
błyskać
odbłyskać
wybłyskać
rozbłyskać
połyskać
kląskać
zakląskać
tkać
natkać
zatkać
obetkać
odetkać
podetkać
przetkać
potkać
napotkać
spotkać
utkać
wytkać
przytkać
zacukać
dukać
oddukać
przedukać
wydukać
fukać
nafukać
ofukać
sfukać
hukać
zahukać
rozhukać
ciukać
zaciukać
fiukać
przefiukać
psiukać
kukać
zakukać
przekukać
pokukać
wykukać
lukać
pukać
zapukać
odpukać
opukać
dopukać
popukać
wypukać
brukać
zabrukać
zbrukać
krukać
prukać
stukać
zastukać
obstukać
odstukać
przestukać
ostukać
dostukać
postukać
wstukać
wystukać
szukać
naszukać
obszukać
odszukać
przeszukać
oszukać
doszukać
poszukać
wyszukać
płukać
zapłukać
podpłukać
przepłukać
opłukać
popłukać
spłukać
wpłukać
wypłukać
rozpłukać
cykać
obcykać
ocykać
pocykać
mykać
zamykać
pozamykać
odmykać
poodmykać
podmykać
przemykać
domykać
pomykać
napomykać
smykać
umykać
poumykać
wmykać
wymykać
powymykać
przymykać
zmykać
pykać
popykać
brykać
pobrykać
rozbrykać
borykać
naborykać
poborykać
prykać
trykać
pstrykać
napstrykać
popstrykać
wypstrykać
sykać
ksykać
psykać
tykać
natykać
ponatykać
zatykać
pozatykać
obtykać
poobtykać
odtykać
poodtykać
podtykać
przetykać
poprzetykać
dotykać
potykać
napotykać
spotykać
stykać
utykać
nautykać
poutykać
wtykać
nawtykać
powtykać
wytykać
nawytykać
powytykać
przytykać
poprzytykać
prztykać
poprztykać
wyprztykać
kusztykać
dokusztykać
pokusztykać
wykusztykać
przykusztykać
kuśtykać
dokuśtykać
pokuśtykać
wykuśtykać
przykuśtykać
nawykać
odwykać
przywykać
bzykać
zabzykać
wybzykać
strzykać
zastrzykać
łykać
nałykać
przełykać
połykać
czkać
mieszkać
zamieszkać
przemieszkać
omieszkać
domieszkać
pomieszkać
bąkać
wybąkać
brzdąkać
zabrzdąkać
pobrzdąkać
wybrzdąkać
siąkać
nasiąkać
podsiąkać
przesiąkać
wsiąkać
wysiąkać
jąkać
przejąkać
wyjąkać
brząkać
zabrząkać
pobrząkać
wybrząkać
chrząkać
odchrząkać
błąkać
nabłąkać
zabłąkać
pobłąkać
przybłąkać
zbłąkać
ciaćkać
naćkać
paćkać
napaćkać
zapaćkać
opaćkać
popaćkać
spaćkać
upaćkać
rozpaćkać
ciećkać
kićkać
pokićkać
zakałapućkać
brzdękać
zabrzdękać
namiękać
odmiękać
przemiękać
wymiękać
rozmiękać
lękać
klękać
poklękać
przyklękać
nękać
ponękać
znękać
pękać
nadpękać
popękać
spękać
rozpękać
stękać
zastękać
przestękać
postękać
wystękać
kwękać
pokwękać
szczękać
zaszczękać
poszczękać
brzękać
nabrzękać
zabrzękać
obrzękać
pobrzękać
łkać
załkać
rozełkać
połkać
wyłkać
lać
obalać
poobalać
ocalać
scalać
oddalać
pooddalać
obcyndalać
napierdalać
zapierdalać
odpierdalać
podpierdalać
przepierdalać
opierdalać
naopierdalać
dopierdalać
spierdalać
upierdalać
wpierdalać
nawpierdalać
wypierdalać
przypierdalać
rozpierdalać
porozpierdalać
wydalać
spoufalać
podgalać
dogalać
wygalać
zgalać
kalać
zakalać
okalać
pokalać
skalać
zeskalać
przeszkalać
doszkalać
wyszkalać
powyszkalać
przykrochmalać
rozkrochmalać
podsmalać
osmalać
nalać
udoskonalać
wydoskonalać
powydoskonalać
napalać
ponapalać
zapalać
pozapalać
nadpalać
odpalać
podpalać
przepalać
poprzepalać
opalać
dopalać
podopalać
poopalać
popalać
spalać
zespalać
upalać
wypalać
powypalać
przypalać
rozpalać
porozpalać
nasalać
zasalać
odsalać
przesalać
dosalać
wysalać
przysalać
opitalać
zestalać
ustalać
poustalać
walać
skawalać
nawalać
zawalać
pozawalać
obwalać
odwalać
poodwalać
podwalać
zniewalać
przewalać
zachwalać
przechwalać
pochwalać
uchwalać
pouchwalać
uzuchwalać
rozzuchwalać
wychwalać
nawychwalać
dowalać
zadowalać
pozadowalać
powalać
utrwalać
uwalać
wwalać
wywalać
powywalać
przywalać
zwalać
nazwalać
zezwalać
pozezwalać
dozwalać
pozwalać
rozwalać
porozwalać
wyzwalać
powyzwalać
przyzwalać
zalać
wtranżalać
nawtranżalać
użalać
poużalać
wyżalać
rozżalać
oblać
wyoblać
odzwierciadlać
wymadlać
nadlać
upadlać
obradlać
odzwierciedlać
zasiedlać
pozasiedlać
przesiedlać
osiedlać
dosiedlać
poosiedlać
wysiedlać
powysiedlać
rozsiedlać
obredlać
usidlać
rozwidlać
porozwidlać
skundlać
odlać
wymodlać
podlać
upodlać
namydlać
zamydlać
zmydlać
rozmydlać
oskrzydlać
uskrzydlać
zabielać
podbielać
obielać
dobielać
pobielać
ubielać
wybielać
powybielać
przybielać
rozbielać
zacielać
wcielać
powcielać
naścielać
zaścielać
pozaścielać
podścielać
prześcielać
dościelać
uścielać
wyścielać
powyścielać
rozścielać
porozścielać
przemielać
wymielać
onieśmielać
ośmielać
rozanielać
opielać
odpopielać
spopielać
wypielać
powielać
nadzielać
obdzielać
poobdzielać
oddzielać
pooddzielać
przedzielać
poprzedzielać
podzielać
napierdzielać
zapierdzielać
odpierdzielać
podpierdzielać
przepierdzielać
opierdzielać
dopierdzielać
spierdzielać
upierdzielać
wpierdzielać
wypierdzielać
przypierdzielać
porozpierdzielać
udzielać
wydzielać
powydzielać
przydzielać
rozdzielać
porozdzielać
rozweselać
porozweselać
przelać
strzelać
nastrzelać
pozastrzelać
obstrzelać
odstrzelać
zestrzelać
przestrzelać
poprzestrzelać
ostrzelać
dostrzelać
postrzelać
wstrzelać
wystrzelać
powystrzelać
przystrzelać
rozstrzelać
ponaglać
przynaglać
znaglać
giglać
zaokrąglać
pozaokrąglać
wyokrąglać
nawęglać
odwęglać
uwęglać
zwęglać
chlać
nachlać
zachlać
przechlać
ochlać
pochlać
schlać
uchlać
wychlać
umilać
przymilać
przypilać
przyszpilać
nasilać
zasilać
pozasilać
przesilać
posilać
wysilać
rozkwilać
wpieklać
zawiklać
wysmuklać
wpuklać
uwypuklać
uniezwyklać
wymiamlać
skamlać
naskamlać
zaskamlać
wyskamlać
mamlać
wymamlać
olać
dolać
wyszkolać
polać
paplać
napaplać
ponapaplać
przepaplać
popaplać
wypaplać
rozpaplać
zakraplać
przekraplać
skraplać
wkraplać
taplać
potaplać
utaplać
wytaplać
ocieplać
docieplać
poszczuplać
uszczuplać
wyszczuplać
skarlać
cherlać
operlać
turlać
przeturlać
doturlać
poturlać
sturlać
wturlać
przyturlać
naświetlać
podświetlać
prześwietlać
oświetlać
doświetlać
pooświetlać
wyświetlać
rozświetlać
nadwątlać
zapętlać
ulać
hulać
nahulać
zahulać
przehulać
pohulać
wyhulać
zhulać
rozhulać
kulać
podkulać
pokulać
skulać
wkulać
przykulać
lulać
ululać
namulać
zamulać
pozamulać
odmulać
podmulać
wymulać
przymulać
katulać
opatulać
zatulać
pozatulać
obtulać
podtulać
otulać
pootulać
stulać
postulać
utulać
wtulać
przytulać
poprzytulać
roztulać
odczulać
znieczulać
uczulać
wyczulać
rozczulać
wlać
nachylać
ponachylać
zachylać
odchylać
poodchylać
przechylać
poprzechylać
pochylać
schylać
naschylać
poschylać
uchylać
pouchylać
wychylać
powychylać
przychylać
rozchylać
zmylać
napylać
zapylać
pozapylać
odpylać
opylać
spylać
wpylać
rozpylać
zbrylać
wylać
przylać
zlać
rozlać
kaszlać
nakaszlać
zakaszlać
odkaszlać
wykaszlać
rozkaszlać
nakreślać
ponakreślać
zakreślać
pozakreślać
odkreślać
podkreślać
popodkreślać
przekreślać
poprzekreślać
określać
dookreślać
współokreślać
skreślać
poskreślać
wkreślać
wykreślać
powykreślać
uściślać
uwznioślać
namyślać
zamyślać
obmyślać
naobmyślać
domyślać
wmyślać
wymyślać
nawymyślać
powymyślać
zwymyślać
nazwymyślać
zmyślać
nazmyślać
pozmyślać
rozmyślać
porozmyślać
rozeźlać
zgruźlać
zawęźlać
mać
psiamać
dziamać
glamać
szamać
poszamać
wszamać
łamać
nałamać
załamać
obłamać
nadłamać
odłamać
podłamać
przełamać
kłamać
nakłamać
zakłamać
odkłamać
przekłamać
okłamać
pokłamać
skłamać
wykłamać
połamać
ułamać
włamać
wyłamać
złamać
rozłamać
mniemać
domniemać
drzemać
nadrzemać
zadrzemać
przedrzemać
podrzemać
wpółdrzemać
imać
kimać
przekimać
pokimać
pojmać
chromać
dochromać
dumać
zadumać
przedumać
podumać
wydumać
kumać
pokumać
skumać
dymać
nadymać
ponadymać
zadymać
odymać
wydymać
rozdymać
wzdymać
powzdymać
trzymać
zatrzymać
podtrzymać
przetrzymać
otrzymać
dotrzymać
potrzymać
wstrzymać
powstrzymać
utrzymać
wytrzymać
przytrzymać
wyżymać
zżymać
pozżymać
nać
jednać
przejednać
pojednać
wyjednać
przyjednać
zjednać
gnać
nagnać
zagnać
obegnać
odegnać
wegnać
zegnać
rozegnać
przegnać
żegnać
zażegnać
odżegnać
przeżegnać
pożegnać
ognać
dognać
pognać
wygnać
przygnać
zgnać
nacinać
ponacinać
zacinać
pozacinać
obcinać
naobcinać
poobcinać
nadcinać
odcinać
poodcinać
podcinać
popodcinać
przecinać
poprzecinać
docinać
ucinać
poucinać
wcinać
powcinać
wycinać
powycinać
przycinać
poprzycinać
rozcinać
porozcinać
ścinać
naścinać
pościnać
naginać
ponaginać
zaginać
pozaginać
obginać
nadginać
odginać
poodginać
podginać
popodginać
przeginać
poprzeginać
doginać
uginać
wginać
wyginać
powyginać
przyginać
zginać
nazginać
pozginać
rozginać
zaklinać
przeklinać
naprzeklinać
poprzeklinać
wyklinać
napominać
zapominać
pozapominać
dopominać
wspominać
nawspominać
powspominać
upominać
wypominać
przypominać
poprzypominać
napinać
zapinać
pozapinać
odpinać
podpinać
popodpinać
przepinać
opinać
dopinać
spinać
pospinać
wspinać
upinać
poupinać
wpinać
powpinać
wypinać
powypinać
przypinać
poprzypinać
rozpinać
porozpinać
zawzinać
konać
przekonać
dokonać
pokonać
skonać
wykonać
równać
zarównać
obrównać
podrównać
dorównać
porównać
wyrównać
przyrównać
zrównać
zaczynać
pozaczynać
poczynać
napoczynać
ponapoczynać
rozpoczynać
porozpoczynać
wszczynać
narzynać
zarzynać
pozarzynać
obrzynać
poobrzynać
nadrzynać
odrzynać
podrzynać
przerzynać
poprzerzynać
orzynać
dorzynać
urzynać
pourzynać
wrzynać
wyrzynać
nawyrzynać
powyrzynać
przyrzynać
zrzynać
pozrzynać
rozrzynać
porozrzynać
obżynać
odżynać
przeżynać
dożynać
użynać
wżynać
wyżynać
zżynać
pozżynać
znać
zaznać
obeznać
zeznać
rozeznać
doznać
poznać
zapoznać
rozpoznać
uznać
wyznać
przyznać
kiełznać
zakiełznać
okiełznać
pokiełznać
wykiełznać
rozkiełznać
chapać
nachapać
zachapać
wychapać
ciapać
pociapać
uciapać
rozciapać
kapać
nakapać
okapać
pokapać
ukapać
wykapać
chlapać
nachlapać
zachlapać
przechlapać
ochlapać
pochlapać
schlapać
wychlapać
rozchlapać
klapać
przyklapać
rozklapać
drapać
zadrapać
obdrapać
odrapać
podrapać
udrapać
wdrapać
wydrapać
zdrapać
rozdrapać
chrapać
nachrapać
zachrapać
dochrapać
pochrapać
sapać
nasapać
zasapać
posapać
wysapać
rozsapać
łapać
nałapać
załapać
podłapać
chłapać
kłapać
połapać
wyłapać
przyłapać
złapać
człapać
zaczłapać
przeczłapać
doczłapać
poczłapać
przyczłapać
rozczłapać
hepać
ciepać
wyciepać
siepać
obsiepać
posiepać
telepać
zatelepać
dotelepać
przytelepać
klepać
naklepać
zaklepać
odklepać
oklepać
poklepać
sklepać
uklepać
wklepać
wyklepać
przyklepać
rozklepać
trzepać
natrzepać
zatrzepać
przetrzepać
otrzepać
potrzepać
strzepać
wytrzepać
roztrzepać
chlipać
zachlipać
pochlipać
wychlipać
rozchlipać
ślipać
zipać
kopać
nakopać
zakopać
obkopać
odkopać
podkopać
przekopać
okopać
dokopać
pokopać
skopać
ukopać
wkopać
wykopać
przykopać
rozkopać
żłopać
nażłopać
ożłopać
pożłopać
wyżłopać
szarpać
naszarpać
obszarpać
nadszarpać
poszarpać
uszarpać
wyszarpać
zszarpać
rozszarpać
czerpać
naczerpać
nadczerpać
wyczerpać
siorpać
tyrpać
spać
naspać
zaspać
odespać
rozespać
przespać
dospać
pospać
wyspać
ciupać
pociupać
chlupać
zachlupać
chrupać
pochrupać
schrupać
tupać
zatupać
obtupać
otupać
potupać
wytupać
łupać
nałupać
załupać
obłupać
nadłupać
odłupać
przełupać
połupać
ułupać
wyłupać
rozłupać
rypać
zarypać
obrypać
porypać
wrypać
wyrypać
zrypać
sypać
nasypać
zasypać
obsypać
nadsypać
odsypać
podsypać
zesypać
przesypać
osypać
dosypać
posypać
usypać
wsypać
wysypać
przysypać
zsypać
rozsypać
szczypać
naszczypać
obszczypać
podszczypać
oszczypać
poszczypać
uszczypać
wyszczypać
łypać
siąpać
kąpać
pokąpać
skąpać
ukąpać
wykąpać
tąpać
stąpać
ćpać
naćpać
zaćpać
oćpać
jarać
zajarać
zjarać
karać
pokarać
skarać
ukarać
parać
starać
postarać
wystarać
brać
babrać
zababrać
ubabrać
rozbabrać
nabrać
zabrać
nadebrać
odebrać
podebrać
zebrać
rozebrać
przebrać
żebrać
pożebrać
użebrać
wyżebrać
obrać
dobrać
pobrać
ubrać
wybrać
przybrać
wezbrać
przedsiębrać
guzdrać
wyguzdrać
gderać
nagderać
pogderać
nabierać
ponabierać
zabierać
pozabierać
nadbierać
odbierać
poodbierać
podbierać
przebierać
poprzebierać
obierać
naobierać
dobierać
podobierać
poobierać
pobierać
ubierać
poubierać
wybierać
nawybierać
powybierać
przybierać
zbierać
nazbierać
dozbierać
pozbierać
rozbierać
porozbierać
uzbierać
wzbierać
powzbierać
wyzbierać
powyzbierać
nacierać
zacierać
pozacierać
obcierać
poobcierać
podcierać
przecierać
poprzecierać
ocierać
docierać
poocierać
pocierać
ucierać
wcierać
wycierać
powycierać
przycierać
rozcierać
porozcierać
ścierać
naścierać
pościerać
rozpościerać
zamierać
umierać
obumierać
odumierać
poumierać
wymierać
nawymierać
powymierać
przymierać
napierać
zapierać
odpierać
podpierać
popodpierać
przepierać
opierać
dopierać
poopierać
popierać
spierać
pospierać
wspierać
powspierać
upierać
wpierać
wypierać
powypierać
przypierać
rozpierać
porozpierać
zawierać
pozawierać
poniewierać
naponiewierać
sponiewierać
doskwierać
nadoskwierać
otwierać
pootwierać
roztwierać
uwierać
wywierać
przywierać
zwierać
pozwierać
rozwierać
zazierać
ponadzierać
zadzierać
pozadzierać
obdzierać
poobdzierać
naddzierać
ponaddzierać
oddzierać
poddzierać
popoddzierać
przedzierać
odzierać
dodzierać
udzierać
wdzierać
powdzierać
wydzierać
powydzierać
zdzierać
pozdzierać
rozdzierać
narozdzierać
porozdzierać
przezierać
spozierać
wyzierać
gmerać
pogmerać
wygmerać
rozgmerać
szmerać
szperać
naszperać
przeszperać
doszperać
poszperać
wyszperać
terać
sterać
nażerać
zażerać
obżerać
nadżerać
ponadżerać
podżerać
przeżerać
poprzeżerać
dożerać
pożerać
użerać
naużerać
wżerać
wyżerać
powyżerać
zżerać
pozżerać
grać
nagrać
zagrać
odegrać
podegrać
rozegrać
przegrać
igrać
naigrać
zaigrać
doigrać
poigrać
rozigrać
ograć
dograć
pograć
ugrać
wgrać
wygrać
zgrać
bazgrać
nabazgrać
zabazgrać
wybazgrać
współgrać
chichrać
czochrać
poczochrać
sczochrać
rozczochrać
chamrać
szemrać
zaszemrać
rozszemrać
orać
zaorać
oborać
podorać
przeorać
doorać
poorać
porać
uporać
wyorać
przyorać
zorać
rozorać
prać
naprać
paprać
napaprać
zapaprać
popaprać
spaprać
upaprać
wypaprać
rozpaprać
zaprać
odeprać
zeprać
przeprać
oprać
doprać
poprać
sprać
uprać
wyprać
srać
nasrać
zasrać
obsrać
obesrać
podesrać
zesrać
przesrać
osrać
dosrać
posrać
usrać
wysrać
przysrać
pietrać
spietrać
ubzdurać
siurać
wysiurać
szurać
zaszurać
poszurać
fyrać
smyrać
posmyrać
tyrać
natyrać
zatyrać
utyrać
wskórać
zagasać
pozagasać
dogasać
wygasać
powygasać
przygasać
poprzygasać
hasać
przehasać
pohasać
wyhasać
zhasać
rozhasać
zakasać
podkasać
pasać
napasać
zapasać
odpasać
podpasać
przepasać
opasać
dopasać
popasać
spasać
upasać
wypasać
powypasać
przypasać
rozpasać
czesać
naczesać
zaczesać
odczesać
podczesać
przeczesać
oczesać
poczesać
sczesać
uczesać
wyczesać
przyczesać
rozczesać
krzesać
zakrzesać
podkrzesać
okrzesać
skrzesać
wykrzesać
rozkisać
pisać
napisać
zapisać
nadpisać
odpisać
podpisać
przepisać
opisać
dopisać
popisać
spisać
wpisać
wypisać
przypisać
rozpisać
nawisać
zawisać
obwisać
poobwisać
zwisać
kuksać
wykuksać
ciosać
naciosać
zaciosać
obciosać
nadciosać
odciosać
podciosać
ociosać
uciosać
wciosać
wyciosać
przyciosać
ściosać
hopsać
kopsać
wykopsać
ssać
nassać
zassać
odessać
wessać
possać
wyssać
przyssać
morusać
zamorusać
umorusać
brdysać
zasysać
odsysać
wsysać
wysysać
powysysać
przysysać
kołysać
zakołysać
przekołysać
pokołysać
ukołysać
wykołysać
rozkołysać
dąsać
nadąsać
zadąsać
podąsać
wydąsać
rozdąsać
kąsać
pokąsać
pląsać
zapląsać
przepląsać
rozpląsać
trząsać
natrząsać
obtrząsać
przetrząsać
otrząsać
pootrząsać
potrząsać
strząsać
postrząsać
wstrząsać
utrząsać
wytrząsać
nawytrząsać
powytrząsać
przytrząsać
roztrząsać
naroztrząsać
poroztrząsać
zaklęsać
wklęsać
wałęsać
przewałęsać
powałęsać
przywałęsać
rozwałęsać
namiatać
zamiatać
pozamiatać
obmiatać
poobmiatać
odmiatać
poodmiatać
podmiatać
przemiatać
omiatać
poomiatać
pomiatać
wmiatać
wymiatać
powymiatać
zmiatać
pozmiatać
rozmiatać
nagniatać
zagniatać
pozagniatać
odgniatać
przegniatać
dogniatać
ugniatać
wgniatać
powgniatać
wygniatać
powygniatać
przygniatać
zgniatać
pozgniatać
rozgniatać
latać
nalatać
oblatać
przelatać
dolatać
polatać
zaplatać
pozaplatać
odplatać
przeplatać
poprzeplatać
oplatać
pooplatać
splatać
posplatać
uplatać
wplatać
powplatać
wyplatać
powyplatać
rozplatać
porozplatać
ulatać
wylatać
zlatać
rozlatać
wzlatać
haratać
przeharatać
poharatać
zharatać
rozharatać
bratać
pobratać
zbratać
swatać
zeswatać
poswatać
wyswatać
łatać
załatać
nadłatać
podłatać
kołatać
zakołatać
dokołatać
pokołatać
skołatać
wykołatać
rozkołatać
połatać
płatać
napłatać
popłatać
spłatać
wypłatać
rozpłatać
wyłatać
przyłatać
bechtać
podbechtać
wyświechtać
rechtać
brechtać
nabrechtać
zbrechtać
krechtać
łechtać
załechtać
podłechtać
połechtać
ułechtać
truchtać
dotruchtać
potruchtać
czyhitać
witać
zawitać
zakwitać
przekwitać
okwitać
dokwitać
pokwitać
wykwitać
rozkwitać
porozkwitać
powitać
przywitać
świtać
zaświtać
fajtać
pofajtać
sfajtać
hajtać
chajtać
ochajtać
majtać
pomajtać
krektać
cmoktać
pocmoktać
wycmoktać
smoktać
wysmoktać
kwoktać
zakwoktać
chrobotać
zachrobotać
chlubotać
zachlubotać
chybotać
zachybotać
rozchybotać
skrzybotać
świegotać
zaświegotać
rozświegotać
rzegotać
migotać
zamigotać
rozmigotać
gilgotać
bulgotać
zabulgotać
pobulgotać
gulgotać
zagulgotać
szwargotać
zaszwargotać
poszwargotać
rozszwargotać
świergotać
zaświergotać
poświergotać
rozświergotać
furgotać
hurgotać
zahurgotać
szurgotać
dygotać
zadygotać
rozdygotać
jazgotać
zajazgotać
rozjazgotać
druzgotać
podruzgotać
zdruzgotać
gęgotać
zagęgotać
zabełgotać
łachotać
połachotać
rechotać
zarechotać
rozrechotać
grzechotać
zagrzechotać
chichotać
zachichotać
pochichotać
rozchichotać
gruchotać
zagruchotać
pogruchotać
zgruchotać
rozgruchotać
szczebiotać
naszczebiotać
zaszczebiotać
wyszczebiotać
rozszczebiotać
miotać
blekotać
klekotać
zaklekotać
rozklekotać
mikotać
trajkotać
natrajkotać
zatrajkotać
roztrajkotać
trejkotać
zatrejkotać
charkotać
parkotać
warkotać
zawarkotać
ćwierkotać
perkotać
terkotać
zaterkotać
rozterkotać
furkotać
zafurkotać
hurkotać
zahurkotać
ciurkotać
turkotać
zaturkotać
pyrkotać
tyrkotać
łaskotać
załaskotać
połaskotać
łoskotać
załoskotać
stukotać
zastukotać
cykotać
tykotać
bełkotać
zabełkotać
wybełkotać
motać
namotać
zamotać
szamotać
naszamotać
zaszamotać
poszamotać
wyszamotać
odmotać
omotać
pomotać
łomotać
nałomotać
załomotać
wyłomotać
wmotać
wymotać
zmotać
rozmotać
trzepotać
zatrzepotać
roztrzepotać
łopotać
załopotać
kłopotać
zakłopotać
chlupotać
zachlupotać
chrupotać
zachrupotać
tupotać
zatupotać
mamrotać
zamamrotać
wymamrotać
deptać
nadeptać
zadeptać
przedeptać
podeptać
udeptać
wdeptać
wydeptać
przydeptać
zdeptać
rozdeptać
dreptać
nadreptać
zadreptać
przedreptać
podreptać
wydreptać
przydreptać
szeptać
naszeptać
zaszeptać
odszeptać
poszeptać
wszeptać
wyszeptać
rozszeptać
półszeptać
chłeptać
nachłeptać
pochłeptać
wychłeptać
tuptać
stać
chlastać
zachlastać
ochlastać
pochlastać
schlastać
wychlastać
rozchlastać
nastać
narastać
zarastać
pozarastać
obrastać
poobrastać
odrastać
poodrastać
podrastać
popodrastać
przerastać
poprzerastać
dorastać
podorastać
porastać
urastać
wrastać
powrastać
wyrastać
powyrastać
przyrastać
zrastać
pozrastać
rozrastać
porozrastać
wzrastać
powzrastać
zastać
szastać
zaszastać
przeszastać
poszastać
rozszastać
obstać
odstać
podstać
przestać
zaprzestać
poprzestać
świstać
zaświstać
prześwistać
ostać
dostać
przedostać
wydostać
postać
trójpostać
półpostać
sprostać
zostać
pozostać
chłostać
zachłostać
ochłostać
schłostać
wychłostać
ustać
chlustać
ochlustać
schlustać
wychlustać
pustać
chrustać
wstać
zmartwychwstać
powstać
wystać
korzystać
skorzystać
wykorzystać
przystać
zachłystać
rozstać
rozchełstać
półstać
zakutać
okutać
przeputać
chwierutać
zachwierutać
rozchwierutać
pytać
napytać
zapytać
odpytać
podpytać
przepytać
dopytać
popytać
spytać
wypytać
przypytać
rozpytać
chwytać
nachwytać
pochwytać
schwytać
wychwytać
rozchwytać
skowytać
zaskowytać
czytać
naczytać
zaczytać
odczytać
przeczytać
oczytać
doczytać
poczytać
sczytać
wczytać
wyczytać
rozczytać
zgrzytać
zazgrzytać
pozgrzytać
besztać
nabesztać
wybesztać
zbesztać
plątać
naplątać
zaplątać
odplątać
oplątać
doplątać
poplątać
splątać
wplątać
wyplątać
przyplątać
rozplątać
krzątać
nakrzątać
zakrzątać
pokrzątać
zaprzątać
oprzątać
sprzątać
nasprzątać
posprzątać
wysprzątać
uprzątać
pouprzątać
wyprzątać
powyprzątać
pamiętać
zapamiętać
opamiętać
popamiętać
spamiętać
pętać
opętać
popętać
spętać
przypętać
rozpętać
pałętać
przypałętać
bełtać
zabełtać
wybełtać
zbełtać
rozbełtać
huśtać
zahuśtać
pohuśtać
wyhuśtać
rozhuśtać
dawać
nadawać
ponadawać
zadawać
nazadawać
pozadawać
naddawać
oddawać
pooddawać
poddawać
popoddawać
zaprzedawać
pozaprzedawać
odprzedawać
sprzedawać
nasprzedawać
odsprzedawać
posprzedawać
wysprzedawać
rozsprzedawać
wyprzedawać
powyprzedawać
rozprzedawać
dodawać
pododawać
podawać
zapodawać
udawać
poudawać
wdawać
wydawać
powydawać
przydawać
zdawać
pozdawać
rozdawać
porozdawać
sprawozdawać
zaznawać
zeznawać
pozeznawać
rozeznawać
doznawać
poznawać
zapoznawać
pozapoznawać
popoznawać
rozpoznawać
uznawać
wyznawać
przyznawać
poprzyznawać
napawać
spawać
zaspawać
zespawać
przespawać
dospawać
pospawać
wspawać
przyspawać
przypawać
naigrawać
zakrawać
obkrawać
nadkrawać
odkrawać
przekrawać
poprzekrawać
okrawać
dokrawać
pookrawać
skrawać
ukrawać
wkrawać
wykrawać
powykrawać
przykrawać
rozkrawać
stawać
nastawać
zastawać
obstawać
odstawać
przestawać
zaprzestawać
poprzestawać
ostawać
dostawać
przedostawać
podostawać
wydostawać
powydostawać
zostawać
pozostawać
ustawać
wstawać
zmartwychwstawać
powstawać
popowstawać
wystawać
przystawać
rozstawać
zachciewać
odechciewać
miewać
zdumiewać
pozdumiewać
dorozumiewać
porozumiewać
wyrozumiewać
nabrzmiewać
ponabrzmiewać
przebrzmiewać
obrzmiewać
dobrzmiewać
pobrzmiewać
wybrzmiewać
rozbrzmiewać
pogrzmiewać
zaćmiewać
przyćmiewać
naśmiewać
zaśmiewać
obśmiewać
podśmiewać
prześmiewać
wyśmiewać
rozedniewać
gniewać
zagniewać
pogniewać
zgniewać
rozgniewać
olśniewać
rozlśniewać
opiewać
powątpiewać
śpiewać
zaśpiewać
odśpiewać
prześpiewać
dośpiewać
pośpiewać
wśpiewać
wyśpiewać
rozśpiewać
ponasiewać
zasiewać
pozasiewać
obsiewać
poobsiewać
odsiewać
podsiewać
przesiewać
dosiewać
posiewać
usiewać
wsiewać
wysiewać
rozsiewać
porozsiewać
wiewać
nawiewać
ponawiewać
zawiewać
pozawiewać
obwiewać
odwiewać
podwiewać
przewiewać
rozchwiewać
owiewać
powiewać
wwiewać
wywiewać
przywiewać
zwiewać
rozwiewać
porozwiewać
ziewać
naziewać
nadziewać
ponadziewać
zadziewać
odziewać
podziewać
zapodziewać
spodziewać
przyodziewać
wdziewać
przywdziewać
rozdziewać
porozdziewać
poziewać
wziewać
wyziewać
rozziewać
nalewać
ponalewać
zalewać
pozalewać
oblewać
pooblewać
nadlewać
omdlewać
odlewać
podlewać
popodlewać
przelewać
zachlewać
uchlewać
olewać
pobolewać
ubolewać
dolewać
podolewać
polewać
dotlewać
wytlewać
przytlewać
ulewać
wlewać
powlewać
wylewać
powylewać
przylewać
zlewać
pozlewać
rozlewać
narozlewać
porozlewać
nagrzewać
zagrzewać
pozagrzewać
odgrzewać
podgrzewać
przegrzewać
ogrzewać
dogrzewać
wygrzewać
powygrzewać
przygrzewać
zgrzewać
rozgrzewać
porozgrzewać
podejrzewać
przejrzewać
dojrzewać
przebłagiwać
ubłagiwać
wybłagiwać
zalegiwać
odlegiwać
dolegiwać
polegiwać
wylegiwać
wymigiwać
prześmigiwać
wydźwigiwać
obdziergiwać
odmrugiwać
pomrugiwać
zastrugiwać
pozastrugiwać
zestrugiwać
ostrugiwać
wystrugiwać
sługiwać
zasługiwać
obsługiwać
samoobsługiwać
odsługiwać
dosługiwać
posługiwać
usługiwać
wysługiwać
nawysługiwać
przysługiwać
podrygiwać
porzygiwać
wyrzygiwać
obślizgiwać
ześlizgiwać
prześlizgiwać
poślizgiwać
wślizgiwać
wyślizgiwać
powyślizgiwać
umizgiwać
poumizgiwać
zadzierzgiwać
pozadzierzgiwać
obluzgiwać
zabryzgiwać
obryzgiwać
pobryzgiwać
rozbryzgiwać
porozbryzgiwać
wylęgiwać
załgiwać
obełgiwać
odczołgiwać
podczołgiwać
przeczołgiwać
doczołgiwać
wczołgiwać
wyczołgiwać
przyczołgiwać
wyłgiwać
zamachiwać
odmachiwać
pomachiwać
wymachiwać
rozmachiwać
wtachiwać
wydechiwać
zaniechiwać
wykichiwać
zakochiwać
odkochiwać
podkochiwać
rozkochiwać
obszturchiwać
poszturchiwać
odchuchiwać
nadmuchiwać
przedmuchiwać
podmuchiwać
wdmuchiwać
wydmuchiwać
zdmuchiwać
pozdmuchiwać
rozdmuchiwać
rozczmuchiwać
nasłuchiwać
zasłuchiwać
obsłuchiwać
nadsłuchiwać
odsłuchiwać
podsłuchiwać
przesłuchiwać
osłuchiwać
dosłuchiwać
wsłuchiwać
wysłuchiwać
przysłuchiwać
wdychiwać
wydychiwać
powzdychiwać
wystrychiwać
obwąchiwać
przewąchiwać
wywąchiwać
zwąchiwać
wytrząchiwać
kiwać
pogdakiwać
naskakiwać
zaskakiwać
pozaskakiwać
obskakiwać
nadskakiwać
odskakiwać
poodskakiwać
podskakiwać
zeskakiwać
pozeskakiwać
przeskakiwać
doskakiwać
uskakiwać
wskakiwać
powskakiwać
wyskakiwać
powyskakiwać
przyskakiwać
pokrakiwać
potakiwać
przytakiwać
zapłakiwać
przepłakiwać
opłakiwać
popłakiwać
upłakiwać
wypłakiwać
pobekiwać
odczekiwać
przeczekiwać
oczekiwać
doczekiwać
wyczekiwać
naszczekiwać
obszczekiwać
odszczekiwać
przeszczekiwać
oszczekiwać
poszczekiwać
wyszczekiwać
przekiwać
obsikiwać
posikiwać
pokwikiwać
okiwać
obcmokiwać
pokiwać
odcharkiwać
zasmarkiwać
wysmarkiwać
odwarkiwać
powarkiwać
poćwierkiwać
wyćwierkiwać
wysterkiwać
odburkiwać
oburkiwać
oklaskiwać
poklaskiwać
wyklaskiwać
przyklaskiwać
pomlaskiwać
wytaskiwać
zatrzaskiwać
pozatrzaskiwać
potrzaskiwać
przytrzaskiwać
roztrzaskiwać
odwrzaskiwać
powrzaskiwać
wywrzaskiwać
zagłaskiwać
ugłaskiwać
wygłaskiwać
obściskiwać
popiskiwać
poparskiwać
wyparskiwać
opluskiwać
popluskiwać
wypluskiwać
rozpluskiwać
obmuskiwać
wymuskiwać
obłuskiwać
dołuskiwać
wyłuskiwać
powyłuskiwać
odpyskiwać
zapryskiwać
odpryskiwać
poodpryskiwać
opryskiwać
spryskiwać
wypryskiwać
powypryskiwać
rozpryskiwać
natryskiwać
wtryskiwać
wytryskiwać
utyskiwać
nautyskiwać
zyskiwać
odzyskiwać
pozyskiwać
uzyskiwać
wyzyskiwać
zabłyskiwać
odbłyskiwać
przebłyskiwać
pobłyskiwać
wybłyskiwać
rozbłyskiwać
połyskiwać
pomiaukiwać
przedukiwać
ofukiwać
odhukiwać
pohukiwać
wykukiwać
odpukiwać
opukiwać
popukiwać
wpukiwać
wypukiwać
odmrukiwać
pomrukiwać
wymrukiwać
obstukiwać
odstukiwać
ostukiwać
postukiwać
wystukiwać
przystukiwać
obszukiwać
odszukiwać
poodszukiwać
przeszukiwać
oszukiwać
naoszukiwać
doszukiwać
poszukiwać
wyszukiwać
nawyszukiwać
powyszukiwać
przepłukiwać
opłukiwać
popłukiwać
spłukiwać
wpłukiwać
wypłukiwać
powypłukiwać
obtłukiwać
poobtłukiwać
nadtłukiwać
ponadtłukiwać
odtłukiwać
otłukiwać
pootłukiwać
utłukiwać
wytłukiwać
powytłukiwać
przytłukiwać
roztłukiwać
przemykiwać
przesmykiwać
wysmykiwać
zarykiwać
pobrykiwać
porykiwać
wyrykiwać
posykiwać
wyprztykiwać
wykiwać
uszczykiwać
zakrzykiwać
odkrzykiwać
przekrzykiwać
okrzykiwać
pokrzykiwać
skrzykiwać
wykrzykiwać
nastrzykiwać
zastrzykiwać
wstrzykiwać
wystrzykiwać
zamieszkiwać
współzamieszkiwać
przemieszkiwać
omieszkiwać
domieszkiwać
pomieszkiwać
odbąkiwać
przebąkiwać
wybąkiwać
pobrzdąkiwać
wybrzdąkiwać
wysiąkiwać
zająkiwać
pobrząkiwać
wybrząkiwać
odchrząkiwać
pochrząkiwać
przydźwiękiwać
pojękiwać
wyjękiwać
wyklękiwać
przyklękiwać
postękiwać
wystękiwać
pokwękiwać
poszczękiwać
pobrzękiwać
wybrzękiwać
obstrzeliwać
odstrzeliwać
zestrzeliwać
przestrzeliwać
ostrzeliwać
wstrzeliwać
wystrzeliwać
przystrzeliwać
rozstrzeliwać
odkaszliwać
pokaszliwać
wykaszliwać
obmyśliwać
przemyśliwać
zagniwać
nadgniwać
ponadgniwać
podgniwać
przegniwać
ogniwać
wygniwać
przyśniwać
podkpiwać
przekpiwać
okpiwać
pokpiwać
wykpiwać
powykpiwać
odrwiwać
podrwiwać
wydrwiwać
plwać
oplwać
labować
wylabować
rabować
narabować
zarabować
obrabować
porabować
zrabować
rozrabować
słabować
lobbować
mobbować
potrzebować
zapotrzebować
spotrzebować
trambować
plombować
zaplombować
oplombować
poplombować
bobować
angobować
lobować
przelobować
snobować
posnobować
aprobować
zaaprobować
dezaprobować
farbować
zafarbować
podfarbować
przefarbować
pofarbować
ufarbować
wyfarbować
przyfarbować
garbować
nagarbować
przegarbować
wygarbować
karbować
zakarbować
pokarbować
ukarbować
wykarbować
werbować
zwerbować
sorbować
absorbować
zaabsorbować
zabsorbować
adsorbować
zaadsorbować
resorbować
zresorbować
turbować
poturbować
perturbować
masturbować
inkubować
lubować
ślubować
śrubować
zaśrubować
odśrubować
ześrubować
dośrubować
wśrubować
wyśrubować
przyśrubować
rozśrubować
intubować
subskrybować
transkrybować
przetranskrybować
proskrybować
trybować
wytrybować
szybować
zaszybować
przeszybować
poszybować
przyszybować
liczbować
próbować
popróbować
spróbować
wypróbować
gębować
drużbować
bacować
pajacować
gracować
pogracować
ugracować
wygracować
pracować
napracować
zapracować
nadpracować
odpracować
przepracować
opracować
dopracować
popracować
spracować
wypracować
rozpracować
współpracować
szacować
przeszacować
oszacować
wyszacować
obcować
wyobcować
hecować
wiecować
wecować
wywecować
kibicować
pokibicować
szkicować
naszkicować
zaszkicować
licować
oblicować
bielicować
olicować
nicować
przenicować
spróchnicować
różnicować
zróżnicować
picować
odpicować
podpicować
wypicować
szpicować
lewicować
nerwicować
żywicować
bajcować
zabajcować
pobajcować
hajcować
nahajcować
podhajcować
rajcować
bejcować
zabejcować
pobejcować
ojcować
falcować
sfalcować
palcować
opalcować
walcować
nawalcować
zawalcować
przewalcować
powalcować
uwalcować
wwalcować
wywalcować
zwalcować
rozwalcować
felcować
zaszmelcować
zeszmelcować
wyszmelcować
filcować
sfilcować
kolcować
flancować
zaflancować
przeflancować
glancować
wyglancować
sztancować
puncować
wypuncować
kocować
klocować
zaklocować
mocować
namocować
zamocować
pomocować
umocować
przymocować
zmocować
nocować
zanocować
przenocować
procować
owocować
zaowocować
kopcować
zakopcować
okopcować
harcować
poharcować
marcować
szwarcować
przeszwarcować
ircować
sztorcować
obsztorcować
wzorcować
odwzorcować
wywzorcować
pucować
odpucować
opucować
wypucować
chlorowcować
fluorowcować
szprycować
matrycować
zmatrycować
nożycować
tańcować
zatańcować
obtańcować
odtańcować
przetańcować
dotańcować
potańcować
utańcować
wytańcować
szańcować
podszańcować
oszańcować
bodźcować
obiadować
biesiadować
pobiesiadować
sąsiadować
dziadować
kaskadować
skaskadować
barykadować
zabarykadować
obarykadować
śladować
naśladować
prześladować
pomadować
napomadować
upomadować
wypomadować
radować
paradować
przeparadować
poparadować
abradować
obradować
degradować
zdegradować
tradować
ekstradować
uradować
rozradować
palisadować
opalisadować
perswadować
wyperswadować
czadować
ładować
naładować
załadować
obładować
podładować
przeładować
składować
doładować
władować
wyładować
przyładować
zładować
rozładować
cedować
sukcedować
procedować
scedować
biedować
nabiedować
przebiedować
pobiedować
torpedować
storpedować
kredować
rewalidować
zrewalidować
elidować
kolidować
konsolidować
skonsolidować
rewidować
obrewidować
zrewidować
likwidować
polikwidować
zlikwidować
prowidować
aprowidować
zaaprowidować
zaprowidować
odnajdować
wynajdować
powynajdować
znajdować
poznajdować
saldować
meldować
zameldować
odmeldować
przemeldować
domeldować
wmeldować
wymeldować
obandować
skandować
zaskandować
przeskandować
wyskandować
parlandować
kompandować
ekspandować
werandować
transcendować
weekendować
rekomendować
zarekomendować
spendować
suspendować
arendować
kwerendować
pretendować
indować
bindować
zbindować
blindować
oblindować
windować
wwindować
wywindować
korespondować
frondować
sondować
wysondować
fundować
zafundować
refundować
zrefundować
konfundować
skonfundować
perfundować
ufundować
dyfundować
sekundować
hodować
przychodować
zaprzychodować
rozchodować
zarozchodować
wyrozchodować
odhodować
podhodować
dohodować
wyhodować
jodować
kodować
zakodować
odkodować
dekodować
zdekodować
przekodować
transkodować
rozkodować
poszkodować
lodować
implodować
eksplodować
akomodować
zakomodować
inkomodować
anodować
zanodować
rodować
erodować
wyerodować
zerodować
korodować
skorodować
wodować
powodować
spowodować
wywodować
zwodować
przodować
głodować
nagłodować
słodować
bombardować
zbombardować
oskardować
retardować
forwardować
hazardować
zakordować
mordować
namordować
zamordować
przemordować
pomordować
umordować
wymordować
zmordować
kolaudować
defraudować
zdefraudować
budować
nabudować
zabudować
nadbudować
odbudować
podbudować
przebudować
obudować
dobudować
pobudować
wbudować
wybudować
przybudować
zbudować
rozbudować
cudować
konkludować
zakonkludować
skonkludować
okludować
zokludować
ekskludować
denudować
krzywdować
decydować
zadecydować
zdecydować
współdecydować
kandydować
oksydować
epoksydować
rezydować
prezydować
gazdować
gniazdować
bruzdować
lądować
wylądować
oprzyrządować
kolędować
obkolędować
orędować
urzędować
pourzędować
fałdować
pofałdować
sfałdować
ufałdować
hałdować
hołdować
zhołdować
kreować
samokreować
wykreować
rafować
parafować
zaparafować
paragrafować
telegrafować
zatelegrafować
odtelegrafować
przetelegrafować
kaligrafować
odkaligrafować
wykaligrafować
holografować
zholografować
ksylografować
stenografować
kserografować
chromatografować
litografować
odlitografować
wylitografować
hektografować
fotografować
obfotografować
sfotografować
kartografować
skartografować
autografować
szrafować
szafować
wyszafować
blefować
zablefować
refować
zarefować
zrefować
szefować
bluffować
zabluffować
szlifować
zeszlifować
przeszlifować
oszlifować
doszlifować
wszlifować
wyszlifować
snifować
triumfować
zatriumfować
tryumfować
zatryumfować
strofować
filozofować
przefilozofować
pofilozofować
wyfilozofować
rozfilozofować
arfować
harfować
szarfować
smerfować
serfować
poserfować
torfować
surfować
szurfować
taryfować
dryfować
podryfować
zdryfować
redagować
przeredagować
doredagować
zredagować
współredagować
indagować
zaindagować
reagować
zareagować
odreagować
przereagować
blagować
nablagować
flagować
oflagować
propagować
zapropagować
spropagować
rozpropagować
dragować
tagować
dywagować
podywagować
szpiegować
wyszpiegować
legować
alegować
delegować
oddelegować
wydelegować
relegować
kolegować
zakolegować
wykolegować
negować
zanegować
szeregować
zaszeregować
przeszeregować
poszeregować
uszeregować
agregować
segregować
przesegregować
posegregować
wysegregować
rozsegregować
tentegować
odtentegować
wtentegować
wytentegować
roztentegować
protegować
zaprotegować
bigować
obligować
zobligować
koligować
nawigować
folgować
pofolgować
sfolgować
emulgować
demulgować
deemulgować
zemulgować
promulgować
balangować
przebalangować
pelengować
dubbingować
zdubbingować
fingować
surfingować
sfingować
pudlingować
tuningować
campingować
kempingować
dopingować
zdopingować
leasingować
wyleasingować
swingować
lizingować
wylizingować
prolongować
sprolongować
fungować
dystyngować
logować
dialogować
udialogować
katalogować
skatalogować
zalogować
blogować
homologować
monologować
wymonologować
wylogować
nogować
pogować
zapogować
abrogować
derogować
prorogować
stogować
odłogować
targować
potargować
stargować
utargować
wytargować
dyspergować
borgować
zborgować
urgować
debugować
fugować
sfugować
centryfugować
koniugować
papugować
rugować
wyrugować
zrugować
ługować
odługować
wyługować
dygować
klarygować
erygować
irygować
zirygować
krygować
korygować
skorygować
intrygować
zaintrygować
fastrygować
zafastrygować
podfastrygować
pofastrygować
sfastrygować
przyfastrygować
dyrygować
zadyrygować
fatygować
pofatygować
sfatygować
mitygować
umitygować
zmitygować
instygować
wodociągować
księgować
zaksięgować
przeksięgować
wyksięgować
wręgować
potęgować
spotęgować
łazęgować
kontrahować
abstrahować
wyabstrahować
ekstrahować
wyekstrahować
chować
dachować
blachować
oblachować
rachować
narachować
zarachować
obrachować
odrachować
przerachować
skrachować
dorachować
porachować
wrachować
wyrachować
zachować
szachować
zaszachować
odchować
podchować
cechować
nacechować
ocechować
pocechować
wycechować
blechować
wyblechować
przechować
blichować
wyblichować
dochować
pochować
schować
scratchować
uchować
leniuchować
poleniuchować
łasuchować
kożuchować
strychować
sztychować
wychować
margrabiować
postaciować
przepostaciować
upostaciować
sieciować
usieciować
dziegciować
upowieściować
jakościować
wartościować
przewartościować
dowartościować
mediować
ekspediować
przeekspediować
wyekspediować
parodiować
sparodiować
studiować
przestudiować
postudiować
wystudiować
subsydiować
plagiować
splagiować
emaliować
afiliować
foliować
zafoliować
ofoliować
interfoliować
rekoncyliować
premiować
śniadaniować
akompaniować
zaakompaniować
dniować
cieniować
zacieniować
podcieniować
pocieniować
wycieniować
ścieniować
kamieniować
promieniować
napromieniować
wypromieniować
strumieniować
deseniować
konweniować
interweniować
zainterweniować
rdzeniować
definiować
przedefiniować
zdefiniować
liniować
obliniować
poliniować
interliniować
miniować
aluminiować
opiniować
zaopiniować
boniować
ceremoniować
wapniować
stopniować
ustopniować
darniować
odarniować
udarniować
wydarniować
sepiować
kopiować
telekopiować
przekopiować
fotokopiować
skopiować
wkopiować
wariować
powariować
zwariować
draperiować
repatriować
ekspatriować
osiować
wyosiować
współosiować
amnestiować
dewiować
ołowiować
kniaziować
kadziować
miedziować
sędziować
krawędziować
gwoździować
pagajować
spacjować
rozspacjować
inicjować
zainicjować
przeinicjować
ewidencjować
zewidencjować
enuncjować
denuncjować
zadenuncjować
negocjować
renegocjować
wynegocjować
asocjować
dysocjować
zdysocjować
porcjować
uprzywilejować
tulejować
sprejować
wysprejować
grasejować
bojować
oktrojować
wojować
nawojować
zawojować
odwojować
przewojować
konwojować
dowojować
powojować
wywojować
zwojować
słojować
intarsjować
fantazjować
nafantazjować
pofantazjować
wyfantazjować
kontuzjować
hakować
zhakować
amoniakować
kajakować
lakować
zalakować
polakować
plakować
szlakować
smakować
zasmakować
posmakować
wysmakować
rozsmakować
znakować
oznakować
poznakować
wyznakować
pakować
napakować
zapakować
odpakować
przepakować
opakować
dopakować
popakować
spakować
upakować
wpakować
wypakować
przypakować
rozpakować
brakować
wybrakować
zbrakować
chojrakować
atakować
zaatakować
poatakować
kontratakować
wakować
zawakować
biwakować
pobiwakować
zygzakować
kozakować
leżakować
zarobkować
żłobkować
farbkować
śrubkować
próbkować
ząbkować
hackować
zhackować
gadkować
świadkować
szufladkować
zaszufladkować
poszufladkować
kredkować
schodkować
środkować
ześrodkować
dośrodkować
wypośrodkować
wyśrodkować
rozśrodkować
zaprzodkować
odprzodkować
grudkować
bruzdkować
łódkować
porządkować
podporządkować
uporządkować
przyporządkować
żołądkować
wędkować
powędkować
dekować
zadekować
defekować
infekować
zainfekować
dezynfekować
wydezynfekować
zdezynfekować
opiekować
zaopiekować
wiekować
ćwiekować
zaćwiekować
flekować
sflekować
sekować
resekować
dezynsekować
zdezynsekować
hipotekować
zahipotekować
kartotekować
wekować
zawekować
mozaikować
karbikować
skarbikować
kleikować
deifikować
reifikować
zreifikować
kwalifikować
zakwalifikować
przekwalifikować
dyskwalifikować
zdyskwalifikować
wykwalifikować
amplifikować
egzemplifikować
zegzemplifikować
symplifikować
mumifikować
zmumifikować
bonifikować
zbonifikować
personifikować
odpersonifikować
depersonifikować
zdepersonifikować
spersonifikować
upersonifikować
unifikować
zunifikować
denacyfikować
zdenacyfikować
pacyfikować
spacyfikować
specyfikować
kodyfikować
dekodyfikować
skodyfikować
modyfikować
zmodyfikować
taryfikować
weryfikować
zweryfikować
sakryfikować
gloryfikować
petryfikować
spetryfikować
nitryfikować
elektryfikować
zelektryfikować
estryfikować
zestryfikować
nostryfikować
puryfikować
klasyfikować
zaklasyfikować
przeklasyfikować
poklasyfikować
sklasyfikować
rozklasyfikować
falsyfikować
sfalsyfikować
intensyfikować
zintensyfikować
wersyfikować
dywersyfikować
zdywersyfikować
rusyfikować
zrusyfikować
beatyfikować
ratyfikować
stratyfikować
rektyfikować
zrektyfikować
fruktyfikować
kwantyfikować
skwantyfikować
identyfikować
zidentyfikować
notyfikować
certyfikować
fortyfikować
ufortyfikować
mistyfikować
demistyfikować
zdemistyfikować
zmistyfikować
gazyfikować
zgazyfikować
denazyfikować
zdenazyfikować
kikować
likować
kalikować
pokalikować
palikować
wypalikować
blikować
oblikować
publikować
opublikować
aplikować
zaaplikować
replikować
zareplikować
zreplikować
multiplikować
implikować
komplikować
pokomplikować
skomplikować
eksplikować
wyeksplikować
duplikować
suplikować
zdejmikować
sejmikować
chomikować
zachomikować
panikować
spanikować
garbnikować
zgłębnikować
zarodnikować
piknikować
tarnikować
wziernikować
wzornikować
namiestnikować
komunikować
zakomunikować
skomunikować
ekskomunikować
cewnikować
zacewnikować
pułkownikować
bocznikować
bieżnikować
pikować
zapikować
przepikować
spikować
wypikować
przypikować
rozpikować
szpikować
naszpikować
batikować
łazikować
połazikować
bzikować
nabzikować
zbzikować
ajkować
fajkować
odfajkować
strajkować
zastrajkować
wystrajkować
kalkować
przekalkować
talkować
belkować
obelkować
celkować
kafelkować
wykafelkować
butelkować
zabutelkować
szpilkować
rolkować
kulkować
klamkować
plamkować
wygumkować
wzmiankować
flankować
oflankować
solankować
frankować
ofrankować
tankować
zatankować
przestankować
szwankować
koleżankować
linkować
podlinkować
szminkować
uszminkować
kpinkować
drinkować
ewinkować
drwinkować
sadzonkować
jabłonkować
członkować
rozczłonkować
warunkować
uwarunkować
kierunkować
ukierunkować
ustosunkować
gatunkować
cynkować
ocynkować
pojedynkować
pasynkować
tynkować
zatynkować
otynkować
potynkować
wytynkować
przytynkować
młynkować
przemłynkować
dokować
zadokować
wydokować
fiokować
wyfiokować
lokować
alokować
blokować
zablokować
odblokować
deblokować
przyblokować
zblokować
flokować
kolokować
polokować
translokować
dyslokować
ulokować
rozlokować
bookować
rokować
prorokować
wyprorokować
wyrokować
zawyrokować
tokować
zatokować
ewokować
rewokować
konwokować
prowokować
sprowokować
szokować
zaszokować
zszokować
tłokować
czapkować
klepkować
dowcipkować
zadowcipkować
podowcipkować
kropkować
zakropkować
wykropkować
szopkować
słupkować
zabarkować
debarkować
ambarkować
miarkować
pomiarkować
umiarkować
wymiarkować
zmiarkować
siarkować
markować
zamarkować
parkować
zaparkować
mędrkować
przemędrkować
wymędrkować
majsterkować
pomajsterkować
usterkować
korkować
zakorkować
odkorkować
wykorkować
chlorkować
fluorkować
workować
dziurkować
przedziurkować
podziurkować
wydziurkować
marmurkować
nurkować
zanurkować
ponurkować
wynurkować
znurkować
rurkować
pazurkować
piórkować
wiórkować
wywiórkować
skórkować
piaskować
wypiaskować
laskować
maskować
zamaskować
demaskować
zdemaskować
paskować
deskować
odeskować
freskować
kreskować
zakreskować
pokreskować
konfiskować
pokonfiskować
skonfiskować
ogniskować
zogniskować
spiskować
pospiskować
wnioskować
zawnioskować
wywnioskować
rekognoskować
woskować
nawoskować
zawoskować
powoskować
wywoskować
pyskować
napyskować
odpyskować
popyskować
łożyskować
ułożyskować
zadatkować
opodatkować
wydatkować
osiatkować
posiatkować
matkować
kratkować
zakratkować
pokratkować
ustatkować
szatkować
naszatkować
poszatkować
uszatkować
zszatkować
płatkować
etykietkować
metkować
nitkować
plotkować
naplotkować
oplotkować
poplotkować
rozplotkować
szczotkować
wyszczotkować
młotkować
wymłotkować
ćwiartkować
kartkować
przekartkować
rozkartkować
pierwiastkować
odpierwiastkować
spierwiastkować
wypestkować
listkować
kostkować
piąstkować
wypiąstkować
skutkować
poskutkować
zbytkować
pozbytkować
rozzbytkować
wypłytkować
pożytkować
spożytkować
użytkować
zużytkować
dziesiątkować
przedziesiątkować
zdziesiątkować
prątkować
zapoczątkować
cętkować
pocętkować
bukować
zabukować
edukować
dedukować
wydedukować
reedukować
redukować
zredukować
wyedukować
indukować
produkować
naprodukować
zaprodukować
reprodukować
koprodukować
wyprodukować
brukować
zabrukować
wybrukować
drukować
nadrukować
zadrukować
naddrukować
przedrukować
dodrukować
podrukować
wdrukować
wydrukować
sztukować
nadsztukować
zesztukować
dosztukować
posztukować
wsztukować
przysztukować
łukować
dawkować
przedawkować
rowkować
główkować
pogłówkować
bykować
pacykować
odpacykować
wypacykować
abdykować
dedykować
zadedykować
indykować
windykować
rewindykować
fabrykować
nafabrykować
prefabrykować
sfabrykować
rubrykować
porubrykować
paprykować
lastrykować
detoksykować
lunatykować
politykować
napolitykować
popolitykować
rozpolitykować
praktykować
spraktykować
wypraktykować
mantykować
motykować
zmotykować
dekortykować
plastykować
gimnastykować
nagimnastykować
wygimnastykować
krytykować
skrytykować
kolczykować
zakolczykować
kopczykować
szykować
naszykować
odszykować
podszykować
poszykować
uszykować
wyszykować
przyszykować
muzykować
pomuzykować
ryzykować
zaryzykować
bałykować
wężykować
paczkować
zapaczkować
raczkować
przeraczkować
poraczkować
beczkować
wycieczkować
kuleczkować
saneczkować
miareczkować
młoteczkować
łyżeczkować
wyłyżeczkować
bodiczkować
zaliczkować
policzkować
spoliczkować
różniczkować
zróżniczkować
oczkować
zaoczkować
otoczkować
siarczkować
kuczkować
druczkować
patyczkować
otyczkować
motyczkować
zmotyczkować
miesiączkować
pączkować
obrączkować
zaobrączkować
gorączkować
zgorączkować
rozgorączkować
sączkować
wysączkować
rozsączkować
wyposadzkować
daszkować
wujaszkować
baraszkować
nabaraszkować
zabaraszkować
przebaraszkować
pobaraszkować
ptaszkować
zaptaszkować
domieszkować
fiszkować
groszkować
proszkować
sproszkować
rozproszkować
puszkować
zapuszkować
gruszkować
pietruszkować
myszkować
pomyszkować
wózkować
włókować
zawłókować
dziękować
nadziękować
podziękować
całkować
scałkować
białkować
pobiałkować
wybiałkować
wałkować
kawałkować
pokawałkować
rozkawałkować
przewałkować
wywałkować
zwałkować
rozwałkować
marszałkować
radełkować
zapudełkować
szydełkować
wyszydełkować
cegiełkować
kiełkować
zakiełkować
podkiełkować
pokiełkować
skiełkować
wykiełkować
osełkować
miotełkować
posiłkować
koziołkować
przekoziołkować
pokoziołkować
skoziołkować
kołkować
zakołkować
wykołkować
szypułkować
odszypułkować
kapsułkować
ściółkować
kółkować
szkółkować
spółkować
mereżkować
zniżkować
stożkować
płużkować
zwyżkować
łyżkować
drążkować
krążkować
prążkować
balować
zabalować
przebalować
pobalować
rozbalować
falować
zafalować
pofalować
mikrofalować
sfalować
rozfalować
wygalować
inhalować
skalować
eskalować
deeskalować
przeskalować
wyskalować
szkalować
oszkalować
malować
namalować
zamalować
obmalować
odmalować
podmalować
przemalować
domalować
pomalować
umalować
wymalować
przymalować
zmalować
woalować
zawoalować
palować
eloksalować
detalować
tantalować
stalować
obstalować
instalować
zainstalować
odinstalować
reinstalować
przeinstalować
doinstalować
kowalować
szalować
zaszalować
oszalować
kablować
zakablować
podkablować
przekablować
okablować
skablować
emablować
etablować
heblować
obheblować
oheblować
wyheblować
zheblować
meblować
przemeblować
umeblować
kneblować
zakneblować
kiblować
odkiblować
przekiblować
driblować
bomblować
zabomblować
przebomblować
bumblować
przebumblować
dublować
zdublować
dyblować
dryblować
przedryblować
szpiclować
hyclować
handlować
zahandlować
przehandlować
pohandlować
wyhandlować
zhandlować
szwindlować
jodlować
zajodlować
belować
celować
nacelować
parcelować
poparcelować
sparcelować
rozparcelować
ucelować
wcelować
wycelować
modelować
przemodelować
umodelować
wymodelować
ceregielować
kielować
takielować
chmielować
bumelować
przebumelować
kanelować
apelować
zaapelować
interpelować
zainterpelować
kupelować
drelować
korelować
skorelować
trelować
kapitelować
niwelować
zniwelować
zelować
podzelować
dezelować
zdezelować
cyzelować
ocyzelować
wycyzelować
żelować
kamuflować
zakamuflować
suflować
szuflować
przeszuflować
ryflować
persyflować
maglować
przemaglować
wymaglować
zmaglować
żaglować
żeglować
odżeglować
dożeglować
pożeglować
przyżeglować
biglować
figlować
nafiglować
pofiglować
rozfiglować
żonglować
pożonglować
marglować
zmarglować
kuglować
szmuglować
przeszmuglować
ryglować
zaryglować
odryglować
oryglować
tyglować
machlować
szpachlować
zaszpachlować
wachlować
zawachlować
powachlować
chochlować
mailować
przemailować
filować
defilować
przedefilować
podefilować
profilować
przeprofilować
oprofilować
sprofilować
wyprofilować
przyfilować
inwigilować
anihilować
alkilować
asymilować
zasymilować
faksymilować
epilować
depilować
wydepilować
zdepilować
wyepilować
kompilować
skompilować
szpilować
szewilować
brajlować
trajlować
zatrajlować
potrajlować
mejlować
przemejlować
taklować
otaklować
roztaklować
szaklować
odszaklować
peklować
zapeklować
szeklować
niklować
chromoniklować
poniklować
piklować
cyrklować
ocyrklować
wycyrklować
grillować
bumlować
karambolować
karbolować
folować
holować
zaholować
odholować
podholować
przeholować
doholować
poholować
wyholować
przyholować
karakolować
demolować
zdemolować
tremolować
odfenolować
polować
napolować
ekstrapolować
zapolować
popolować
interpolować
upolować
rolować
banderolować
patrolować
spatrolować
kontrolować
przekontrolować
skontrolować
wrolować
wyrolować
zrolować
dezolować
izolować
zaizolować
odizolować
wyizolować
aerozolować
każolować
caplować
sztaplować
samplować
kontemplować
pokontemplować
stemplować
podstemplować
ostemplować
postemplować
wstemplować
przystemplować
kumplować
skumplować
suplować
tryplować
stryplować
raszplować
gręplować
zgręplować
marlować
wekslować
przewekslować
zwekslować
kapslować
zakapslować
odkapslować
bajtlować
nabajtlować
zabajtlować
zbajtlować
pytlować
spytlować
faulować
sfaulować
konfabulować
tabulować
intabulować
zaintabulować
ekstabulować
ondulować
zaondulować
poondulować
wyondulować
modulować
demodulować
zmodulować
koagulować
skoagulować
regulować
naregulować
podregulować
doregulować
poregulować
uregulować
wyregulować
rozregulować
kulować
ejakulować
spekulować
przespekulować
wyspekulować
kalkulować
przekalkulować
pokalkulować
skalkulować
wkalkulować
wykalkulować
winkulować
zawinkulować
cyrkulować
matrykulować
immatrykulować
gestykulować
rozgestykulować
emulować
kumulować
akumulować
zakumulować
skumulować
symulować
stymulować
anulować
granulować
przegranulować
zgranulować
manipulować
zamanipulować
wmanipulować
wymanipulować
zmanipulować
kopulować
stypulować
szpulować
rulować
zrulować
gratulować
pogratulować
kapitulować
rekapitulować
zrekapitulować
skapitulować
postulować
owulować
trawlować
acylować
domicylować
oscylować
dylować
winylować
karbonylować
arylować
brylować
zabrylować
drylować
przedrylować
wydrylować
hydroksylować
etylować
acetylować
wentylować
przewentylować
destylować
oddestylować
przedestylować
wydestylować
rozdestylować
dystylować
brandzlować
wybrandzlować
pędzlować
odpędzlować
przepędzlować
opędzlować
branzlować
kaszlować
królować
odżużlować
wyżużlować
amalgamować
hamować
zahamować
odhamować
pohamować
wyhamować
przyhamować
rozhamować
lamować
blamować
oblamować
zblamować
aklamować
deklamować
zadeklamować
oddeklamować
przedeklamować
melodeklamować
wydeklamować
reklamować
zareklamować
przereklamować
wyreklamować
rozreklamować
proklamować
szlamować
wyszlamować
spamować
bramować
obramować
anagramować
harmonogramować
programować
zaprogramować
przeprogramować
oprogramować
panoramować
spanoramować
balsamować
nabalsamować
zabalsamować
tamować
zatamować
otamować
kadmować
kremować
nakremować
skremować
tremować
stremować
nakrzemować
deflagmować
diafragmować
deflegmować
sublimować
przesublimować
wysublimować
animować
zaanimować
reanimować
zreanimować
pseudonimować
kryptonimować
zimować
przezimować
najmować
odnajmować
podnajmować
donajmować
wynajmować
powynajmować
zajmować
pozajmować
obejmować
odejmować
poodejmować
podejmować
zdejmować
pozdejmować
sejmować
przejmować
poprzejmować
dojmować
pojmować
ujmować
poujmować
wyjmować
powyjmować
przyjmować
naprzyjmować
poprzyjmować
filmować
wideofilmować
mikrofilmować
zmikrofilmować
sfilmować
poziomować
spoziomować
wypoziomować
dyplomować
renomować
bromować
chromować
nachromować
polichromować
pochromować
promować
wypromować
włomować
złomować
zezłomować
alarmować
zaalarmować
szermować
firmować
afirmować
podfirmować
konfirmować
formować
deformować
zdeformować
reformować
zreformować
przeformować
informować
przeinformować
doinformować
poinformować
dezinformować
poformować
chloroformować
sformować
transformować
przetransformować
uformować
rozformować
normować
unormować
znormować
sztormować
szturmować
logarytmować
zlogarytmować
cumować
zacumować
odcumować
przycumować
perfumować
naperfumować
uperfumować
wyperfumować
gumować
nagumować
podgumować
ekshumować
opiumować
ukostiumować
skumować
sumować
reasumować
zreasumować
subsumować
podsumować
resumować
zesumować
transumować
konsumować
skonsumować
posumować
zsumować
bitumować
rozumować
wyrozumować
szumować
odszumować
wyszumować
zszumować
decymować
rymować
deprymować
zdeprymować
komprymować
skomprymować
oprymować
trymować
zrymować
aproksymować
legitymować
wylegitymować
estymować
sztymować
pielgrzymować
entuzjazmować
rozentuzjazmować
kataplazmować
spazmować
bierzmować
egzorcyzmować
wyegzorcyzmować
pryzmować
spryzmować
taśmować
banować
zbanować
profanować
sprofanować
mianować
zamianować
krzemianować
przemianować
pomianować
chromianować
wywianować
cyjanować
dziekanować
skanować
zeskanować
przeskanować
szykanować
poszykanować
zglanować
planować
zaplanować
splanować
uplanować
rozplanować
emanować
panować
zapanować
trepanować
opanować
szpanować
zaszpanować
poszpanować
taranować
staranować
filigranować
ekranować
fosforanować
sanować
odmetanować
kapitanować
szanować
poszanować
uszanować
stebnować
zastebnować
przestebnować
ostebnować
bębnować
stębnować
zastębnować
przestębnować
ostębnować
alienować
wyalienować
kamienować
ukamienować
promenować
drenować
wydrenować
zdrenować
zgangrenować
trenować
podtrenować
przetrenować
dotrenować
potrenować
wytrenować
roztrenować
żenować
zażenować
stagnować
impregnować
zaimpregnować
sygnować
asygnować
kontrasygnować
wyasygnować
podsygnować
desygnować
konsygnować
skonsygnować
rezygnować
zrezygnować
pielęgnować
wypielęgnować
kombinować
nakombinować
zakombinować
zrekombinować
przekombinować
pokombinować
skombinować
wykombinować
afinować
rafinować
parafinować
przerafinować
wyrafinować
zrafinować
imaginować
wyimaginować
paginować
melinować
zamelinować
wazelinować
szczelinować
glinować
klinować
zaklinować
deklinować
inklinować
oklinować
wklinować
cyklinować
wycyklinować
wyklinować
rozklinować
olinować
dyscyplinować
zdyscyplinować
minować
aminować
laminować
witaminować
nawitaminować
kontaminować
dekontaminować
skontaminować
zaminować
egzaminować
przeegzaminować
odminować
podminować
inseminować
eliminować
preliminować
zapreliminować
wyeliminować
kulminować
dominować
zdominować
nominować
denominować
zdenominować
karminować
ukarminować
terminować
determinować
zdeterminować
przeterminować
eksterminować
iluminować
ruminować
inkryminować
dyskryminować
rozminować
spoinować
gradzinować
przefajnować
rujnować
podrujnować
porujnować
zrujnować
knować
pilnować
dopilnować
popilnować
upilnować
przypilnować
kondemnować
bonować
abonować
zaabonować
pardonować
telefonować
zatelefonować
odtelefonować
przetelefonować
dotelefonować
stelefonować
wytelefonować
sulfonować
mikrofonować
honować
znamionować
pionować
spionować
wypionować
sugestionować
zasugestionować
amnestionować
kwestionować
zakwestionować
relacjonować
zrelacjonować
kolacjonować
skolacjonować
racjonować
stacjonować
deprecjonować
zdeprecjonować
satysfakcjonować
usatysfakcjonować
frakcjonować
konfekcjonować
selekcjonować
wyselekcjonować
kolekcjonować
skolekcjonować
inspekcjonować
sekcjonować
sankcjonować
usankcjonować
funkcjonować
zafunkcjonować
aukcjonować
frykcjonować
licencjonować
ewidencjonować
zewidencjonować
subwencjonować
sekwencjonować
emocjonować
zemocjonować
rozemocjonować
kaucjonować
kondycjonować
partycjonować
pozycjonować
pasjonować
koncesjonować
represjonować
dymisjonować
zdymisjonować
dymensjonować
pensjonować
spensjonować
eszelonować
klonować
sklonować
plonować
amonować
deponować
zdeponować
tamponować
wytamponować
imponować
zaimponować
komponować
zakomponować
dekomponować
zdekomponować
przekomponować
dokomponować
skomponować
wkomponować
oponować
zaoponować
proponować
zaproponować
eksponować
przeeksponować
wyeksponować
transponować
przetransponować
dysponować
zadysponować
predysponować
wydysponować
rozdysponować
postponować
spostponować
kruponować
suponować
presuponować
fanfaronować
bronować
zabronować
przebronować
wybronować
przybronować
zbronować
ciceronować
koronować
ukoronować
tronować
patronować
fasonować
zdefasonować
przefasonować
wyfasonować
kesonować
klaksonować
robinsonować
konsonować
dysonować
tonować
betonować
zabetonować
obetonować
wbetonować
wybetonować
detonować
zdetonować
kasetonować
intonować
zaintonować
kartonować
stonować
dystonować
wytonować
blazonować
rezonować
sezonować
ozonować
członować
rozczłonować
wapnować
zwapnować
ziarnować
marnować
namarnować
pomarnować
zmarnować
hibernować
alternować
internować
konsternować
skonsternować
adornować
stornować
płótnować
piętnować
napiętnować
opiętnować
piorunować
spiorunować
cynować
kalcynować
ocynować
fascynować
zafascynować
jodynować
zajodynować
alodynować
heterodynować
ordynować
zaordynować
subordynować
koordynować
skoordynować
marynować
zamarynować
defibrynować
gelbrynować
peregrynować
indoktrynować
zindoktrynować
wydoktrynować
żelatynować
platynować
patynować
spatynować
satynować
brylantynować
wybrylantynować
gilotynować
zgilotynować
destynować
predestynować
aglutynować
zaglutynować
trutynować
magazynować
zamagazynować
zmagazynować
faszynować
skuzynować
sprężynować
błaznować
próżnować
przepróżnować
popróżnować
kapować
zakapować
dekapować
handikapować
pokapować
skapować
wykapować
lapować
klapować
mapować
rapować
drapować
podrapować
udrapować
wydrapować
frapować
zafrapować
etapować
lepować
krepować
skrepować
tepować
stepować
chipować
ekwipować
wyekwipować
knajpować
skalpować
oskalpować
pulpować
trampować
pompować
napompować
odpompować
przepompować
dopompować
spompować
wpompować
wypompować
lumpować
korumpować
skorumpować
synkopować
daktyloskopować
mikroskopować
galopować
zagalopować
przegalopować
dogalopować
pogalopować
wygalopować
przygalopować
zgalopować
urlopować
mopować
stropować
stopować
zastopować
przystopować
czopować
zaczopować
skarpować
ekscerpować
wyekscerpować
uzurpować
ekstyrpować
kupować
nakupować
zakupować
pozakupować
odkupować
podkupować
przekupować
okupować
dokupować
pokupować
skupować
poskupować
wykupować
powykupować
rozkupować
klupować
grupować
przegrupować
pogrupować
ugrupować
zgrupować
recypować
emancypować
wyemancypować
koncypować
wykoncypować
percypować
apercypować
antycypować
partycypować
typować
kontratypować
stereotypować
dagerotypować
wytypować
krępować
pokrępować
skrępować
przykrępować
stępować
następować
zastępować
pozastępować
obstępować
odstępować
podstępować
przestępować
dostępować
postępować
ustępować
wstępować
wniebowstępować
powstępować
występować
powystępować
współwystępować
przystępować
zstępować
rozstępować
małpować
zmałpować
barować
darować
obdarować
podarować
gospodarować
zagospodarować
przegospodarować
wygospodarować
rozgospodarować
rozdarować
garować
wagarować
zwagarować
przegarować
harować
naharować
zaharować
przeharować
ofiarować
zaofiarować
zamiarować
wymiarować
przewymiarować
jarować
klarować
deklarować
zadeklarować
zdeklarować
sklarować
wklarować
wyklarować
komarować
smarować
nasmarować
zasmarować
obsmarować
podsmarować
przesmarować
osmarować
posmarować
usmarować
wsmarować
wysmarować
rozsmarować
gnarować
parować
naparować
zaparować
odparować
obreparować
podreparować
preparować
spreparować
wypreparować
wyreparować
separować
odseparować
sparować
wparować
wyparować
tarować
starować
wytarować
warować
zawarować
obwarować
lewarować
przywarować
czarować
zaczarować
odczarować
oczarować
wyczarować
rozczarować
koszarować
skoszarować
szabrować
naszabrować
wyszabrować
rozszabrować
celebrować
koncelebrować
żebrować
ożebrować
pożebrować
użebrować
defibrować
kalibrować
pokalibrować
skalibrować
rozkalibrować
wibrować
rozwibrować
antyszambrować
cembrować
ocembrować
wycembrować
bobrować
żubrować
przeżubrować
kadrować
skadrować
wykadrować
fladrować
ofladrować
fedrować
wyfedrować
świdrować
prześwidrować
doświdrować
poświdrować
wświdrować
wyświdrować
majdrować
meandrować
kalandrować
skalandrować
holendrować
cylindrować
pudrować
napudrować
zapudrować
upudrować
wypudrować
przypudrować
mizdrować
plądrować
poplądrować
splądrować
mądrować
wędrować
nawędrować
zawędrować
obwędrować
przewędrować
dowędrować
powędrować
wwędrować
wywędrować
przywędrować
zwędrować
deliberować
podeliberować
gruberować
cerować
macerować
przemacerować
wymacerować
zmacerować
spacerować
przespacerować
pospacerować
wyspacerować
zacerować
obcerować
tapicerować
kancerować
pokancerować
skancerować
pocerować
scerować
wycerować
przycerować
konfederować
skonfederować
sfederować
liderować
bulderować
komenderować
zakomenderować
odkomenderować
renderować
dunderować
moderować
ferować
zaaferować
referować
koreferować
preferować
zreferować
konferować
pokonferować
oferować
zaoferować
interferować
transferować
przetransferować
wytransferować
egzagerować
ingerować
zaingerować
sugerować
zasugerować
moherować
gradierować
kierować
bakierować
lakierować
zalakierować
odlakierować
klakierować
polakierować
wylakierować
nakierować
przekierować
pokierować
markierować
skierować
wykierować
współkierować
manierować
zmanierować
panierować
obarierować
bajerować
nabajerować
zabajerować
zbajerować
frajerować
sfrajerować
suflerować
cholerować
scholerować
polerować
odpolerować
spolerować
wypolerować
tolerować
kuplerować
szulerować
kamerować
szamerować
besemerować
aglomerować
zaglomerować
deglomerować
numerować
enumerować
prenumerować
zaprenumerować
ponumerować
generować
degenerować
zdegenerować
regenerować
zregenerować
wygenerować
wenerować
kelnerować
partnerować
kontrpartnerować
kutnerować
kaperować
skaperować
reperować
nareperować
obreperować
podreperować
poreperować
wyreperować
zreperować
temperować
zatemperować
utemperować
przytemperować
operować
kooperować
skooperować
stoperować
zoperować
desperować
prosperować
laserować
leserować
kserować
skserować
inserować
reżyserować
wyreżyserować
terować
platerować
kwaterować
zakwaterować
przekwaterować
dokwaterować
pokwaterować
wykwaterować
rozkwaterować
iterować
literować
przeliterować
transliterować
rejterować
zrejterować
alterować
zalterować
froterować
wyfroterować
czarterować
zaczarterować
wyczarterować
dezerterować
zdezerterować
sterować
remasterować
zremasterować
nasterować
przesterować
biosterować
posterować
justerować
wysterować
getterować
grawerować
wygrawerować
persewerować
dziwerować
zerować
mazerować
dolmeczerować
zmizerować
faszerować
nafaszerować
kaszerować
maszerować
odmaszerować
przemaszerować
pomaszerować
wmaszerować
wymaszerować
przymaszerować
koszerować
fuszerować
sfuszerować
buzerować
wyzerować
żerować
nażerować
menadżerować
menedżerować
blanżerować
wyranżerować
pożerować
woltyżerować
belfrować
gofrować
laufrować
cyfrować
odcyfrować
podcyfrować
ocyfrować
szyfrować
zaszyfrować
odszyfrować
deszyfrować
zdeszyfrować
rozszyfrować
bagrować
wybagrować
ablegrować
integrować
zintegrować
dezintegrować
zdezintegrować
dezyntegrować
zdezyntegrować
migrować
emigrować
reemigrować
wyemigrować
imigrować
szachrować
zaszachrować
przeszachrować
oszachrować
poszachrować
wyszachrować
wichrować
powichrować
zwichrować
flambirować
dirować
sztafirować
wysztafirować
admirować
garnirować
ogarnirować
ugarnirować
wygarnirować
fornirować
tapirować
natapirować
podtapirować
utapirować
wytapirować
aspirować
ekspirować
transpirować
wytranspirować
inspirować
zainspirować
konspirować
zakonspirować
dekonspirować
zdekonspirować
rozkonspirować
wirować
lawirować
przelawirować
wylawirować
zawirować
odwirować
akwirować
rekwirować
zarekwirować
inkwirować
powirować
świrować
zaświrować
ześwirować
żwirować
wyżwirować
masakrować
zmasakrować
konsekrować
ankrować
zaankrować
bunkrować
zabunkrować
cukrować
ocukrować
pocukrować
scukrować
lukrować
oblukrować
polukrować
klamrować
sklamrować
borować
kolaborować
przeborować
roborować
wyborować
adorować
ambasadorować
borowodorować
forować
perforować
fosforować
nafosforować
wysforować
buforować
zbuforować
wyforować
ugorować
chorować
nachorować
zachorować
odchorować
przechorować
pochorować
wychorować
rozchorować
meliorować
zmeliorować
korować
odkorować
dekorować
udekorować
okorować
deflorować
zdeflorować
chlorować
zachlorować
odchlorować
kolorować
zakolorować
podkolorować
pokolorować
eksplorować
wyeksplorować
morować
rozamorować
komorować
norować
ignorować
zignorować
honorować
uhonorować
ewaporować
oporować
inkorporować
perorować
rozperorować
jurorować
resorować
sponsorować
torować
sekatorować
kultywatorować
przetorować
monitorować
zmonitorować
faktorować
inspektorować
dyrektorować
protektorować
doktorować
mentorować
utorować
fluorować
dworować
zadworować
nadzorować
cenzorować
dozorować
pozorować
zapozorować
upozorować
szorować
zaszorować
odszorować
doszorować
poszorować
uszorować
wyszorować
wzorować
odwzorować
kiprować
szyprować
saletrować
planimetrować
ksylometrować
chronometrować
penetrować
przepenetrować
spenetrować
wypenetrować
nitrować
znitrować
filtrować
nafiltrować
odfiltrować
przefiltrować
infiltrować
zinfiltrować
mantrować
centrować
nacentrować
zacentrować
decentrować
koncentrować
dekoncentrować
zdekoncentrować
skoncentrować
scentrować
wycentrować
kontrować
rekontrować
zrekontrować
skontrować
łotrować
kadastrować
kastrować
wykastrować
tastrować
katastrować
orkiestrować
zorkiestrować
rejestrować
zarejestrować
przerejestrować
wyrejestrować
defenestrować
sekwestrować
zasekwestrować
ministrować
administrować
klajstrować
zaklajstrować
poklajstrować
przyklajstrować
majstrować
wymajstrować
zmajstrować
demonstrować
zademonstrować
remonstrować
lustrować
ilustrować
zilustrować
perlustrować
zlustrować
mustrować
zamustrować
zmustrować
frustrować
sfrustrować
futrować
podfutrować
ofutrować
szutrować
musztrować
przemusztrować
wymusztrować
restaurować
odrestaurować
wyrestaurować
karburować
mundurować
umundurować
figurować
konfigurować
skonfigurować
przetransfigurować
inaugurować
zainaugurować
kurować
asekurować
zaasekurować
reasekurować
konkurować
prokurować
sprokurować
wykurować
murować
namurować
zamurować
obmurować
nadmurować
odmurować
podmurować
przemurować
omurować
domurować
pomurować
wmurować
wymurować
przymurować
sznurować
zasznurować
obsznurować
odsznurować
zesznurować
przesznurować
osznurować
posznurować
przysznurować
rozsznurować
rurować
zarurować
miniaturować
karykaturować
skarykaturować
denaturować
apreturować
politurować
zapoliturować
odpoliturować
wypoliturować
fakturować
zafakturować
awanturować
poawanturować
konturować
okonturować
wykonturować
torturować
storturować
teksturować
chałturować
brawurować
lazurować
glazurować
mazurować
cenzurować
ocenzurować
broszurować
zbroszurować
ażurować
dyżurować
współdyżurować
gawrować
manewrować
przemanewrować
wmanewrować
wymanewrować
żyrować
podżyrować
górować
zagórować
zgórować
wiórować
skórować
oskórować
wtórować
zawtórować
powtórować
basować
szabasować
fasować
zafasować
odfasować
przefasować
wyfasować
przyfasować
fagasować
juhasować
nawiasować
kasować
zakasować
inkasować
zainkasować
pokasować
skasować
wykasować
lasować
deklasować
zdeklasować
plasować
deplasować
uplasować
gerylasować
zlasować
masować
komasować
skomasować
pomasować
wmasować
wymasować
zmasować
rozmasować
mecenasować
pasować
repasować
impasować
zaimpasować
wyimpasować
dopasować
spasować
wpasować
przypasować
rasować
ambarasować
zaambarasować
tarasować
zatarasować
brasować
przebrasować
obrasować
podrasować
frasować
zafrasować
grasować
prasować
zaprasować
odprasować
przeprasować
doprasować
poprasować
sprasować
uprasować
wprasować
wyprasować
przyprasować
rozprasować
trasować
przetrasować
wytrasować
tasować
przetasować
potasować
roztasować
kwasować
wczasować
wywczasować
szasować
łasować
hałasować
nahałasować
pohałasować
rozhałasować
procesować
wyprocesować
ememesować
esemesować
magnesować
namagnesować
odmagnesować
przemagnesować
domagnesować
rozmagnesować
karesować
adresować
zaadresować
przeadresować
poadresować
interesować
zainteresować
kompresować
dekompresować
skompresować
tresować
stresować
odstresować
zestresować
wytresować
prezesować
wiceprezesować
bisować
hisować
plisować
splisować
remisować
zremisować
lapisować
serwisować
urwisować
szwajsować
szwejsować
faksować
telefaksować
przefaksować
relaksować
zrelaksować
taksować
otaksować
indeksować
zindeksować
teleksować
przeteleksować
multipleksować
kompleksować
fiksować
zafiksować
sfiksować
kiksować
skiksować
miksować
remiksować
zremiksować
wymiksować
zmiksować
rozmiksować
werniksować
zawerniksować
powerniksować
boksować
wyboksować
koksować
skoksować
półkoksować
buksować
zabuksować
halsować
pulsować
zapulsować
impulsować
ekspulsować
dansować
lansować
balansować
przebalansować
glansować
wyglansować
bilansować
zbilansować
wylansować
romansować
poromansować
rozromansować
finansować
refinansować
zrefinansować
dofinansować
samofinansować
sfinansować
współfinansować
dystansować
zdystansować
niuansować
zniuansować
awansować
zaawansować
doawansować
kondensować
skondensować
kompensować
dekompensować
rekompensować
zrekompensować
skompensować
ekspensować
dyspensować
anonsować
zaanonsować
renonsować
indosować
ukosować
losować
glosować
silosować
zasilosować
dolosować
wylosować
rozlosować
karosować
krosować
stosować
zastosować
dostosować
wystosować
przystosować
głosować
zagłosować
przegłosować
kłosować
sznapsować
gipsować
zagipsować
ogipsować
grypsować
parsować
sparsować
trawersować
przetrawersować
wytrawersować
malwersować
zmalwersować
bulwersować
zbulwersować
konwersować
pokonwersować
forsować
przeforsować
poforsować
sforsować
wyforsować
kursować
nygusować
szlusować
doszlusować
musować
konusować
repusować
zawirusować
lizusować
szusować
poszusować
kłusować
przekłusować
dokłusować
pokłusować
przykłusować
hysować
rysować
narysować
zarysować
obrysować
odrysować
podrysować
przerysować
dorysować
porysować
kosztorysować
skosztorysować
wrysować
wyrysować
zrysować
rozrysować
sołtysować
debatować
datować
przeddatować
antedatować
podatować
postdatować
antydatować
wydatować
agregatować
chatować
plagiatować
splagiatować
katować
plakatować
oplakatować
rozplakatować
zakatować
adwokatować
skatować
ukatować
blatować
zblatować
chelatować
translatować
dylatować
matować
zamatować
formatować
sformatować
zmatować
eksploatować
wyeksploatować
epatować
ratować
karatować
odratować
podratować
gratować
piratować
spiratować
kratować
zakratować
okratować
poratować
tratować
zatratować
przetratować
potratować
stratować
roztratować
uratować
wyratować
konstatować
skonstatować
fluatować
watować
podwatować
wiwatować
przewiwatować
wywatować
czatować
poczatować
płatować
debetować
zadebetować
fetować
ufetować
wegetować
makietować
zamakietować
zmakietować
pakietować
pikietować
ankietować
bankietować
zankietować
kokietować
pokokietować
skokietować
krokietować
parkietować
brykietować
zbrykietować
etykietować
winietować
baletować
waletować
biletować
zabiletować
filetować
odfiletować
moletować
kompletować
dekompletować
zdekompletować
dokompletować
skompletować
sztyletować
zasztyletować
planetować
lornetować
zlornetować
petować
tapetować
wytapetować
repetować
zarepetować
kabaretować
galaretować
kretować
dekretować
zadekretować
torkretować
apretować
interpretować
reinterpretować
zreinterpretować
przeinterpretować
wyinterpretować
zinterpretować
maltretować
zmaltretować
portretować
sportretować
fasetować
kasetować
resetować
zresetować
falsetować
wetować
zawetować
powetować
kaszetować
rykoszetować
zrykoszetować
budżetować
haftować
nahaftować
zahaftować
obhaftować
wyhaftować
zhaftować
naftować
liftować
luftować
odsztyftować
szlachtować
zaszlachtować
poszlachtować
pachtować
frachtować
zafrachtować
konszachtować
fechtować
lichtować
szlichtować
buchtować
rychtować
wyrychtować
przyrychtować
kohabitować
koabitować
orbitować
dubitować
grafitować
obfitować
profitować
saprofitować
sufitować
agitować
zaagitować
rozagitować
kitować
zakitować
okitować
wykitować
litować
flitować
habilitować
rehabilitować
zrehabilitować
wyhabilitować
nobilitować
znobilitować
pospolitować
spospolitować
ulitować
zlitować
emitować
remitować
wyemitować
imitować
limitować
delimitować
zlimitować
kompromitować
skompromitować
womitować
eksmitować
wyeksmitować
transmitować
retransmitować
przetransmitować
sumitować
zsumitować
nitować
banitować
zanitować
bonitować
monitować
zmonitować
przynitować
znitować
roznitować
hospitować
zhospitować
precypitować
grawitować
lewitować
kwitować
pokwitować
skwitować
biskwitować
wykwitować
inwitować
plajtować
splajtować
ablaktować
paktować
traktować
kontraktować
zakontraktować
potraktować
pertraktować
taktować
kontaktować
skontaktować
afektować
defektować
zdefektować
projektować
zaprojektować
przeprojektować
doprojektować
delektować
reflektować
zreflektować
anektować
zaanektować
respektować
konspektować
konfliktować
skonfliktować
kunktować
punktować
kontrapunktować
skontrapunktować
zapunktować
wypunktować
dyktować
przedyktować
podyktować
kobaltować
asfaltować
zaasfaltować
wyasfaltować
szpaltować
egzaltować
rozegzaltować
glajchszaltować
zglajchszaltować
dekoltować
wydekoltować
rozdekoltować
rewoltować
zrewoltować
auskultować
katapultować
wykatapultować
konsultować
przekonsultować
skonsultować
birbantować
fantować
elegantować
wyelegantować
prowiantować
zaprowiantować
kantować
dekantować
inkantować
okantować
wykantować
odpalantować
przypalantować
plantować
implantować
splantować
transplantować
rozplantować
ubrylantować
wybrylantować
gwarantować
zagwarantować
desantować
adiutantować
akcentować
zaakcentować
przeakcentować
transakcentować
wyakcentować
procentować
zaprocentować
oprocentować
orientować
reorientować
przeorientować
zorientować
dezorientować
zdezorientować
fundamentować
diamentować
lamentować
nalamentować
przelamentować
reglamentować
zreglamentować
polamentować
parlamentować
ornamentować
cementować
zacementować
scementować
wcementować
dementować
zdementować
implementować
zaimplementować
komplementować
skomplementować
defragmentować
segmentować
alimentować
komentować
skomentować
fermentować
podfermentować
przefermentować
dofermentować
sfermentować
wyfermentować
argumentować
kontrargumentować
uargumentować
wyargumentować
dokumentować
zadokumentować
udokumentować
instrumentować
przeinstrumentować
zinstrumentować
eksperymentować
przeeksperymentować
poeksperymentować
wyeksperymentować
rentować
absentować
tentować
patentować
opatentować
kontentować
ukontentować
puentować
spuentować
wypuentować
prezentować
zaprezentować
reprezentować
sprezentować
pointować
spointować
wypointować
gwintować
nagwintować
kontować
eskontować
dyskontować
redyskontować
zdyskontować
montować
zamontować
demontować
zdemontować
remontować
odremontować
wyremontować
przemontować
domontować
fotomontować
wmontować
wymontować
zmontować
rozmontować
afrontować
konfrontować
skonfrontować
buntować
nabuntować
podbuntować
pobuntować
zbuntować
szpuntować
zaszpuntować
odszpuntować
gruntować
zagruntować
ugruntować
zgruntować
sabotować
dotować
gotować
nagotować
zagotować
obgotować
odgotować
podgotować
przegotować
dogotować
pogotować
ugotować
wygotować
przygotować
zgotować
rozgotować
wymiotować
zwymiotować
kotować
bojkotować
zbojkotować
balotować
pilotować
plotować
wyplotować
eskamotować
notować
zanotować
adnotować
odnotować
denotować
konotować
zakonotować
ponotować
wynotować
kapotować
skapotować
rotować
karotować
grotować
wyrotować
wotować
azotować
odazotować
pseudoazotować
szotować
młotować
adaptować
zaadaptować
kaptować
skaptować
akceptować
zaakceptować
optować
adoptować
zaadoptować
przyadoptować
kooptować
dokooptować
zafartować
hartować
zahartować
odhartować
przehartować
wyhartować
rozhartować
ćwiartować
poćwiartować
rozćwiartować
kartować
skartować
ukartować
lampartować
polampartować
spartować
startować
zastartować
restartować
zrestartować
wystartować
wartować
żartować
nażartować
zażartować
przeżartować
pożartować
półżartować
libertować
certować
koncertować
pocertować
kopertować
zakopertować
dysertować
stertować
wertować
przewertować
inwertować
konwertować
skonwertować
powertować
flirtować
poflirtować
rozflirtować
bortować
eskortować
odeskortować
aportować
zaaportować
raportować
zaraportować
deportować
teleportować
kolportować
rozkolportować
importować
zaimportować
eksportować
reeksportować
wyeksportować
transportować
odtransportować
przetransportować
dotransportować
wytransportować
przytransportować
sortować
przesortować
posortować
wysortować
rozsortować
hurtować
nurtować
bastować
zabastować
przybastować
piastować
zwiastować
balastować
odbalastować
wybalastować
pastować
napastować
zapastować
impastować
wypastować
kontrastować
przekontrastować
skontrastować
dewastować
zdewastować
manifestować
zamanifestować
molestować
wymolestować
testować
atestować
przetestować
kontestować
protestować
zaprotestować
oprotestować
trawestować
przetrawestować
strawestować
kwestować
inwestować
zainwestować
reinwestować
przeinwestować
doinwestować
listować
organistować
wistować
zawistować
twistować
pomstować
napomstować
pokostować
napokostować
zapokostować
wypokostować
ripostować
zaripostować
zripostować
kompostować
zakompostować
przekompostować
starostować
prostować
naprostować
sprostować
wyprostować
rozprostować
gustować
zagustować
degustować
zdegustować
adiustować
zaadiustować
zadiustować
justować
wyjustować
inkrustować
asystować
poasystować
konsystować
statystować
egzystować
preegzystować
koegzystować
współegzystować
częstować
obczęstować
poczęstować
uczęstować
wyczęstować
rozczęstować
nokautować
znokautować
wyautować
refutować
debiutować
zadebiutować
pokutować
napokutować
odpokutować
dyskutować
przedyskutować
podyskutować
rozdyskutować
lutować
salutować
zasalutować
odsalutować
zalutować
oblutować
odlutować
dolutować
polutować
wlutować
przylutować
zlutować
rozlutować
mutować
komutować
zmutować
deputować
amputować
imputować
dysputować
przedysputować
drutować
zadrutować
odrutować
przydrutować
zdrutować
rekrutować
bankrutować
pobankrutować
zbankrutować
śrutować
ześrutować
pośrutować
atutować
rzutować
odrzutować
urzutować
dłutować
wydłutować
bytować
cytować
zacytować
recytować
zarecytować
melorecytować
wyrecytować
licytować
zalicytować
przelicytować
dolicytować
wylicytować
zlicytować
fagocytować
ekscytować
podekscytować
edytować
medytować
namedytować
przemedytować
pomedytować
wymedytować
kredytować
akredytować
skredytować
dyskredytować
zdyskredytować
rytować
emerytować
irytować
nairytować
podirytować
poirytować
zirytować
rozirytować
forytować
wyrytować
szczytować
wizytować
rewizytować
zwizytować
abszytować
płytować
pasożytować
ucztować
przeucztować
poucztować
masztować
omasztować
resztować
aresztować
zaaresztować
poaresztować
przyaresztować
kosztować
zakosztować
pokosztować
skosztować
wykosztować
forsztować
świętować
okrętować
zaokrętować
wyokrętować
pieczętować
zapieczętować
odpieczętować
opieczętować
popieczętować
przypieczętować
rozpieczętować
kształtować
przekształtować
ukształtować
wykształtować
współkształtować
gwałtować
ryczałtować
zryczałtować
sztauować
zasztauować
dystrybuować
rozdystrybuować
graduować
ewakuować
wyewakuować
ewaluować
dewaluować
zdewaluować
rewaluować
zrewaluować
ewoluować
wyewoluować
insynuować
kontynuować
destruować
zdestruować
instruować
przeinstruować
poinstruować
konstruować
rekonstruować
zrekonstruować
przekonstruować
skonstruować
tatuować
statuować
wytatuować
fluktuować
sytuować
usytuować
substytuować
destytuować
restytuować
zrestytuować
konstytuować
ukonstytuować
prostytuować
sprostytuować
dezawuować
zdezawuować
lawować
brawować
agrawować
prawować
deprawować
zdeprawować
sprawować
wyprawować
dystyngwować
dziwować
prosekwować
egzekwować
wyegzekwować
salwować
absolwować
rezolwować
denerwować
nadenerwować
poddenerwować
podenerwować
wydenerwować
zdenerwować
serwować
zaserwować
obserwować
zaobserwować
poobserwować
konserwować
zakonserwować
rezerwować
zarezerwować
listwować
warstwować
derywować
aktywować
reaktywować
inaktywować
zaktywować
dezaktywować
zdezaktywować
kultywować
rekultywować
zrekultywować
motywować
umotywować
zmotywować
sprayować
bazować
przebazować
fazować
gazować
nagazować
zagazować
odgazować
podgazować
zgazować
żelazować
obrazować
zobrazować
frazować
parafrazować
sparafrazować
peryfrazować
hipostazować
karmuazować
płazować
wypłazować
drapaczować
kartaczować
mieczować
smeczować
kreczować
skreczować
biczować
samobiczować
ubiczować
mulczować
linczować
klinczować
zlinczować
koczować
przekoczować
karczować
wykarczować
kluczować
deszczować
proboszczować
tęczować
mosiądzować
anglezować
magnezować
frezować
sfrezować
wyfrezować
imprezować
poimprezować
syntezować
protezować
zaprotezować
zezować
dżezować
judaizować
archaizować
zarchaizować
prozaizować
sprozaizować
sylabizować
odsylabizować
przesylabizować
wysylabizować
arabizować
zarabizować
snobizować
kubizować
kaszubizować
europeizować
zeuropeizować
eseizować
ateizować
autobiografizować
zmetamorfizować
antropomorfizować
tragizować
dyftongizować
pedagogizować
demagogizować
logizować
dialogizować
udialogizować
ideologizować
odideologizować
zideologizować
teologizować
zmorfologizować
psychologizować
biologizować
socjologizować
etymologizować
zetymologizować
monologizować
chronologizować
apologizować
typologizować
mitologizować
odmitologizować
demitologizować
zdemitologizować
zmitologizować
letargizować
alergizować
katechizować
czechizować
sczechizować
anarchizować
zanarchizować
hierarchizować
odhierarchizować
uhierarchizować
zhierarchizować
trockizować
antykizować
zglobalizować
werbalizować
zwerbalizować
skandalizować
absurdalizować
idealizować
przeidealizować
wyidealizować
realizować
samorealizować
zrealizować
współrealizować
legalizować
zalegalizować
delegalizować
zdelegalizować
relegalizować
ulegalizować
labializować
delabializować
dializować
materializować
dematerializować
zdematerializować
zmaterializować
industrializować
zindustrializować
trywializować
strywializować
specjalizować
wyspecjalizować
socjalizować
desocjalizować
resocjalizować
komercjalizować
dekomercjalizować
skomercjalizować
tropikalizować
alkalizować
zalkalizować
lokalizować
zlokalizować
wokalizować
zwokalizować
radykalizować
zradykalizować
klerykalizować
sklerykalizować
leksykalizować
deleksykalizować
zleksykalizować
animalizować
zanimalizować
minimalizować
zminimalizować
formalizować
odformalizować
sformalizować
normalizować
znormalizować
maksymalizować
zmaksymalizować
optymalizować
zoptymalizować
analizować
banalizować
zbanalizować
przeanalizować
kanalizować
skanalizować
psychoanalizować
zanalizować
depenalizować
sygnalizować
zasygnalizować
finalizować
sfinalizować
marginalizować
zmarginalizować
nacjonalizować
denacjonalizować
zdenacjonalizować
internacjonalizować
znacjonalizować
racjonalizować
zoperacjonalizować
zracjonalizować
funkcjonalizować
sfunkcjonalizować
konwencjonalizować
odkonwencjonalizować
skonwencjonalizować
sprowincjonalizować
emocjonalizować
instytucjonalizować
zinstytucjonalizować
profesjonalizować
sprofesjonalizować
personalizować
odpersonalizować
depersonalizować
spersonalizować
internalizować
zinternalizować
komunalizować
skomunalizować
opalizować
liberalizować
zliberalizować
kameralizować
skameralizować
generalizować
zgeneralizować
mineralizować
odmineralizować
demineralizować
zmineralizować
sakralizować
desakralizować
moralizować
demoralizować
zdemoralizować
teatralizować
odteatralizować
uteatralizować
centralizować
decentralizować
zdecentralizować
scentralizować
neutralizować
zneutralizować
pluralizować
spluralizować
naturalizować
denaturalizować
znaturalizować
strukturalizować
restrukturalizować
uniwersalizować
zuniwersalizować
katalizować
skatalizować
palatalizować
depalatalizować
zdepalatalizować
spalatalizować
dyspalatalizować
zdyspalatalizować
detalizować
metalizować
zdigitalizować
dygitalizować
kapitalizować
dekapitalizować
zdekapitalizować
rekapitalizować
dokapitalizować
skapitalizować
hospitalizować
orientalizować
dokumentalizować
monumentalizować
zmonumentalizować
zinstrumentalizować
sentymentalizować
odsentymentalizować
totalizować
krystalizować
rekrystalizować
przekrystalizować
skrystalizować
wykrystalizować
brutalizować
zbrutalizować
indywidualizować
odindywidualizować
zindywidualizować
aktualizować
zreaktualizować
zaktualizować
dezaktualizować
zdezaktualizować
intelektualizować
odintelektualizować
przeintelektualizować
zintelektualizować
rytualizować
zrytualizować
ewualizować
wizualizować
rywalizować
nazalizować
denazalizować
zdenazalizować
ewangelizować
reewangelizować
bakelizować
karmelizować
bagatelizować
zbagatelizować
dekartelizować
skartelizować
nowelizować
znowelizować
flizować
anglizować
zanglizować
stabilizować
destabilizować
zdestabilizować
ustabilizować
mobilizować
demobilizować
zdemobilizować
immobilizować
zmobilizować
sensybilizować
filizować
liofilizować
zliofilizować
nihilizować
cywilizować
ucywilizować
diabolizować
parabolizować
metabolizować
symbolizować
usymbolizować
hiperbolizować
melancholizować
alkoholizować
hemolizować
monopolizować
demonopolizować
zmonopolizować
metropolizować
hydrolizować
zhydrolizować
elektrolizować
autolizować
okulizować
zaokulizować
zokulizować
kopulizować
sterylizować
wysterylizować
subtylizować
etylizować
infantylizować
zinfantylizować
zmerkantylizować
stylizować
podstylizować
przestylizować
ustylizować
wystylizować
utylizować
zutylizować
islamizować
dynamizować
zdynamizować
akademizować
zakademizować
eufemizować
chemizować
schemizować
polemizować
popolemizować
animizować
zanimizować
ekonomizować
autonomizować
zautonomizować
atomizować
zanatomizować
zatomizować
dezatomizować
uniformizować
zuniformizować
konformizować
rytmizować
algorytmizować
zalgorytmizować
zrytmizować
legitymizować
wiktymizować
optymizować
urbanizować
zurbanizować
organizować
reorganizować
zreorganizować
przeorganizować
zorganizować
dezorganizować
zdezorganizować
współorganizować
mechanizować
zmechanizować
chrystianizować
dechrystianizować
zdechrystianizować
schrystianizować
cyjanizować
wulkanizować
zawulkanizować
przewulkanizować
zwulkanizować
amerykanizować
zamerykanizować
afrykanizować
zbałkanizować
szamanizować
romanizować
zromanizować
germanizować
zgermanizować
humanizować
odhumanizować
dehumanizować
zdehumanizować
zhumanizować
onanizować
ekranizować
zekranizować
tyranizować
styranizować
lituanizować
galwanizować
zgalwanizować
inscenizować
zainscenizować
przeinscenizować
homogenizować
zhomogenizować
hydrogenizować
rentgenizować
hellenizować
zhellenizować
asenizować
rutenizować
zrutenizować
politechnizować
spolitechnizować
kokainizować
ukrainizować
schomeinizować
luteinizować
morfinizować
destalinizować
maskulinizować
witaminizować
feminizować
sfeminizować
indemnizować
karbonizować
megafonizować
zmegafonizować
telefonizować
stelefonizować
radiofonizować
zradiofonizować
antagonizować
zantagonizować
pionizować
jonizować
rewolucjonizować
zrewolucjonizować
dejonizować
rejonizować
zrejonizować
zjonizować
prekonizować
kolonizować
dekolonizować
zdekolonizować
skolonizować
polonizować
depolonizować
zdepolonizować
repolonizować
zrepolonizować
spolonizować
demonizować
oddemonizować
udemonizować
harmonizować
dysharmonizować
zharmonizować
hormonizować
kanonizować
makaronizować
synchronizować
zsynchronizować
ironizować
autoironizować
zironizować
bajronizować
detronizować
zdetronizować
elektronizować
deelektronizować
zelektronizować
intronizować
tonizować
platonizować
kotonizować
monotonizować
peptonizować
paroksytonizować
ozonizować
modernizować
zmodernizować
fraternizować
westernizować
immunizować
komunizować
odkomunizować
dekomunizować
zdekomunizować
rekomunizować
skomunizować
latynizować
zlatynizować
bizantynizować
nikotynizować
rutynizować
zrutynizować
heroizować
odheroizować
deheroizować
epizować
typizować
stypizować
marksizować
tabuizować
wizować
awizować
zaawizować
slawizować
zeslawizować
zbolszewizować
archiwizować
zarchiwizować
jarowizować
zjarowizować
improwizować
zaimprowizować
wyimprowizować
relatywizować
zrelatywizować
normatywizować
znormatywizować
prymitywizować
sprymitywizować
aktywizować
reaktywizować
zaktywizować
obiektywizować
zobiektywizować
subiektywizować
adiektywizować
zadiektywizować
kolektywizować
skolektywizować
produktywizować
pozytywizować
rajzować
recenzować
zrecenzować
obozować
dozować
przedozować
apoteozować
diagnozować
zdiagnozować
prognozować
pozować
upozować
kucharzować
sklepikarzować
bednarzować
misjonarzować
młynarzować
sekretarzować
bakałarzować
harcerzować
talerzować
duszpasterzować
mistrzować
kapelmistrzować
kwatermistrzować
burmistrzować
rotmistrzować
laszować
ganaszować
detaszować
gwaszować
pałaszować
spałaszować
wpałaszować
leszować
fleszować
kierleszować
depeszować
zadepeszować
oddepeszować
kiereszować
pokiereszować
afiszować
kliszować
skliszować
finiszować
zafiniszować
pastiszować
blanszować
winszować
zawinszować
powinszować
konszować
oczynszować
deboszować
głęboszować
rokoszować
rozkoszować
giloszować
rozkloszować
roszować
broszować
wierszować
burszować
buszować
debuszować
pobuszować
jubileuszować
foluszować
tuszować
zatuszować
retuszować
podretuszować
przeretuszować
poretuszować
wyretuszować
utuszować
fryszować
fałszować
nafałszować
zafałszować
odfałszować
podfałszować
pofałszować
sfałszować
pauzować
spauzować
buzować
nabuzować
łobuzować
wyłobuzować
rozłobuzować
rekuzować
ekskuzować
luzować
obluzować
zbluzować
poluzować
wyluzować
zluzować
rozluzować
śluzować
prześluzować
gruzować
zagruzować
odgruzować
zesłowacyzować
zgrecyzować
precyzować
doprecyzować
sprecyzować
laicyzować
zlaicyzować
technicyzować
stechnicyzować
klasycyzować
odklasycyzować
mistycyzować
faradyzować
kandyzować
falandyzować
finlandyzować
periodyzować
speriodyzować
anodyzować
zanodyzować
hybrydyzować
ryzować
barbaryzować
solidaryzować
odsolidaryzować
zsolidaryzować
standaryzować
destandaryzować
zestandaryzować
denuklearyzować
wulgaryzować
zwulgaryzować
hungaryzować
bułgaryzować
zbułgaryzować
familiaryzować
madziaryzować
polaryzować
depolaryzować
zdepolaryzować
spolaryzować
solaryzować
fabularyzować
sfabularyzować
sekularyzować
partykularyzować
popularyzować
depopularyzować
zdepopularyzować
spopularyzować
proletaryzować
sproletaryzować
egalitaryzować
elitaryzować
militaryzować
demilitaryzować
zdemilitaryzować
remilitaryzować
zmilitaryzować
inwentaryzować
zainwentaryzować
zinwentaryzować
merceryzować
bonderyzować
parkeryzować
kameryzować
polimeryzować
spolimeryzować
zaglomeryzować
skonteneryzować
pauperyzować
spauperyzować
charakteryzować
podcharakteryzować
przecharakteryzować
scharakteryzować
ucharakteryzować
rozcharakteryzować
pasteryzować
spasteryzować
histeryzować
rozhisteryzować
kauteryzować
komputeryzować
skomputeryzować
fryzować
podfryzować
pofryzować
ufryzować
gryzować
iryzować
panegiryzować
liryzować
kryzować
herboryzować
dezodoryzować
metaforyzować
odmetaforyzować
zmetaforyzować
fosforyzować
nafosforyzować
euforyzować
alegoryzować
zalegoryzować
kategoryzować
zmelioryzować
interioryzować
zinterioryzować
majoryzować
zmajoryzować
kaloryzować
waloryzować
dewaloryzować
zdewaloryzować
rewaloryzować
zrewaloryzować
zwaloryzować
koloryzować
podkoloryzować
przekoloryzować
marmoryzować
temporyzować
terroryzować
sterroryzować
doktoryzować
wydoktoryzować
motoryzować
zmotoryzować
historyzować
autoryzować
fluoryzować
faworyzować
beletryzować
zbeletryzować
geometryzować
zgeometryzować
symetryzować
zmetryzować
elektryzować
naelektryzować
deelektryzować
zelektryzować
tezauryzować
stezauryzować
karburyzować
miniaturyzować
zminiaturyzować
strukturyzować
restrukturyzować
zrestrukturyzować
fosfatyzować
mediatyzować
dekatyzować
zdekatyzować
dramatyzować
przedramatyzować
melodramatyzować
udramatyzować
zdramatyzować
schematyzować
uschematyzować
problematyzować
sproblematyzować
matematyzować
zmatematyzować
stematyzować
systematyzować
usystematyzować
pragmatyzować
spragmatyzować
flegmatyzować
dogmatyzować
zdogmatyzować
stygmatyzować
nastygmatyzować
klimatyzować
aklimatyzować
zaaklimatyzować
dyplomatyzować
przedyplomatyzować
aromatyzować
automatyzować
zautomatyzować
informatyzować
zinformatyzować
traumatyzować
sfanatyzować
rozfanatyzować
sympatyzować
hydratyzować
deratyzować
hieratyzować
zhieratyzować
demokratyzować
socjaldemokratyzować
zdemokratyzować
biurokratyzować
odbiurokratyzować
zbiurokratyzować
etatyzować
zetatyzować
prywatyzować
deprywatyzować
reprywatyzować
zreprywatyzować
sprywatyzować
profetyzować
energetyzować
pakietyzować
ankietyzować
przeankietyzować
sowietyzować
desowietyzować
zdesowietyzować
paletyzować
spaletyzować
hamletyzować
hermetyzować
dehermetyzować
zhermetyzować
rozhermetyzować
zarytmetyzować
magnetyzować
demagnetyzować
zmagnetyzować
rozmagnetyzować
fonetyzować
cybernetyzować
poetyzować
odpoetyzować
upoetyzować
rozpoetyzować
konkretyzować
skonkretyzować
teoretyzować
przeteoretyzować
poteoretyzować
wyteoretyzować
patetyzować
syntetyzować
fotosyntetyzować
zsyntetyzować
estetyzować
przeestetyzować
grafityzować
polityzować
zdepolityzować
kosmopolityzować
mityzować
schamityzować
dialektyzować
desemantyzować
romantyzować
konsonantyzować
skonsonantyzować
instantyzować
zrobotyzować
idiotyzować
narkotyzować
znarkotyzować
hipnotyzować
zahipnotyzować
erotyzować
oderotyzować
rozerotyzować
egzotyzować
amortyzować
zamortyzować
kurtyzować
absolutyzować
zabsolutyzować
faszyzować
defaszyzować
sfaszyzować
fetyszyzować
jazzować
brązować
całować
nacałować
zacałować
obcałować
pocałować
scałować
ucałować
wycałować
pedałować
popedałować
przypedałować
pałować
spałować
drałować
nadrałować
podrałować
przydrałować
trałować
przetrałować
wałować
zawałować
obwałować
cwałować
przecwałować
pocwałować
przycwałować
uwałować
przywałować
zwałować
żałować
odżałować
pożałować
jodłować
zajodłować
gardłować
nagardłować
pudłować
zapudłować
spudłować
przypudłować
igłować
mygłować
iłować
miłować
umiłować
zmiłować
rozmiłować
piłować
nadpiłować
odpiłować
podpiłować
przepiłować
opiłować
dopiłować
spiłować
upiłować
wypiłować
przypiłować
rozpiłować
siłować
usiłować
dołować
zadołować
wydołować
przydołować
zdołować
kołować
zakołować
podkołować
przekołować
pokołować
protokołować
zaprotokołować
skołować
wykołować
przykołować
smołować
nasmołować
zasmołować
osmołować
wysmołować
stołować
apostołować
hasłować
wiosłować
przewiosłować
powiosłować
posłować
kotłować
zakotłować
skotłować
wykotłować
artykułować
wyartykułować
formułować
przeformułować
sformułować
tytułować
zatytułować
utytułować
żyłować
odżyłować
wyżyłować
kozłować
protokółować
zaprotokółować
bandażować
zabandażować
obandażować
pobandażować
przybandażować
degażować
angażować
zaangażować
doangażować
wojażować
lażować
plażować
poplażować
kupażować
garażować
wirażować
arbitrażować
strażować
furażować
dekurażować
pasażować
szantażować
zaszantażować
stażować
drożdżować
jeżować
paraliżować
sparaliżować
negliżować
znegliżować
roznegliżować
melanżować
aranżować
zaaranżować
deranżować
rewanżować
zrewanżować
lonżować
delożować
szarżować
zaszarżować
deszarżować
przeszarżować
krzyżować
przekrzyżować
pokrzyżować
skrzyżować
ukrzyżować
wykrzyżować
rozkrzyżować
różować
naróżować
podróżować
napodróżować
przepodróżować
stróżować
uróżować
przyróżować
rwać
narwać
zarwać
oberwać
naderwać
oderwać
poderwać
zerwać
rozerwać
przerwać
dorwać
porwać
trwać
przetrwać
dotrwać
potrwać
wytrwać
urwać
wyrwać
gmatwać
zagmatwać
pogmatwać
wygmatwać
rozgmatwać
obuwać
zakuwać
pozakuwać
obkuwać
poobkuwać
odkuwać
podkuwać
przekuwać
okuwać
dokuwać
skuwać
ukuwać
wkuwać
wykuwać
powykuwać
przykuwać
rozkuwać
wykluwać
powykluwać
zapluwać
odpluwać
opluwać
popluwać
spluwać
wypluwać
powypluwać
nasnuwać
zasnuwać
pozasnuwać
osnuwać
wsnuwać
wysnuwać
powysnuwać
rozsnuwać
fruwać
nafruwać
nadfruwać
odfruwać
podfruwać
przefruwać
pofruwać
sfruwać
wyfruwać
przyfruwać
nadpruwać
odpruwać
poodpruwać
przepruwać
wypruwać
powypruwać
rozpruwać
porozpruwać
zatruwać
pozatruwać
odtruwać
podtruwać
dotruwać
wytruwać
powytruwać
przytruwać
suwać
nasuwać
ponasuwać
zasuwać
pozasuwać
obsuwać
poobsuwać
odsuwać
poodsuwać
podsuwać
zesuwać
pozesuwać
przesuwać
poprzesuwać
osuwać
dosuwać
posuwać
usuwać
pousuwać
wsuwać
nawsuwać
wysuwać
powysuwać
przysuwać
poprzysuwać
zsuwać
pozsuwać
rozsuwać
porozsuwać
czuwać
naczuwać
odczuwać
współodczuwać
przeczuwać
poczuwać
uczuwać
wczuwać
wyczuwać
zaszczuwać
podszczuwać
wyszczuwać
współczuwać
zezuwać
ozuwać
wzuwać
wyzuwać
powyzuwać
zzuwać
rozzuwać
nakłuwać
zakłuwać
pozakłuwać
przekłuwać
poprzekłuwać
wkłuwać
wykłuwać
powykłuwać
przeżuwać
dożuwać
zżuwać
bywać
nagabywać
zagabywać
obdziabywać
nabywać
ponabywać
zgrabywać
zaniedbywać
pozaniedbywać
odbywać
zagrzebywać
pozagrzebywać
odgrzebywać
poodgrzebywać
przegrzebywać
dogrzebywać
wygrzebywać
nawygrzebywać
powygrzebywać
rozgrzebywać
przebywać
obywać
dobywać
wydobywać
powydobywać
zdobywać
nazdobywać
pozdobywać
zadziobywać
obdziobywać
wydziobywać
zdziobywać
rozdziobywać
obskrobywać
odskrobywać
podskrobywać
zeskrobywać
pozeskrobywać
oskrobywać
doskrobywać
wyskrobywać
powyskrobywać
ubywać
obskubywać
podskubywać
zeskubywać
oskubywać
poskubywać
wyskubywać
powyskubywać
rozskubywać
oddłubywać
wydłubywać
powydłubywać
rozdłubywać
wybywać
przybywać
zbywać
pozbywać
wyzbywać
powyzbywać
wydzióbywać
zdzióbywać
rozdzióbywać
pozarąbywać
obrąbywać
odrąbywać
poodrąbywać
podrąbywać
przerąbywać
otrąbywać
wytrąbywać
wrąbywać
wyrąbywać
powyrąbywać
zrąbywać
pozrąbywać
rozrąbywać
podrębywać
przerębywać
otrębywać
wytrębywać
wrębywać
wyrębywać
obmacywać
poobmacywać
podmacywać
omacywać
wymacywać
obiecywać
naobiecywać
przyobiecywać
wybadywać
nagadywać
zagadywać
obgadywać
odgadywać
podgadywać
przegadywać
dogadywać
pogadywać
ugadywać
wygadywać
nawygadywać
przygadywać
zgadywać
rozgadywać
siadywać
odsiadywać
przesiadywać
dosiadywać
posiadywać
wysiadywać
przysiadywać
poprzysiadywać
zawiadywać
przewiadywać
dowiadywać
nadowiadywać
podowiadywać
wywiadywać
zwiadywać
popadywać
widywać
przewidywać
przywidywać
zwidywać
odnajdywać
poodnajdywać
wynajdywać
powynajdywać
znajdywać
poznajdywać
podśmierdywać
popierdywać
odgwizdywać
podgwizdywać
przegwizdywać
pogwizdywać
wygwizdywać
przygwizdywać
wyprzędywać
wycofywać
powycofywać
nałamywać
załamywać
pozałamywać
obłamywać
poobłamywać
nadłamywać
ponadłamywać
odłamywać
podłamywać
przełamywać
poprzełamywać
zakłamywać
odkłamywać
przekłamywać
okłamywać
samookłamywać
wykłamywać
ułamywać
poułamywać
włamywać
wyłamywać
powyłamywać
złamywać
rozłamywać
obmywać
odmywać
podmywać
domniemywać
podrzemywać
przemywać
omywać
domywać
umywać
wymywać
powymywać
zatrzymywać
pozatrzymywać
podtrzymywać
przetrzymywać
otrzymywać
dotrzymywać
wstrzymywać
powstrzymywać
utrzymywać
wytrzymywać
przytrzymywać
zmywać
pozmywać
rozmywać
przejednywać
pojednywać
wyjednywać
zjednywać
zażegnywać
pozażegnywać
odżegnywać
przekonywać
dokonywać
pokonywać
wykonywać
powykonywać
zarównywać
pozarównywać
obrównywać
dorównywać
porównywać
wyrównywać
powyrównywać
przyrównywać
zrównywać
pozrównywać
okiełznywać
rozkiełznywać
rozciapywać
okapywać
skapywać
poskapywać
zachlapywać
ochlapywać
wychlapywać
rozchlapywać
przyklapywać
rozklapywać
zadrapywać
obdrapywać
poobdrapywać
odrapywać
wdrapywać
wydrapywać
powydrapywać
zdrapywać
pozdrapywać
rozdrapywać
dochrapywać
pochrapywać
odsapywać
posapywać
wysapywać
załapywać
podłapywać
połapywać
wyłapywać
powyłapywać
przyłapywać
doczłapywać
rozczłapywać
naklepywać
zaklepywać
odklepywać
oklepywać
poklepywać
sklepywać
uklepywać
wklepywać
wyklepywać
przyklepywać
rozklepywać
przetrzepywać
otrzepywać
potrzepywać
strzepywać
wytrzepywać
powytrzepywać
roztrzepywać
pochlipywać
wychlipywać
zakopywać
pozakopywać
obkopywać
odkopywać
podkopywać
przekopywać
okopywać
dokopywać
skopywać
wkopywać
powkopywać
wykopywać
powykopywać
rozkopywać
porozkopywać
pokropywać
obszarpywać
poobszarpywać
nadszarpywać
poszarpywać
wyszarpywać
powyszarpywać
zszarpywać
rozszarpywać
zaczerpywać
wyczerpywać
powyczerpywać
zakupywać
pozakupywać
odkupywać
podkupywać
przekupywać
poprzekupywać
okupywać
dokupywać
skupywać
poskupywać
wkupywać
wykupywać
powykupywać
przykupywać
rozkupywać
obtupywać
otupywać
potupywać
wytupywać
przytupywać
obłupywać
poobłupywać
nadłupywać
odłupywać
poodłupywać
przełupywać
wyłupywać
powyłupywać
rozłupywać
nasypywać
zasypywać
pozasypywać
obsypywać
nadsypywać
odsypywać
podsypywać
zesypywać
przesypywać
osypywać
dosypywać
podosypywać
posypywać
usypywać
wsypywać
wysypywać
powysypywać
przysypywać
zsypywać
pozsypywać
rozsypywać
porozsypywać
obszczypywać
podszczypywać
poszczypywać
wyszczypywać
poskrzypywać
narywać
zarywać
pozarywać
rozbabrywać
wyżebrywać
obrywać
poobrywać
nadrywać
ponadrywać
odrywać
poodrywać
podrywać
przerywać
poprzerywać
grywać
nagrywać
ponagrywać
zagrywać
odgrywać
podgrywać
przegrywać
poprzegrywać
doigrywać
ogrywać
dogrywać
poogrywać
pogrywać
wgrywać
wygrywać
powygrywać
przygrywać
zgrywać
zabazgrywać
rozgrywać
nakrywać
ponakrywać
zakrywać
pozakrywać
odkrywać
poodkrywać
przekrywać
okrywać
pookrywać
pokrywać
skrywać
ukrywać
poukrywać
wykrywać
powykrywać
przykrywać
poprzykrywać
rozkrywać
zaorywać
pozaorywać
oborywać
dorywać
podorywać
przeorywać
dogorywać
doorywać
porywać
worywać
wyorywać
powyorywać
przyorywać
zorywać
rozorywać
zapaprywać
rozpaprywać
zasrywać
obsrywać
podsrywać
zesrywać
osrywać
dosrywać
przysrywać
zapatrywać
podpatrywać
przepatrywać
opatrywać
zaopatrywać
pozaopatrywać
dopatrywać
poopatrywać
popatrywać
upatrywać
wpatrywać
wypatrywać
przypatrywać
poprzypatrywać
rozpatrywać
porozpatrywać
urywać
pourywać
wyrywać
powyrywać
zrywać
nazrywać
pozrywać
rozrywać
porozrywać
zakasywać
podkasywać
zapasywać
odpasywać
podpasywać
przepasywać
opasywać
poopasywać
wypasywać
przypasywać
poprzypasywać
naczesywać
zaczesywać
pozaczesywać
odczesywać
podczesywać
przeczesywać
oczesywać
poczesywać
sczesywać
wyczesywać
przyczesywać
rozczesywać
porozczesywać
podkrzesywać
okrzesywać
wykrzesywać
pisywać
ponapisywać
zapisywać
pozapisywać
nadpisywać
odpisywać
podpisywać
przepisywać
opisywać
dopisywać
podopisywać
poopisywać
popisywać
spisywać
pospisywać
wpisywać
nawpisywać
powpisywać
wypisywać
ponawypisywać
powypisywać
przypisywać
poprzypisywać
rozpisywać
porozpisywać
naciosywać
zaciosywać
pozaciosywać
obciosywać
poobciosywać
odciosywać
podciosywać
ociosywać
poociosywać
wciosywać
wyciosywać
przyciosywać
ściosywać
przekąsywać
nalatywać
zalatywać
oblatywać
nadlatywać
odlatywać
poodlatywać
podlatywać
przelatywać
dolatywać
polatywać
oplatywać
ulatywać
wlatywać
nawlatywać
powlatywać
wylatywać
powylatywać
przylatywać
zlatywać
nazlatywać
pozlatywać
rozlatywać
porozlatywać
wzlatywać
podbechtywać
podłechtywać
prześwitywać
wycmoktywać
wysmoktywać
zamotywać
odmotywać
omotywać
wymotywać
rozmotywać
nadeptywać
zadeptywać
pozadeptywać
przedeptywać
udeptywać
wdeptywać
wydeptywać
powydeptywać
przydeptywać
rozdeptywać
wydreptywać
przydreptywać
naszeptywać
odszeptywać
podszeptywać
poszeptywać
wszeptywać
wyszeptywać
pochłeptywać
wychłeptywać
nagartywać
obgartywać
odgartywać
podgartywać
zachlastywać
ochlastywać
prześwistywać
poświstywać
ochlustywać
wychlustywać
wykorzystywać
powykorzystywać
zachłystywać
zapytywać
odpytywać
podpytywać
przepytywać
dopytywać
wypytywać
powypytywać
przypytywać
rozpytywać
podchwytywać
przechwytywać
wychwytywać
przychwytywać
rozchwytywać
czytywać
zaczytywać
odczytywać
podczytywać
doczytywać
poczytywać
sczytywać
wczytywać
wyczytywać
rozczytywać
zaplątywać
pozaplątywać
odplątywać
oplątywać
splątywać
wplątywać
powplątywać
wyplątywać
powyplątywać
przyplątywać
rozplątywać
zaprzątywać
zapamiętywać
pozapamiętywać
opamiętywać
rozpamiętywać
opętywać
rozpętywać
rozbełtywać
wspawywać
zaśpiewywać
odśpiewywać
podśpiewywać
prześpiewywać
dośpiewywać
pośpiewywać
wśpiewywać
wyśpiewywać
przyśpiewywać
rozśpiewywać
poziewywać
obrabowywać
spotrzebowywać
oplombowywać
zafarbowywać
zaśrubowywać
odśrubowywać
ześrubowywać
dośrubowywać
wśrubowywać
wyśrubowywać
przyśrubowywać
rozśrubowywać
wytrybowywać
wypróbowywać
powypróbowywać
zapracowywać
nadpracowywać
odpracowywać
przepracowywać
opracowywać
dopracowywać
wypracowywać
rozpracowywać
przeszacowywać
oszacowywać
wyobcowywać
oblicowywać
przenicowywać
odpicowywać
podpicowywać
nawalcowywać
przewalcowywać
przeflancowywać
zamocowywać
umocowywać
przymocowywać
przeszwarcowywać
odwzorcowywać
odpucowywać
obtańcowywać
oszańcowywać
pozabarykadowywać
naładowywać
załadowywać
pozaładowywać
obładowywać
podładowywać
przeładowywać
doładowywać
władowywać
wyładowywać
powyładowywać
zładowywać
rozładowywać
odmeldowywać
przemeldowywać
domeldowywać
wmeldowywać
wymeldowywać
rozchodowywać
dohodowywać
wyhodowywać
zakodowywać
odkodowywać
przekodowywać
rozkodowywać
zamordowywać
wymordowywać
zabudowywać
pozabudowywać
nadbudowywać
odbudowywać
podbudowywać
przebudowywać
obudowywać
dobudowywać
wbudowywać
przybudowywać
rozbudowywać
odtelegrafowywać
obfotografowywać
zeszlifowywać
doszlifowywać
wyszlifowywać
przeredagowywać
odreagowywać
przereagowywać
oflagowywać
oddelegowywać
wydelegowywać
zaszeregowywać
pozaszeregowywać
przeszeregowywać
rozsegregowywać
wtentegowywać
wylogowywać
wytargowywać
wyługowywać
przyfastrygowywać
przeksięgowywać
wyksięgowywać
zarachowywać
pozarachowywać
obrachowywać
odrachowywać
przerachowywać
dorachowywać
wyrachowywać
zachowywać
pozachowywać
odchowywać
podchowywać
przechowywać
dochowywać
wychowywać
powychowywać
przepostaciowywać
upostaciowywać
przewartościowywać
dowartościowywać
zacieniowywać
wycieniowywać
napromieniowywać
wypromieniowywać
zestopniowywać
odarniowywać
przekopiowywać
wyosiowywać
rozspacjowywać
uprzywilejowywać
zawojowywać
odwojowywać
wywojowywać
rozsmakowywać
oznakowywać
zapakowywać
pozapakowywać
odpakowywać
przepakowywać
opakowywać
dopakowywać
wpakowywać
wypakowywać
powypakowywać
rozpakowywać
wybrakowywać
ześrodkowywać
dośrodkowywać
wypośrodkowywać
wyśrodkowywać
rozśrodkowywać
zaprzodkowywać
odprzodkowywać
podporządkowywać
uporządkowywać
przyporządkowywać
zakwalifikowywać
przekwalifikowywać
przeklasyfikowywać
przepikowywać
odfajkowywać
przekalkowywać
wygumkowywać
ofrankowywać
rozczłonkowywać
uwarunkowywać
ukierunkowywać
ustosunkowywać
ocynkowywać
zablokowywać
odblokowywać
rozlokowywać
wykropkowywać
wymiarkowywać
odkorkowywać
zamaskowywać
odeskowywać
odpyskowywać
opodatkowywać
ustatkowywać
oplotkowywać
przekartkowywać
rozkartkowywać
spożytkowywać
zużytkowywać
zapoczątkowywać
zabukowywać
wyprodukowywać
nadrukowywać
zadrukowywać
pozadrukowywać
naddrukowywać
przedrukowywać
dodrukowywać
nadsztukowywać
dosztukowywać
wsztukowywać
przysztukowywać
przedawkowywać
wypraktykowywać
odszykowywać
przyszykowywać
otyczkowywać
rozgorączkowywać
rozsączkowywać
sproszkowywać
rozkawałkowywać
rozwałkowywać
podkiełkowywać
odszypułkowywać
przeskalowywać
zamalowywać
pozamalowywać
obmalowywać
odmalowywać
podmalowywać
przemalowywać
domalowywać
wymalowywać
powymalowywać
obstalowywać
odinstalowywać
przeinstalowywać
doinstalowywać
podkablowywać
przekablowywać
okablowywać
obheblowywać
oheblowywać
przemeblowywać
przehandlowywać
rozparcelowywać
wcelowywać
podzelowywać
wymaglowywać
zaryglowywać
odryglowywać
przemailowywać
przeprofilowywać
oprofilowywać
wyprofilowywać
przemejlowywać
odholowywać
przeholowywać
doholowywać
przyholowywać
przekontrolowywać
odizolowywać
wyizolowywać
podstemplowywać
wstemplowywać
odkapslowywać
podregulowywać
doregulowywać
wyregulowywać
rozregulowywać
przekalkulowywać
wkalkulowywać
wykalkulowywać
przewentylowywać
odpędzlowywać
opędzlowywać
pozahamowywać
pohamowywać
wyhamowywać
powyhamowywać
przyhamowywać
oblamowywać
obramowywać
zaprogramowywać
oprogramowywać
pozatamowywać
otamowywać
nakrzemowywać
nachromowywać
przeformowywać
doinformowywać
rozformowywać
odcumowywać
przycumowywać
podsumowywać
zsumowywać
wyrozumowywać
odszumowywać
przemianowywać
rozplanowywać
zapanowywać
opanowywać
przetrenowywać
zaklinowywać
wklinowywać
wyklinowywać
rozklinowywać
zaminowywać
odminowywać
podminowywać
wyeliminowywać
rozminowywać
przefajnowywać
dopilnowywać
odtelefonowywać
przekomponowywać
dokomponowywać
wkomponowywać
rozdysponowywać
przybronowywać
obetonowywać
rozczłonowywać
napompowywać
odpompowywać
przepompowywać
dopompowywać
wpompowywać
wypompowywać
powypompowywać
zagalopowywać
przystopowywać
zaczopowywać
przegrupowywać
ugrupowywać
darowywać
obdarowywać
zagospodarowywać
pozagospodarowywać
wygospodarowywać
powygospodarowywać
rozgospodarowywać
rozdarowywać
zaharowywać
ofiarowywać
zaofiarowywać
zasmarowywać
pozasmarowywać
obsmarowywać
podsmarowywać
przesmarowywać
osmarowywać
wsmarowywać
wysmarowywać
rozsmarowywać
naparowywać
odparowywać
wypreparowywać
odseparowywać
wparowywać
wyparowywać
zawarowywać
obwarowywać
przywarowywać
zaczarowywać
odczarowywać
oczarowywać
wyczarowywać
rozczarowywać
rozszabrowywać
prześwidrowywać
wświdrowywać
wyświdrowywać
przypudrowywać
dowędrowywać
wywędrowywać
odkomenderowywać
nakierowywać
przekierowywać
skierowywać
wykierowywać
spolerowywać
zakwaterowywać
pozakwaterowywać
przekwaterowywać
dokwaterowywać
wykwaterowywać
powykwaterowywać
rozkwaterowywać
przeliterowywać
wyczarterowywać
odmaszerowywać
wmaszerowywać
wyzerowywać
odcyfrowywać
zaszyfrowywać
odszyfrowywać
rozszyfrowywać
zakonspirowywać
rozkonspirowywać
zawirowywać
odwirowywać
oblukrowywać
wysforowywać
odchorowywać
przechorowywać
rozchorowywać
odkorowywać
okorowywać
podkolorowywać
uhonorowywać
upozorowywać
doszorowywać
odwzorowywać
odfiltrowywać
przefiltrowywać
przerejestrowywać
wyrejestrowywać
zaklajstrowywać
odrestaurowywać
zamurowywać
pozamurowywać
obmurowywać
nadmurowywać
odmurowywać
podmurowywać
przemurowywać
omurowywać
wmurowywać
wymurowywać
zasznurowywać
pozasznurowywać
odsznurowywać
osznurowywać
przysznurowywać
rozsznurowywać
wmanewrowywać
wymanewrowywać
zakasowywać
wmasowywać
zmasowywać
rozmasowywać
dopasowywać
wpasowywać
przypasowywać
zatarasowywać
obrasowywać
zaprasowywać
odprasowywać
przeprasowywać
doprasowywać
sprasowywać
wprasowywać
przyprasowywać
rozprasowywać
przetrasowywać
wytrasowywać
przetasowywać
roztasowywać
wyprocesowywać
namagnesowywać
odmagnesowywać
przemagnesowywać
domagnesowywać
rozmagnesowywać
przefaksowywać
otaksowywać
dofinansowywać
dolosowywać
wylosowywać
rozlosowywać
zastosowywać
pozastosowywać
dostosowywać
wystosowywać
przystosowywać
przegłosowywać
przeforsowywać
doszlusowywać
zarysowywać
pozarysowywać
obrysowywać
odrysowywać
podrysowywać
przerysowywać
dorysowywać
wrysowywać
wyrysowywać
rozrysowywać
rozplakatowywać
odratowywać
wywatowywać
odfiletowywać
dokompletowywać
przeinterpretowywać
wyinterpretowywać
zahaftowywać
obhaftowywać
przyrychtowywać
przynitowywać
roznitowywać
przeprojektowywać
wypunktowywać
przedyktowywać
rozegzaltowywać
odpalantowywać
zagwarantowywać
oprocentowywać
przeorientowywać
wcementowywać
przefermentowywać
dofermentowywać
uargumentowywać
zamontowywać
odremontowywać
przemontowywać
wmontowywać
wymontowywać
rozmontowywać
podbuntowywać
odszpuntowywać
zagruntowywać
ugruntowywać
zagotowywać
obgotowywać
odgotowywać
podgotowywać
przegotowywać
dogotowywać
wygotowywać
przygotowywać
rozgotowywać
odnotowywać
wynotowywać
powynotowywać
dokooptowywać
zahartowywać
pozahartowywać
odhartowywać
przehartowywać
rozhartowywać
rozćwiartowywać
ukartowywać
podżartowywać
odtransportowywać
przetransportowywać
rozsortowywać
oprotestowywać
doinwestowywać
naprostowywać
sprostowywać
wyprostowywać
powyprostowywać
rozprostowywać
rozczęstowywać
odpokutowywać
przedyskutowywać
odsalutowywać
zalutowywać
oblutowywać
dolutowywać
wlutowywać
przylutowywać
rozlutowywać
zadrutowywać
odrutowywać
odrzutowywać
przelicytowywać
omasztowywać
wykosztowywać
odpieczętowywać
opieczętowywać
przypieczętowywać
rozpieczętowywać
przekonstruowywać
zagazowywać
odgazowywać
zgazowywać
wykarczowywać
odideologizowywać
odmitologizowywać
odkonwencjonalizowywać
odpersonalizowywać
odmineralizowywać
dokapitalizowywać
wykrystalizowywać
odindywidualizowywać
odintelektualizowywać
przeorganizowywać
odhumanizowywać
przeinscenizowywać
odheroizowywać
upozowywać
oddepeszowywać
zatuszowywać
podretuszowywać
zafałszowywać
obluzowywać
zluzowywać
rozluzowywać
zagruzowywać
odgruzowywać
doprecyzowywać
rozcharakteryzowywać
odmetaforyzowywać
przedramatyzowywać
odbiurokratyzowywać
odpoetyzowywać
zacałowywać
obcałowywać
scałowywać
wycałowywać
obwałowywać
rozmiłowywać
nadpiłowywać
odpiłowywać
podpiłowywać
przepiłowywać
opiłowywać
dopiłowywać
spiłowywać
upiłowywać
wypiłowywać
powypiłowywać
przypiłowywać
rozpiłowywać
podkołowywać
wykołowywać
przeformułowywać
odżyłowywać
wyżyłowywać
doangażowywać
wykrzyżowywać
rozkrzyżowywać
podróżowywać
nakazywać
zakazywać
pozakazywać
odkazywać
przekazywać
okazywać
dokazywać
podokazywać
wydokazywać
rozdokazywać
pokazywać
skazywać
poskazywać
wskazywać
ukazywać
wykazywać
przykazywać
rozkazywać
namazywać
zamazywać
pozamazywać
obmazywać
pomazywać
wymazywać
powymazywać
zmazywać
pozmazywać
rozmazywać
porozmazywać
nazywać
ponazywać
odpoczywać
spoczywać
wypoczywać
obszczywać
odzywać
obrzezywać
przezywać
oblizywać
podlizywać
wylizywać
przylizywać
zlizywać
pozlizywać
ozywać
pozywać
naszywać
ponaszywać
zaszywać
pozaszywać
obszywać
poobszywać
odszywać
podszywać
przymieszywać
zeszywać
pozeszywać
przeszywać
poprzeszywać
doszywać
poszywać
wszywać
wyszywać
przyszywać
poprzyszywać
zszywać
nazszywać
pozszywać
rozszywać
wzywać
wyzywać
nawyzywać
powyzywać
zwyzywać
przyzywać
nawiązywać
ponawiązywać
zawiązywać
pozawiązywać
obwiązywać
poobwiązywać
odwiązywać
poodwiązywać
podwiązywać
popodwiązywać
przewiązywać
poprzewiązywać
owiązywać
obowiązywać
zobowiązywać
dowiązywać
uwiązywać
pouwiązywać
wwiązywać
wywiązywać
przywiązywać
poprzywiązywać
związywać
pozwiązywać
rozwiązywać
porozwiązywać
okiełzywać
rozkiełzywać
wypełzywać
oddziaływać
współoddziaływać
rozsiodływać
odwikływać
rozwikływać
nawoływać
obwoływać
odwoływać
dowoływać
powoływać
wywoływać
powywoływać
przywoływać
zwoływać
pozwoływać
pływać
napływać
nadpływać
odpływać
poodpływać
podpływać
przepływać
opływać
dopływać
popływać
spływać
pospływać
upływać
zasupływać
odsupływać
wysupływać
rozsupływać
wpływać
wypływać
powypływać
przypływać
rozpływać
odkasływać
pokasływać
wykasływać
zażywać
pozażywać
odżywać
przeżywać
naprzeżywać
ożywać
dożywać
pożywać
spożywać
używać
naużywać
nadużywać
poużywać
zużywać
wżywać
wyżywać
zżywać
zwać
nazwać
odezwać
wezwać
zawezwać
przezwać
ozwać
pozwać
wyzwać
przyzwać
kazać
nakazać
zakazać
przekazać
okazać
dokazać
pokazać
skazać
wskazać
ukazać
wykazać
przykazać
rozkazać
mazać
namazać
zamazać
obmazać
pomazać
umazać
wymazać
zmazać
rozmazać
przebaczać
rozkulbaczać
odrobaczać
obsobaczać
wybaczać
zbaczać
pozbaczać
zahaczać
pozahaczać
odhaczać
przyhaczać
rozpróżniaczać
maczać
namaczać
zamaczać
odmaczać
przemaczać
pomaczać
zniesmaczać
dosmaczać
przysmaczać
umaczać
zmaczać
rozmaczać
przeinaczać
poprzeinaczać
naznaczać
ponaznaczać
zaznaczać
pozaznaczać
odznaczać
przeznaczać
oznaczać
pooznaczać
współoznaczać
wyznaczać
powyznaczać
wypaczać
powypaczać
rozpaczać
odraczać
poodraczać
przekraczać
okraczać
wkraczać
wykraczać
rozkraczać
zamraczać
omraczać
przytraczać
osaczać
taczać
napataczać
zataczać
pozataczać
obtaczać
poobtaczać
nadtaczać
odtaczać
podtaczać
przetaczać
poprzetaczać
otaczać
dotaczać
pootaczać
staczać
przeistaczać
wtaczać
wytaczać
powytaczać
przytaczać
naprzytaczać
roztaczać
zakrzaczać
odkrzaczać
zatłaczać
przetłaczać
dotłaczać
stłaczać
wtłaczać
wytłaczać
powytłaczać
przytłaczać
roztłaczać
rozkułaczać
uwłaczać
zeświecczać
zaświadczać
pozaświadczać
oświadczać
doświadczać
poświadczać
wyświadczać
nawyświadczać
przyświadczać
rozwścieczać
zabezpieczać
pozabezpieczać
odbezpieczać
ubezpieczać
odczłowieczać
uczłowieczać
okaleczać
uleczać
zaprzeczać
pozaprzeczać
sprzeczać
posprzeczać
naliczać
zaliczać
pozaliczać
obliczać
poobliczać
odliczać
podliczać
przeliczać
doliczać
wliczać
wyliczać
powyliczać
zliczać
pozliczać
rozliczać
odgraniczać
ograniczać
wygraniczać
rozgraniczać
porozgraniczać
zapośredniczać
wtajemniczać
zapierniczać
odpierniczać
opierniczać
dopierniczać
spierniczać
upierniczać
wpierniczać
wypierniczać
przypierniczać
podpiwniczać
rozprawiczać
rozdziewiczać
zakotwiczać
odkotwiczać
odziedziczać
wydziedziczać
powydziedziczać
wydziczać
odmiękczać
zmiękczać
pozmiękczać
rozmiękczać
przewalczać
wywalczać
zwalczać
uspółdzielczać
zamilczać
przemilczać
odniemczać
zniemczać
przeoczać
odbarczać
obarczać
nasiarczać
zasiarczać
odsiarczać
starczać
nastarczać
dostarczać
wystarczać
przepoczwarczać
wysterczać
obkurczać
podkurczać
poskurczać
wykurczać
przykurczać
rozkurczać
nastopyrczać
zwiotczać
nauczać
ponauczać
obuczać
oduczać
poduczać
przeuczać
objuczać
dokuczać
nadokuczać
podokuczać
wkluczać
wykluczać
douczać
pouczać
wypuczać
poruczać
podtuczać
dotuczać
utuczać
wyuczać
powyuczać
przyuczać
nabzdyczać
obsmyczać
osmyczać
rozgoryczać
wytyczać
powytyczać
przejęzyczać
wyjęzyczać
pożyczać
napożyczać
ponapożyczać
zapożyczać
pozapożyczać
dopożyczać
popożyczać
wypożyczać
powypożyczać
rozpożyczać
porozpożyczać
użyczać
szczać
ugaszczać
rozgaszczać
namaszczać
ponamaszczać
omaszczać
naszczać
zaprzepaszczać
pozaprzepaszczać
upraszczać
wtaszczać
zachwaszczać
odchwaszczać
wychwaszczać
zaszczać
spłaszczać
pospłaszczać
przypłaszczać
rozpłaszczać
zawłaszczać
uwłaszczać
wywłaszczać
powywłaszczać
przywłaszczać
poprzywłaszczać
obszczać
zamieszczać
przemieszczać
poprzemieszczać
pomieszczać
umieszczać
poumieszczać
rozmieszczać
porozmieszczać
dopieszczać
spieszczać
rozpieszczać
obwieszczać
poobwieszczać
zakleszczać
streszczać
zeszczać
zbezczeszczać
wytrzeszczać
powytrzeszczać
wyniszczać
powyniszczać
uiszczać
pouiszczać
ziszczać
spolszczać
oszczać
wymoszczać
poszczać
uproszczać
namarszczać
ponamarszczać
wmarszczać
wymarszczać
przymarszczać
poprzymarszczać
rozmarszczać
poduszczać
puszczać
napuszczać
zapuszczać
pozapuszczać
odpuszczać
podpuszczać
przepuszczać
opuszczać
dopuszczać
poopuszczać
popuszczać
spuszczać
pospuszczać
upuszczać
wpuszczać
powpuszczać
wypuszczać
powypuszczać
przypuszczać
rozpuszczać
porozpuszczać
natłuszczać
zatłuszczać
odtłuszczać
przetłuszczać
otłuszczać
wytłuszczać
powytłuszczać
wyłuszczać
złuszczać
wyszczać
odczyszczać
podczyszczać
zanieczyszczać
pozanieczyszczać
przeczyszczać
oczyszczać
doczyszczać
pooczyszczać
sczyszczać
wyczyszczać
powyczyszczać
nabłyszczać
wybłyszczać
zagęszczać
pozagęszczać
przegęszczać
dogęszczać
zgęszczać
pozgęszczać
rozgęszczać
uczęszczać
zesłowiańszczać
nasączać
obsączać
odsączać
przesączać
osączać
wsączać
wysączać
zsączać
załączać
pozałączać
odłączać
podłączać
przełączać
dołączać
połączać
włączać
wyłączać
powyłączać
przyłączać
złączać
rozłączać
zawdzięczać
odwdzięczać
wywdzięczać
zamęczać
przemęczać
wymęczać
spęczać
zaręczać
pozaręczać
zadręczać
pozadręczać
udręczać
doręczać
poręczać
nastręczać
odstręczać
wręczać
wyręczać
zakańczać
dokańczać
wykańczać
powykańczać
wycieńczać
rozcieńczać
uwieńczać
zwieńczać
zakończać
dokończać
wykończać
powykończać
oswabadzać
wyswabadzać
powyswabadzać
oswobadzać
wyswobadzać
powyswobadzać
załagadzać
ułagadzać
złagadzać
dogadzać
wypogadzać
rozpogadzać
wygadzać
zgadzać
chadzać
przechadzać
podkadzać
okadzać
wykadzać
przeszkadzać
poprzeszkadzać
uszkadzać
obladzać
nagromadzać
zgromadzać
nazgromadzać
pozgromadzać
naradzać
zaradzać
pozaradzać
obradzać
odradzać
zdradzać
pozdradzać
przeradzać
nagradzać
wynagradzać
powynagradzać
zagradzać
pozagradzać
odgradzać
poodgradzać
przegradzać
poprzegradzać
ogradzać
dogradzać
poogradzać
wygradzać
rozgradzać
porozgradzać
zasmradzać
doradzać
uradzać
wradzać
wyradzać
powyradzać
rozradzać
sadzać
nasadzać
ponasadzać
zasadzać
pozasadzać
obsadzać
poobsadzać
nadsadzać
odsadzać
podsadzać
przesadzać
poprzesadzać
osadzać
dosadzać
podosadzać
poosadzać
usadzać
pousadzać
wsadzać
nawsadzać
powsadzać
wysadzać
powysadzać
przysadzać
zsadzać
pozsadzać
rozsadzać
porozsadzać
zawadzać
pozawadzać
prowadzać
naprowadzać
zaprowadzać
pozaprowadzać
odprowadzać
poodprowadzać
podprowadzać
przeprowadzać
oprowadzać
doprowadzać
sprowadzać
nasprowadzać
uprowadzać
wprowadzać
powprowadzać
wyprowadzać
powyprowadzać
przyprowadzać
rozprowadzać
porozprowadzać
zaczadzać
zagładzać
przegładzać
ogładzać
dogładzać
ugładzać
wygładzać
powygładzać
przygładzać
odchładzać
przechładzać
ochładzać
schładzać
wychładzać
powychładzać
odmładzać
rozpładzać
przesładzać
osładzać
dosładzać
wysładzać
przysładzać
uładzać
odcedzać
przecedzać
scedzać
wcedzać
wycedzać
nawiedzać
odwiedzać
poodwiedzać
zwiedzać
pozwiedzać
dośledzać
upośledzać
wybredzać
przerzedzać
poprzedzać
uprzedzać
wyprzedzać
powyprzedzać
rozrzedzać
porozrzedzać
pogardzać
zatwardzać
utwardzać
rozsierdzać
zatwierdzać
nazatwierdzać
pozatwierdzać
potwierdzać
stwierdzać
utwierdzać
przytwierdzać
przebudzać
poprzebudzać
obudzać
dobudzać
pobudzać
wybudzać
zbudzać
rozbudzać
wzbudzać
odchudzać
podjudzać
zapaskudzać
opaskudzać
rozpaskudzać
zanudzać
wynudzać
przynudzać
zabrudzać
podbrudzać
dobrudzać
utrudzać
przestudzać
ostudzać
dostudzać
wystudzać
wyłudzać
nawyłudzać
powyłudzać
sprawdzać
posprawdzać
ukrzywdzać
zohydzać
zawstydzać
pozawstydzać
obrzydzać
wybrzydzać
powybrzydzać
wyszydzać
zażydzać
zasądzać
odsądzać
przesądzać
osądzać
posądzać
przysądzać
rozsądzać
narządzać
zarządzać
pozarządzać
współzarządzać
obrządzać
oporządzać
sporządzać
wyporządzać
rozporządzać
urządzać
naurządzać
pourządzać
wyrządzać
nawyrządzać
powyrządzać
przyrządzać
poprzyrządzać
zrządzać
rozrządzać
pędzać
napędzać
ponapędzać
zapędzać
pozapędzać
odpędzać
podpędzać
przepędzać
opędzać
dopędzać
poopędzać
popędzać
spędzać
naspędzać
pospędzać
upędzać
wpędzać
wypędzać
powypędzać
przypędzać
rozpędzać
porozpędzać
podwędzać
owędzać
dowędzać
zaswędzać
przywędzać
oszczędzać
zaoszczędzać
oprzędzać
rzezać
obrzezać
wyrzezać
lizać
zalizać
oblizać
podlizać
polizać
ulizać
wylizać
przylizać
zlizać
nizać
nanizać
nadarzać
obdarzać
wydarzać
przydarzać
zdarzać
rozjarzać
upokarzać
namarzać
zamarzać
pozamarzać
obmarzać
nadmarzać
odmarzać
podmarzać
przemarzać
omarzać
domarzać
przekomarzać
poprzekomarzać
umarzać
wmarzać
wymarzać
przymarzać
rozmarzać
naparzać
zaparzać
odparzać
poodparzać
oparzać
przysparzać
wyparzać
powyparzać
rozparzać
tarzać
zakatarzać
natarzać
potarzać
postarzać
powtarzać
napowtarzać
wytarzać
obwarzać
dowarzać
odtwarzać
przetwarzać
dotwarzać
spotwarzać
stwarzać
wytwarzać
nawytwarzać
powytwarzać
roztwarzać
wywarzać
powywarzać
przepoczwarzać
wypoczwarzać
wyżarzać
rozżarzać
osrebrzać
posrebrzać
wysrebrzać
przedobrzać
rozwydrzać
wymądrzać
powymądrzać
opancerzać
uderzać
zderzać
pozderzać
wysferzać
namierzać
zamierzać
obmierzać
odmierzać
przemierzać
domierzać
wymierzać
powymierzać
przymierzać
sprzymierzać
zmierzać
rozmierzać
uśmierzać
rozcapierzać
rozczapierzać
przepierzać
opierzać
wypierzać
zawierzać
sprzeniewierzać
dowierzać
powierzać
zwierzać
pozwierzać
wyzwierzać
zaperzać
wieczerzać
wyszczerzać
poszerzać
rozszerzać
grzać
nagrzać
zagrzać
odgrzać
podgrzać
przegrzać
ogrzać
dogrzać
pogrzać
ugrzać
wygrzać
przygrzać
zgrzać
rozgrzać
zwichrzać
rozwichrzać
rozpirzać
wyiskrzać
roziskrzać
scukrzać
naprzykrzać
uprzykrzać
napieprzać
zapieprzać
odpieprzać
podpieprzać
przepieprzać
opieprzać
naopieprzać
dopieprzać
spieprzać
upieprzać
wpieprzać
nawpieprzać
wypieprzać
przypieprzać
rozpieprzać
porozpieprzać
odwietrzać
przewietrzać
napowietrzać
zapowietrzać
odpowietrzać
wywietrzać
powywietrzać
zaostrzać
pozaostrzać
obostrzać
podostrzać
wyostrzać
powyostrzać
przechytrzać
rozjątrzać
spiętrzać
wypiętrzać
wywnętrzać
zaburzać
podburzać
oburzać
wyburzać
powyburzać
rozburzać
wzburzać
zadurzać
odurzać
odkurzać
poodkurzać
podkurzać
okurzać
pookurzać
wkurzać
wykurzać
nachmurzać
zachmurzać
rozchmurzać
nurzać
zanurzać
pozanurzać
unurzać
wnurzać
wynurzać
powynurzać
wynaturzać
okapturzać
odszczurzać
zagaszać
pozagaszać
dogaszać
ugaszać
wygaszać
powygaszać
przygaszać
zgaszać
obkaszać
okaszać
wykaszać
podgrymaszać
obnaszać
donaszać
wynaszać
okraszać
dokraszać
ukraszać
napraszać
zapraszać
pozapraszać
odpraszać
przepraszać
dopraszać
spraszać
naspraszać
ponaspraszać
pospraszać
upraszać
wpraszać
wypraszać
powypraszać
rozpraszać
porozpraszać
wypatraszać
nastraszać
zastraszać
odstraszać
przestraszać
poprzestraszać
wystraszać
powystraszać
zraszać
zakwaszać
odkwaszać
podkwaszać
przekwaszać
dokwaszać
ukwaszać
rozkwaszać
ogłaszać
poogłaszać
wygłaszać
przygłaszać
zgłaszać
pozgłaszać
rozgłaszać
porozgłaszać
wykłaszać
przepłaszać
wypłaszać
powypłaszać
odwłaszać
wybebeszać
rozbebeszać
pocieszać
mieszać
namieszać
zamieszać
przemieszać
domieszać
pomieszać
wmieszać
wymieszać
przymieszać
zmieszać
rozmieszać
ośmieszać
rozśmieszać
spieszać
pospieszać
przyspieszać
pośpieszać
przyśpieszać
wieszać
nawieszać
ponawieszać
zawieszać
pozawieszać
obwieszać
poobwieszać
nadwieszać
odwieszać
podwieszać
przewieszać
powieszać
popowieszać
uwieszać
wywieszać
powywieszać
przywieszać
zwieszać
pozwieszać
rozwieszać
porozwieszać
zapeszać
rozgrzeszać
wskrzeszać
zrzeszać
uciszać
wyciszać
przyciszać
ściszać
zakiszać
pomniejszać
umniejszać
zmniejszać
pozmniejszać
upiększać
poupiększać
powiększać
zwiększać
pozwiększać
przytłamszać
wypaproszać
wypatroszać
nastroszać
polepszać
ulepszać
pogarszać
podduszać
doduszać
wduszać
wyduszać
przyduszać
zduszać
podjuszać
rozjuszać
pokuszać
naburmuszać
wmuszać
wymuszać
przymuszać
zmuszać
pozmuszać
napuszać
ruszać
naruszać
ponaruszać
zaruszać
obruszać
zawieruszać
odkruszać
skruszać
wykruszać
rozkruszać
poruszać
wyruszać
powyruszać
zruszać
rozruszać
wzruszać
powzruszać
zasuszać
obsuszać
podsuszać
przesuszać
osuszać
dosuszać
wysuszać
powysuszać
odkrztuszać
wykrztuszać
wybrzuszać
powybrzuszać
wybałuszać
zagłuszać
pozagłuszać
ogłuszać
wygłuszać
przygłuszać
odmyszać
rozkapryszać
stowarzyszać
zaprószać
przeprószać
oprószać
poprószać
przyprószać
rozprószać
zakąszać
przekąszać
podwyższać
przewyższać
wywyższać
zwyższać
nagryzać
zagryzać
pozagryzać
obgryzać
poobgryzać
nadgryzać
ponadgryzać
odgryzać
poodgryzać
podgryzać
popodgryzać
przegryzać
poprzegryzać
ogryzać
naogryzać
dogryzać
poogryzać
pogryzać
wgryzać
wygryzać
powygryzać
przygryzać
zgryzać
rozgryzać
porozgryzać
wiązać
nawiązać
zawiązać
obwiązać
odwiązać
podwiązać
przewiązać
owiązać
zobowiązać
dowiązać
powiązać
uwiązać
wwiązać
wywiązać
przywiązać
związać
rozwiązać
kiełzać
okiełzać
pokiełzać
rozkiełzać
pełzać
odpełzać
podpełzać
przepełzać
dopełzać
popełzać
spełzać
wpełzać
wypełzać
powypełzać
przypełzać
rozpełzać
działać
zadziałać
oddziałać
podziałać
przeciwdziałać
zdziałać
współdziałać
pałać
zapałać
usidłać
siodłać
osiodłać
posiodłać
rozsiodłać
kudłać
pokudłać
skudłać
rozkudłać
naściełać
zaściełać
pozaściełać
podściełać
prześciełać
uściełać
wściełać
wyściełać
powyściełać
przyściełać
rozściełać
porozściełać
wikłać
zawikłać
odwikłać
powikłać
uwikłać
wwikłać
wywikłać
rozwikłać
skamłać
naskamłać
zaskamłać
wyskamłać
mamłać
wymamłać
rozmamłać
memłać
wymemłać
rozmemłać
podołać
wydołać
zdołać
połać
wołać
zawołać
obwołać
odwołać
przewołać
dowołać
powołać
wywołać
przywołać
zwołać
supłać
zasupłać
odsupłać
wysupłać
rozsupłać
charłać
słać
kasłać
nakasłać
zakasłać
odkasłać
wykasłać
rozkasłać
nasłać
zasłać
obesłać
nadesłać
odesłać
podesłać
wesłać
zesłać
rozesłać
przesłać
dosłać
posłać
usłać
wysłać
przysłać
tytłać
utytłać
wytytłać
ciułać
naciułać
dociułać
uciułać
tułać
natułać
nasyłać
zasyłać
pozasyłać
obsyłać
nadsyłać
odsyłać
podsyłać
przesyłać
dosyłać
posyłać
wysyłać
powysyłać
przysyłać
zsyłać
pozsyłać
rozsyłać
porozsyłać
zubażać
zakażać
pozakażać
odkażać
skażać
zasmażać
obsmażać
odsmażać
podsmażać
przesmażać
osmażać
dosmażać
wysmażać
przysmażać
obnażać
wpółobnażać
namnażać
przemnażać
pomnażać
wymnażać
przymnażać
rozmnażać
porozmnażać
narażać
ponarażać
zarażać
pozarażać
obrażać
przeobrażać
wyobrażać
powyobrażać
podrażać
wdrażać
przerażać
zagrażać
odgrażać
wygrażać
nawygrażać
zamrażać
pozamrażać
odmrażać
poodmrażać
przemrażać
domrażać
wymrażać
powymrażać
pozmrażać
rozmrażać
porażać
zaprażać
podprażać
doprażać
wyprażać
powyprażać
urażać
wrażać
wyrażać
zrażać
nazrażać
pozrażać
doposażać
uposażać
wyposażać
powyposażać
zaważać
odważać
podważać
znieważać
poznieważać
przeważać
doważać
wyrównoważać
zrównoważać
poważać
zatrważać
uważać
zauważać
pouważać
wyważać
powyważać
zważać
rozważać
porozważać
pobłażać
rozmiażdżać
zagważdżać
pozagważdżać
odgważdżać
przygważdżać
zagnieżdżać
wygwieżdżać
najeżdżać
zajeżdżać
pozajeżdżać
objeżdżać
poobjeżdżać
nadjeżdżać
odjeżdżać
poodjeżdżać
podjeżdżać
przejeżdżać
dojeżdżać
ujeżdżać
wjeżdżać
powjeżdżać
wyjeżdżać
powyjeżdżać
przyjeżdżać
poprzyjeżdżać
zjeżdżać
nazjeżdżać
pozjeżdżać
rozjeżdżać
porozjeżdżać
zagwożdżać
pozagwożdżać
przygwożdżać
odmóżdżać
naśnieżać
zaśnieżać
odśnieżać
ośnieżać
odświeżać
najeżać
zjeżać
obrzeżać
ubliżać
naubliżać
przybliżać
zbliżać
pozbliżać
zaniżać
obniżać
poobniżać
poniżać
uniżać
zniżać
pozniżać
nawilżać
odwilżać
dowilżać
zwilżać
zubożać
zaskarżać
oskarżać
samooskarżać
współoskarżać
uskarżać
wyskarżać
osmużać
zamrużać
przymrużać
zmrużać
zadłużać
pozadłużać
oddłużać
przedłużać
podłużać
wydłużać
powydłużać
przydłużać
wzdłużać
zawyżać
nadążać
podążać
wydążać
zdążać
obciążać
odciążać
przeciążać
dociążać
wdrążać
wydrążać
powydrążać
pogrążać
zakrążać
okrążać
zwyciężać
przezwyciężać
uciemiężać
spieniężać
nadwerężać
naprężać
odprężać
sprężać
wyprężać
powyprężać
rozprężać
nadwyrężać
natężać
zatężać
stężać
wytężać
zawężać
przewężać
zwężać
pozwężać
berbeć
płacheć
spłacheć
wiecheć
pocheć
babieć
zbabieć
grabieć
pograbieć
zgrabieć
grubieć
pogrubieć
zgrubieć
grzybieć
zgrzybieć
świerzbieć
zaświerzbieć
głąbieć
dębieć
odębieć
zdębieć
cieć
garbacieć
zgarbacieć
pobogacieć
zmechacieć
rosochacieć
wydelikacieć
pstrokacieć
pękacieć
zeszmacieć
lodowacieć
zlodowacieć
wrzodowacieć
trędowacieć
rogowacieć
zrogowacieć
zmechowacieć
świniowacieć
zliszajowacieć
flakowacieć
szpakowacieć
zeszpakowacieć
rakowacieć
zrakowacieć
złupkowacieć
korkowacieć
skorkowacieć
chrząstkowacieć
łykowacieć
złykowacieć
bublowacieć
bliznowacieć
zbliznowacieć
chropowacieć
schropowacieć
serowacieć
zserowacieć
wągrowacieć
cukrowacieć
porowacieć
gburowacieć
zgburowacieć
krasowacieć
galaretowacieć
zgalaretowacieć
kaszowacieć
guzowacieć
śluzowacieć
iłowacieć
kołowacieć
skołowacieć
karłowacieć
skarłowacieć
gruzłowacieć
zgruzłowacieć
kmiecieć
lecieć
nalecieć
zalecieć
oblecieć
nadlecieć
odlecieć
podlecieć
przelecieć
dolecieć
polecieć
ulecieć
wlecieć
wylecieć
przylecieć
zlecieć
rozlecieć
wzlecieć
chcieć
zachcieć
odechcieć
zechcieć
pospolicieć
spospolicieć
wyelegancieć
idiocieć
zidiocieć
osierocieć
zesklerocieć
okopcieć
parcieć
sparcieć
spłycieć
bydlęcieć
zbydlęcieć
zwierzęcieć
zezwierzęcieć
żółcieć
pożółcieć
zżółcieć
niebieścieć
zaniebieścieć
zniebieścieć
niewieścieć
zniewieścieć
cieniścieć
tłuścieć
potłuścieć
soczyścieć
torfieć
storfieć
dziegieć
paznokieć
łokieć
knykieć
kłykieć
mieć
chamieć
schamieć
zamieć
niemieć
oniemieć
kmieć
nieruchomieć
znieruchomieć
chromieć
umieć
naumieć
zdumieć
rozumieć
dorozumieć
porozumieć
wyrozumieć
zrozumieć
szumieć
zaszumieć
przeszumieć
poszumieć
wyszumieć
rozszumieć
olbrzymieć
zolbrzymieć
brzmieć
nabrzmieć
zabrzmieć
przebrzmieć
obrzmieć
dobrzmieć
wybrzmieć
rozbrzmieć
współbrzmieć
grzmieć
zagrzmieć
przegrzmieć
rozgrzmieć
śmieć
kapcanieć
skapcanieć
zgałganieć
zbisurmanieć
tumanieć
otumanieć
stumanieć
spanieć
baranieć
zbaranieć
tanieć
potanieć
stanieć
spurytanieć
bałwanieć
zbałwanieć
mieszczanieć
zmieszczanieć
zgrabnieć
wyzgrabnieć
drobnieć
zadrobnieć
zdrobnieć
mocnieć
dnieć
szkaradnieć
bezradnieć
zadnieć
ładnieć
bezwładnieć
wyładnieć
biednieć
zbiednieć
blednieć
poblednieć
przyblednieć
zblednieć
rozednieć
rzednieć
przerzednieć
zrzednieć
powszednieć
spowszednieć
widnieć
łagodnieć
złagodnieć
pogodnieć
wypogodnieć
wyrodnieć
zwyrodnieć
głodnieć
wygłodnieć
zgłodnieć
chłodnieć
ochłodnieć
pochłodnieć
schłodnieć
młodnieć
odmłodnieć
twardnieć
stwardnieć
dudnieć
zadudnieć
porządnieć
sporządnieć
wyporządnieć
cienieć
ścienieć
kamienieć
skamienieć
promienieć
rozpromienieć
rozpłomienieć
czerwienieć
zaczerwienieć
poczerwienieć
sczerwienieć
lenieć
zielenieć
zazielenieć
pozielenieć
zzielenieć
wylenieć
poszerszenieć
zszerszenieć
pachnieć
zapachnieć
powszechnieć
spowszechnieć
pulchnieć
spulchnieć
próchnieć
nadpróchnieć
podpróchnieć
przepróchnieć
popróchnieć
spróchnieć
wypróchnieć
linieć
malinieć
wylinieć
sinieć
zasinieć
podsinieć
posinieć
zsinieć
spokojnieć
dostojnieć
przystojnieć
wyprzystojnieć
knieć
gorzknieć
zgorzknieć
włóknieć
zwłóknieć
pięknieć
wypięknieć
pożółknieć
zżółknieć
realnieć
strywialnieć
zoficjalnieć
normalnieć
wynormalnieć
znormalnieć
banalnieć
subtelnieć
wysubtelnieć
bezsilnieć
powolnieć
spowolnieć
frywolnieć
zwolnieć
potulnieć
spotulnieć
infantylnieć
zinfantylnieć
ciemnieć
zaciemnieć
ociemnieć
pociemnieć
ściemnieć
nikczemnieć
znikczemnieć
pozimnieć
pomnieć
napomnieć
zapomnieć
dopomnieć
wspomnieć
upomnieć
wypomnieć
przypomnieć
ogromnieć
poogromnieć
wyogromnieć
zogromnieć
skromnieć
zeskromnieć
poskromnieć
przytomnieć
oprzytomnieć
dumnieć
zdumnieć
jesiennieć
dziecinnieć
zdziecinnieć
pustynnieć
skulfonieć
szronieć
oszronieć
wonieć
wapnieć
zwapnieć
roztropnieć
topnieć
stopnieć
posępnieć
sposępnieć
zwulgarnieć
marnieć
pomarnieć
zmarnieć
ordynarnieć
zordynarnieć
czarnieć
srebrnieć
krnąbrnieć
skrnąbrnieć
jędrnieć
pojędrnieć
zjędrnieć
czernieć
zaczernieć
poczernieć
sczernieć
przyczernieć
mizernieć
pomizernieć
wymizernieć
przymizernieć
zmizernieć
pokornieć
spokornieć
topornieć
potwornieć
spotwornieć
durnieć
podurnieć
zdurnieć
chmurnieć
pochmurnieć
spochmurnieć
schmurnieć
delikatnieć
wydelikatnieć
brunatnieć
zbrunatnieć
szkarłatnieć
szlachetnieć
zeszlachetnieć
wyszlachetnieć
szpetnieć
zeszpetnieć
błękitnieć
zabłękitnieć
pobłękitnieć
wybłękitnieć
zbłękitnieć
rozbłękitnieć
wilgotnieć
zawilgotnieć
zwilgotnieć
markotnieć
pomarkotnieć
przymarkotnieć
zmarkotnieć
osamotnieć
potnieć
napotnieć
zapotnieć
spotnieć
zwielokrotnieć
istnieć
zaistnieć
współistnieć
kostnieć
pokostnieć
skostnieć
gęstnieć
zgęstnieć
smutnieć
zesmutnieć
posmutnieć
przeciętnieć
sprzeciętnieć
obojętnieć
zobojętnieć
mętnieć
smętnieć
przymętnieć
zmętnieć
kołtunieć
skołtunieć
drewnieć
zdrewnieć
intensywnieć
zintensywnieć
prymitywnieć
pozytywnieć
sztywnieć
zesztywnieć
posztywnieć
kretynieć
skretynieć
zrutynieć
cudacznieć
jednoznacznieć
statecznieć
wygrzecznieć
zgrzecznieć
cynicznieć
scynicznieć
mrocznieć
zmrocznieć
apatycznieć
biurokratycznieć
fantastycznieć
metafizycznieć
mącznieć
pęcznieć
napęcznieć
spęcznieć
rozpęcznieć
nędznieć
wynędznieć
znędznieć
zrubasznieć
spysznieć
śnieć
jaśnieć
zajaśnieć
przejaśnieć
pojaśnieć
zjaśnieć
kraśnieć
pokraśnieć
kwaśnieć
zakwaśnieć
przekwaśnieć
pokwaśnieć
skwaśnieć
pleśnieć
zapleśnieć
nadpleśnieć
popleśnieć
spleśnieć
przypleśnieć
nowocześnieć
kiśnieć
gnuśnieć
zgnuśnieć
wyraźnieć
zwyraźnieć
groźnieć
poważnieć
spoważnieć
zważnieć
pobożnieć
spobożnieć
wypobożnieć
zamożnieć
mężnieć
zmężnieć
potężnieć
spotężnieć
niedołężnieć
zniedołężnieć
capieć
scapieć
skapieć
zeszkapieć
ocipieć
kipieć
zakipieć
skipieć
wykipieć
ślipieć
ropieć
zaropieć
oropieć
zropieć
chłopieć
schłopieć
cierpieć
nacierpieć
odcierpieć
przecierpieć
docierpieć
pocierpieć
ucierpieć
wycierpieć
współcierpieć
ścierpieć
rupieć
skorupieć
zaskorupieć
zeskorupieć
strupieć
głupieć
ogłupieć
pogłupieć
zgłupieć
osłupieć
posłupieć
chrypieć
zachrypieć
wychrypieć
zachrzypieć
skrzypieć
zaskrzypieć
poskrzypieć
wyskrzypieć
osępieć
tępieć
otępieć
stępieć
sieć
podsieć
wisieć
powisieć
półwisieć
orosieć
psieć
zepsieć
spsieć
musieć
podtatusieć
łysieć
ołysieć
połysieć
wyłysieć
kulawieć
okulawieć
koślawieć
pokoślawieć
błękitnawieć
jaskrawieć
kaprawieć
dziurawieć
kędzierzawieć
rdzewieć
zardzewieć
nadrdzewieć
podrdzewieć
zerdzewieć
przerdzewieć
pordzewieć
przyrdzewieć
gliwieć
zgliwieć
leniwieć
zleniwieć
rozleniwieć
siwieć
podsiwieć
osiwieć
posiwieć
przysiwieć
zsiwieć
bordowieć
owdowieć
powdowieć
liliowieć
woskowieć
stepowieć
zdrowieć
ozdrowieć
wyzdrowieć
zmrowieć
purpurowieć
spurpurowieć
surowieć
krasowieć
osowieć
posowieć
pąsowieć
spąsowieć
matowieć
pomatowieć
zmatowieć
granatowieć
zgranatowieć
fioletowieć
sfioletowieć
brązowieć
zbrązowieć
jałowieć
wyjałowieć
zjałowieć
płowieć
nadpłowieć
spłowieć
wypłowieć
różowieć
zaróżowieć
poróżowieć
zróżowieć
martwieć
zmartwieć
nicestwieć
czerstwieć
nadczerstwieć
sczerstwieć
butwieć
nadbutwieć
pobutwieć
zbutwieć
drętwieć
odrętwieć
podrętwieć
zdrętwieć
robaczywieć
zrobaczywieć
parszywieć
sparszywieć
rzeźwieć
trzeźwieć
otrzeźwieć
dotrzeźwieć
wytrzeźwieć
dziadzieć
poddziadzieć
zdziadzieć
czadzieć
zaczadzieć
oczadzieć
śniedzieć
zaśniedzieć
pośniedzieć
siedzieć
nasiedzieć
zasiedzieć
odsiedzieć
przesiedzieć
dosiedzieć
posiedzieć
usiedzieć
wysiedzieć
przysiedzieć
półsiedzieć
wpółsiedzieć
wiedzieć
przewiedzieć
dowiedzieć
powiedzieć
zapowiedzieć
odpowiedzieć
podpowiedzieć
przepowiedzieć
opowiedzieć
dopowiedzieć
wypowiedzieć
rozpowiedzieć
wywiedzieć
widzieć
odwidzieć
zaniewidzieć
przewidzieć
dowidzieć
niedowidzieć
przywidzieć
zwidzieć
wrzodzieć
hardzieć
zhardzieć
śmierdzieć
zaśmierdzieć
pierdzieć
popierdzieć
rudzieć
zarudzieć
porudzieć
wyrudzieć
przyrudzieć
zrudzieć
swędzieć
zaswędzieć
francuzieć
sfrancuzieć
zapyzieć
ocaleć
maleć
zmaleć
szaleć
zaszaleć
oszaleć
poszaleć
wyszaleć
rozszaleć
mdleć
zemdleć
omdleć
pomdleć
skundleć
podleć
spodleć
bieleć
zabieleć
pobieleć
wybieleć
zbieleć
anieleć
popieleć
spopieleć
weseleć
poweseleć
wyokrągleć
zwęgleć
truchleć
potruchleć
struchleć
kleć
smukleć
wysmukleć
mleć
skamleć
naskamleć
wyskamleć
mamleć
wymamleć
namleć
zemleć
rozemleć
przemleć
skomleć
naskomleć
zaskomleć
wyskomleć
wymleć
boleć
zaboleć
przeboleć
poboleć
rozboleć
ramoleć
zramoleć
woleć
pleć
pociepleć
przepleć
opleć
popleć
szczupleć
zeszczupleć
poszczupleć
wyszczupleć
wypleć
karleć
skarleć
scherleć
tleć
świetleć
zetleć
rozetleć
dotleć
wytleć
przytleć
wątleć
nadwątleć
zwątleć
kuleć
zakuleć
okuleć
pokuleć
kaszleć
nakaszleć
zakaszleć
odkaszleć
wykaszleć
rozkaszleć
dorośleć
wydorośleć
myśleć
namyśleć
przemyśleć
domyśleć
pomyśleć
kapeć
papeć
rapeć
łapeć
kłapeć
kopeć
pypeć
krypeć
prypeć
goreć
żreć
nażreć
zażreć
obeżreć
nadeżreć
podeżreć
weżreć
zeżreć
przeżreć
dożreć
pożreć
użreć
wyżreć
noteć
steć
złajdaczeć
majaczeć
zamajaczeć
flaczeć
sflaczeć
dziwaczeć
zdziwaczeć
zeświecczeć
beczeć
zabeczeć
pobeczeć
wybeczeć
zbeczeć
rozbeczeć
okaleczeć
meczeć
skrzeczeć
zaskrzeczeć
poskrzeczeć
urzędniczeć
zurzędniczeć
pierniczeć
spierniczeć
scyniczeć
kwiczeć
zakwiczeć
rozkwiczeć
dziczeć
podziczeć
zdziczeć
jojczeć
milczeć
namilczeć
zamilczeć
przemilczeć
domilczeć
pomilczeć
zmilczeć
dulczeć
niemczeć
zniemczeć
cudzoziemczeć
scudzoziemczeć
charczeć
zacharczeć
wycharczeć
warczeć
zawarczeć
powarczeć
rozwarczeć
skwierczeć
zaskwierczeć
poskwierczeć
sterczeć
burczeć
naburczeć
zaburczeć
odburczeć
poburczeć
wyburczeć
zburczeć
furczeć
zafurczeć
ciurczeć
wiotczeć
zwiotczeć
miauczeć
zamiauczeć
buczeć
zabuczeć
huczeć
zahuczeć
rozhuczeć
fiuczeć
muczeć
zamuczeć
kruczeć
mruczeć
zamruczeć
pomruczeć
wymruczeć
ryczeć
naryczeć
zaryczeć
poryczeć
tetryczeć
stetryczeć
wyryczeć
rozryczeć
syczeć
zasyczeć
wysyczeć
skowyczeć
zaskowyczeć
bzyczeć
zabzyczeć
krzyczeć
nakrzyczeć
zakrzyczeć
przekrzyczeć
okrzyczeć
dokrzyczeć
pokrzyczeć
skrzyczeć
wykrzyczeć
rozkrzyczeć
szczeć
niebieszczeć
zaniebieszczeć
zniebieszczeć
trzeszczeć
zatrzeszczeć
wrzeszczeć
nawrzeszczeć
zawrzeszczeć
odwrzeszczeć
powrzeszczeć
wywrzeszczeć
rozwrzeszczeć
niszczeć
poniszczeć
zniszczeć
piszczeć
zapiszczeć
przepiszczeć
popiszczeć
świszczeć
zaświszczeć
spolszczeć
ruszczeć
błyszczeć
zabłyszczeć
chrzęszczeć
schińszczeć
dźwięczeć
zadźwięczeć
przedźwięczeć
rozdźwięczeć
współdźwięczeć
jęczeć
najęczeć
zajęczeć
przejęczeć
pojęczeć
wyjęczeć
rozjęczeć
klęczeć
przeklęczeć
poklęczeć
wyklęczeć
półklęczeć
ślęczeć
naślęczeć
prześlęczeć
poślęczeć
kawęczeć
kwęczeć
brzęczeć
zabrzęczeć
rozbrzęczeć
jełczeć
zjełczeć
skołczeć
starzeć
podstarzeć
zestarzeć
postarzeć
szarzeć
poszarzeć
wyszarzeć
przyszarzeć
zszarzeć
srebrzeć
posrebrzeć
dobrzeć
wydobrzeć
drzeć
nadrzeć
zadrzeć
obedrzeć
nadedrzeć
odedrzeć
podedrzeć
wedrzeć
zedrzeć
rozedrzeć
przedrzeć
odrzeć
dodrzeć
modrzeć
podrzeć
udrzeć
wydrzeć
mądrzeć
wymądrzeć
zmądrzeć
zajrzeć
obejrzeć
podejrzeć
wejrzeć
rozejrzeć
przejrzeć
dojrzeć
spojrzeć
ujrzeć
wyjrzeć
przyjrzeć
scukrzeć
mrzeć
zamrzeć
zemrzeć
pomrzeć
umrzeć
obumrzeć
odumrzeć
wymrzeć
przymrzeć
gorzeć
zagorzeć
ogorzeć
zgorzeć
rozgorzeć
chorzeć
zachorzeć
nowotworzeć
przeć
naprzeć
zaprzeć
odeprzeć
podeprzeć
weprzeć
zeprzeć
rozeprzeć
przeprzeć
oprzeć
poprzeć
wesprzeć
uprzeć
wyprzeć
przyprzeć
trzeć
natrzeć
patrzeć
napatrzeć
zapatrzeć
podpatrzeć
przepatrzeć
dopatrzeć
popatrzeć
wypatrzeć
przypatrzeć
rozpatrzeć
zatrzeć
obetrzeć
podetrzeć
wietrzeć
wywietrzeć
zwietrzeć
wetrzeć
zetrzeć
rozetrzeć
przetrzeć
otrzeć
dotrzeć
samotrzeć
potrzeć
filistrzeć
sfilistrzeć
rozpostrzeć
zbystrzeć
utrzeć
chytrzeć
schytrzeć
wytrzeć
przytrzeć
burzeć
wyburzeć
ponurzeć
sponurzeć
wrzeć
zawrzeć
zewrzeć
rozewrzeć
wywrzeć
przywrzeć
waszeć
strupieszeć
omszeć
pustoszeć
opustoszeć
spustoszeć
parszeć
sparszeć
murszeć
nadmurszeć
pomurszeć
zmurszeć
kruszeć
skruszeć
zawszeć
dyszeć
zadyszeć
wydyszeć
zdyszeć
słyszeć
zasłyszeć
przesłyszeć
dosłyszeć
niedosłyszeć
posłyszeć
usłyszeć
połeć
urwipołeć
płeć
przebieżeć
dobieżeć
przybieżeć
leżeć
należeć
przynależeć
zależeć
współzależeć
odleżeć
przeleżeć
doleżeć
poleżeć
uleżeć
wyleżeć
zleżeć
półleżeć
wpółleżeć
zelżeć
ubożeć
podubożeć
zubożeć
drożeć
podrożeć
zdrożeć
rżeć
zarżeć
drżeć
zadrżeć
tężeć
stężeć
rzężeć
gaić
zagaić
mazgaić
rozmazgaić
ujaić
maić
umaić
wymaić
rozmaić
raić
naraić
taić
zataić
hultaić
przehultaić
rozhultaić
utaić
przytaić
czaić
zaczaić
obczaić
wyczaić
odzwyczaić
wzwyczaić
przyzwyczaić
przyczaić
bić
obabić
nabić
grabić
nagrabić
zagrabić
przegrabić
ograbić
pograbić
ugrabić
wygrabić
zgrabić
rozgrabić
wabić
wywabić
przywabić
zwabić
oszwabić
zabić
osłabić
nadbić
odbić
podbić
zglebić
podchlebić
przypodchlebić
pochlebić
przypochlebić
schlebić
źrebić
oźrebić
przebić
trzebić
przetrzebić
wytrzebić
ścibić
ześcibić
wścibić
wyścibić
kibić
wielbić
uwielbić
obić
dobić
zdobić
ozdobić
przyozdobić
pobić
robić
narobić
zarobić
obrobić
drobić
nadrobić
zadrobić
odrobić
podrobić
wdrobić
rozdrobić
przerobić
dorobić
porobić
urobić
wrobić
wyrobić
przyrobić
zrobić
rozrobić
sposobić
usposobić
przysposobić
uosobić
żłobić
pożłobić
wyżłobić
garbić
pogarbić
przygarbić
zgarbić
skarbić
zaskarbić
szczerbić
nadszczerbić
poszczerbić
wyszczerbić
zakorbić
otorbić
gurbić
zgurbić
ubić
gubić
nagubić
zagubić
pogubić
wygubić
zgubić
wściubić
wyściubić
lubić
znielubić
chlubić
pochlubić
polubić
ulubić
zaślubić
poślubić
pogrubić
zgrubić
czubić
poczubić
kaszubić
hołubić
wyhołubić
przyhołubić
wbić
chybić
uchybić
zarybić
odrybić
wyrybić
wybić
zagrzybić
odgrzybić
przybić
zbić
rozbić
świerzbić
zaświerzbić
wzbić
trąbić
zatrąbić
odtrąbić
otrąbić
strąbić
wtrąbić
wytrąbić
roztrąbić
dębić
wydębić
ziębić
naziębić
zaziębić
przeziębić
oziębić
doziębić
wyziębić
gnębić
zagnębić
pognębić
przygnębić
zgnębić
obrębić
zaobrębić
wrębić
zazębić
głębić
zagłębić
przegłębić
pogłębić
wgłębić
zgłębić
kłębić
zakłębić
pokłębić
skłębić
hańbić
pohańbić
zhańbić
rzeźbić
dorzeźbić
płaskorzeźbić
porzeźbić
urzeźbić
wrzeźbić
wyrzeźbić
przekabacić
garbacić
gacić
koligacić
skoligacić
ogacić
bogacić
pobogacić
ubogacić
wzbogacić
mechacić
zmechacić
wydelikacić
pstrokacić
kosmacić
skosmacić
szmacić
zeszmacić
zagracić
tracić
natracić
zatracić
przetracić
dotracić
potracić
stracić
utracić
wytracić
chwacić
ochwacić
spowinowacić
kudłacić
skudłacić
płacić
zapłacić
nadpłacić
odpłacić
podpłacić
przepłacić
opłacić
dopłacić
niedopłacić
popłacić
spłacić
wpłacić
wypłacić
przypłacić
śmiecić
naśmiecić
zaśmiecić
niecić
podniecić
rozniecić
wzniecić
zaśniecić
kwiecić
okwiecić
ukwiecić
rozkwiecić
świecić
zaświecić
przeświecić
oświecić
poświecić
wyświecić
przyświecić
rozświecić
zalecić
klecić
poklecić
sklecić
wyklecić
polecić
zlecić
szpecić
zeszpecić
oszpecić
uszlachcić
pichcić
spichcić
upichcić
wypichcić
kuchcić
urozmaicić
jednolicić
ujednolicić
zjednolicić
uprzyzwoicić
nawilgocić
zawilgocić
odwilgocić
podochocić
rozochocić
kocić
okocić
markocić
parkocić
wykocić
grzmocić
wygrzmocić
knocić
naknocić
poknocić
sknocić
pocić
napocić
zapocić
przepocić
spocić
wypocić
osierocić
psocić
napsocić
spsocić
błocić
zabłocić
obłocić
pobłocić
ubłocić
wybłocić
ogołocić
rozsłocić
złocić
nazłocić
ozłocić
dozłocić
pozłocić
wyzłocić
rozzłocić
kopcić
nakopcić
zakopcić
podkopcić
przekopcić
okopcić
skopcić
wykopcić
farcić
karcić
skarcić
uśmiercić
wiercić
nawiercić
zawiercić
odwiercić
przewiercić
dowiercić
powiercić
uwiercić
wwiercić
wywiercić
rozwiercić
korcić
skorcić
cucić
ocucić
docucić
bałamucić
nabałamucić
zabałamucić
przebałamucić
obałamucić
pobałamucić
zbałamucić
rozbałamucić
smucić
zasmucić
posmucić
nucić
zanucić
ponucić
zrucić
rzucić
narzucić
zarzucić
obrzucić
odrzucić
podrzucić
przerzucić
dorzucić
porzucić
wrzucić
wyrzucić
przyrzucić
zrzucić
rozrzucić
przemycić
sycić
nasycić
zasycić
podsycić
przesycić
wysycić
chwycić
zachwycić
podchwycić
przechwycić
pochwycić
schwycić
uchwycić
wychwycić
przychwycić
szczycić
zaszczycić
poszczycić
spłycić
czcić
uczcić
chrzcić
przechrzcić
ochrzcić
wychrzcić
obrócić
skrócić
ukrócić
przykrócić
wrócić
nawrócić
zawrócić
odwrócić
przewrócić
powrócić
wywrócić
przywrócić
zwrócić
kłócić
zakłócić
pokłócić
skłócić
wykłócić
rozkłócić
młócić
namłócić
omłócić
domłócić
pomłócić
umłócić
wymłócić
zmłócić
mącić
namącić
zamącić
pomącić
zmącić
rozmącić
trącić
zatrącić
obtrącić
odtrącić
przetrącić
potrącić
strącić
utrącić
wtrącić
wytrącić
roztrącić
zachęcić
zniechęcić
święcić
prześwięcić
poświęcić
uświęcić
wyświęcić
bydlęcić
zbydlęcić
chachmęcić
nachachmęcić
zachachmęcić
pochachmęcić
smęcić
posmęcić
nęcić
zanęcić
ponęcić
wnęcić
przynęcić
znęcić
kręcić
nakręcić
zakręcić
nadkręcić
odkręcić
podkręcić
przekręcić
okręcić
dokręcić
pokręcić
skręcić
ukręcić
wkręcić
wykręcić
przykręcić
rozkręcić
zezwierzęcić
kształcić
odkształcić
podkształcić
zniekształcić
przekształcić
dokształcić
pokształcić
ukształcić
wykształcić
gwałcić
pogwałcić
zgwałcić
żółcić
zażółcić
pożółcić
przyżółcić
maścić
namaścić
omaścić
pomaścić
zaprzepaścić
zachwaścić
odchwaścić
wychwaścić
niebieścić
zaniebieścić
mieścić
zamieścić
przemieścić
pomieścić
umieścić
zmieścić
rozmieścić
pieścić
dopieścić
popieścić
spieścić
wypieścić
rozpieścić
wieścić
obwieścić
szeleścić
zaszeleścić
streścić
bezcześcić
zbezcześcić
iścić
uiścić
ziścić
mścić
odemścić
zemścić
pomścić
gościć
zagościć
pogościć
ugościć
rozgościć
mościć
namościć
umościć
wymościć
pościć
napościć
przepościć
wypościć
rościć
zazdrościć
pozazdrościć
uprościć
złościć
nazłościć
zezłościć
pozłościć
wyzłościć
rozzłościć
zaczeluścić
puścić
napuścić
zapuścić
odpuścić
podpuścić
przepuścić
opuścić
dopuścić
popuścić
spuścić
upuścić
wpuścić
wypuścić
przypuścić
rozpuścić
chruścić
tłuścić
natłuścić
zatłuścić
odtłuścić
przetłuścić
otłuścić
potłuścić
utłuścić
wytłuścić
czyścić
odczyścić
podczyścić
zanieczyścić
przeczyścić
oczyścić
doczyścić
poczyścić
sczyścić
wyczyścić
zagęścić
przegęścić
dogęścić
zgęścić
rozgęścić
szczęścić
poszczęścić
chrzęścić
zachrzęścić
pochrzęścić
kleić
nakleić
zakleić
obkleić
odkleić
podkleić
okleić
dokleić
pokleić
skleić
wkleić
wykleić
przykleić
rozkleić
oleić
zaoleić
odoleić
wkoleić
wykoleić
trafić
natrafić
potrafić
utrafić
przytrafić
trefić
utrefić
kwefić
zakwefić
okwefić
rozglifić
syfić
zasyfić
obsyfić
kić
obalić
ocalić
scalić
oddalić
migdalić
wydalić
poufalić
spoufalić
zeskalić
krochmalić
nakrochmalić
pokrochmalić
ukrochmalić
wykrochmalić
przykrochmalić
rozkrochmalić
smalić
podsmalić
osmalić
doskonalić
samodoskonalić
udoskonalić
wydoskonalić
palić
napalić
zapalić
nadpalić
odpalić
podpalić
przepalić
opalić
dopalić
popalić
spalić
upalić
wypalić
przypalić
rozpalić
zestalić
ustalić
walić
kawalić
skawalić
nawalić
zawalić
obwalić
odwalić
przewalić
chwalić
nachwalić
zachwalić
przechwalić
pochwalić
bałwochwalić
uchwalić
uzuchwalić
rozzuchwalić
wychwalić
dowalić
powalić
utrwalić
uwalić
wwalić
wywalić
przywalić
zwalić
rozwalić
żalić
pożalić
użalić
wyżalić
rozżalić
zgrzeblić
wyoblić
clić
oclić
wyclić
odzwierciadlić
radlić
obradlić
poradlić
zradlić
odzwierciedlić
zasiedlić
przesiedlić
osiedlić
dosiedlić
wysiedlić
rozsiedlić
redlić
obredlić
poredlić
zredlić
usidlić
rozwidlić
mdlić
zemdlić
skundlić
modlić
zamodlić
przemodlić
pomodlić
wymodlić
rozmodlić
podlić
spodlić
upodlić
dudlić
wydudlić
skudlić
zapudlić
skrudlić
zaskrudlić
mydlić
namydlić
zamydlić
pomydlić
wymydlić
zmydlić
rozmydlić
oskrzydlić
uskrzydlić
żądlić
pożądlić
użądlić
międlić
przemiędlić
wymiędlić
zmiędlić
bielić
zabielić
podbielić
obielić
dobielić
pobielić
ubielić
wybielić
przybielić
rozbielić
cielić
zacielić
ocielić
wcielić
wycielić
ścielić
naścielić
zaścielić
podścielić
prześcielić
pościelić
uścielić
wyścielić
rozścielić
ceregielić
mielić
namielić
przemielić
chmielić
podchmielić
wymielić
zmielić
rozmielić
onieśmielić
ośmielić
rozanielić
pielić
przepielić
opielić
popielić
odpopielić
spopielić
wypielić
powielić
dzielić
nadzielić
obdzielić
oddzielić
przedzielić
podzielić
pierdzielić
napierdzielić
zapierdzielić
odpierdzielić
podpierdzielić
przepierdzielić
opierdzielić
dopierdzielić
popierdzielić
spierdzielić
upierdzielić
wpierdzielić
wypierdzielić
przypierdzielić
udzielić
wydzielić
przydzielić
zdzielić
rozdzielić
współdzielić
weselić
poweselić
rozweselić
cwelić
strzelić
zastrzelić
odstrzelić
zestrzelić
przestrzelić
dostrzelić
postrzelić
ustrzelić
wstrzelić
wystrzelić
przystrzelić
rozstrzelić
naglić
ponaglić
przynaglić
znaglić
ożaglić
mglić
zamglić
omglić
przymglić
zaokrąglić
wyokrąglić
węglić
nawęglić
nadwęglić
odwęglić
uwęglić
zwęglić
zapchlić
odpchlić
milić
umilić
przymilić
pilić
przypilić
przyszpilić
silić
nasilić
zasilić
przesilić
posilić
wysilić
kwilić
zakwilić
pokwilić
rozkwilić
rozwścieklić
pieklić
zapieklić
zawiklić
wysmuklić
wpuklić
uwypuklić
uniezwyklić
szklić
naszklić
zaszklić
zeszklić
przeszklić
oszklić
skomlić
naskomlić
zaskomlić
wyskomlić
ścibolić
zaścibolić
ześcibolić
uścibolić
biadolić
dyndolić
pierdolić
napierdolić
zapierdolić
odpierdolić
podpierdolić
przepierdolić
opierdolić
dopierdolić
popierdolić
spierdolić
upierdolić
wpierdolić
wypierdolić
przypierdolić
rozpierdolić
dydolić
wydolić
urzędolić
pourzędolić
golić
podgolić
nabzdryngolić
ubzdryngolić
ogolić
dogolić
pogolić
świergolić
wygolić
zgolić
bzdęgolić
bzdręgolić
warcholić
rozwarcholić
dzięciolić
okolić
terkolić
szkolić
podszkolić
przeszkolić
doszkolić
wyszkolić
dziamolić
gramolić
przegramolić
wgramolić
wygramolić
przygramolić
zgramolić
chromolić
smolić
zasmolić
podsmolić
osmolić
posmolić
usmolić
wysmolić
gryzmolić
nagryzmolić
zagryzmolić
pogryzmolić
zespolić
rzępolić
zarzępolić
obrzępolić
bazgrolić
nabazgrolić
zabazgrolić
solić
dofasolić
przyfasolić
nasolić
zasolić
odsolić
przesolić
osolić
dosolić
posolić
wsolić
wysolić
przysolić
pitolić
opitolić
partolić
spartolić
certolić
miętolić
wymiętolić
zmiętolić
swawolić
naswawolić
przeswawolić
poswawolić
rozswawolić
niewolić
zniewolić
zadowolić
zezwolić
dozwolić
pozwolić
wyzwolić
przyzwolić
przyfanzolić
mozolić
namozolić
wtranżolić
zacieplić
ocieplić
docieplić
zakroplić
przekroplić
skroplić
wkroplić
uszczuplić
wyszczuplić
perlić
operlić
sperlić
tlić
zatlić
naświetlić
zaświetlić
podświetlić
prześwietlić
oświetlić
doświetlić
wyświetlić
rozświetlić
zetlić
rozetlić
dotlić
stlić
wytlić
roztlić
nadwątlić
zapętlić
przykaraulić
bulić
zabulić
wybulić
kulić
podkulić
pokulić
skulić
wkulić
przykulić
rozkulić
mulić
namulić
zamulić
odmulić
podmulić
wymulić
przymulić
tulić
opatulić
zatulić
obtulić
podtulić
otulić
stulić
utulić
wtulić
przytulić
roztulić
czulić
odczulić
znieczulić
uczulić
wyczulić
rozczulić
chylić
nachylić
zachylić
odchylić
przechylić
pochylić
schylić
uchylić
wychylić
przychylić
rozchylić
mylić
omylić
pomylić
zmylić
pylić
napylić
zapylić
odpylić
podpylić
opylić
spylić
wypylić
rozpylić
zbrylić
kreślić
nakreślić
zakreślić
odkreślić
podkreślić
przekreślić
określić
dookreślić
samookreślić
pokreślić
współokreślić
skreślić
wkreślić
wykreślić
uściślić
uwznioślić
namyślić
zamyślić
obmyślić
domyślić
umyślić
wmyślić
wymyślić
zmyślić
rozmyślić
zeźlić
rozeźlić
zgruźlić
zawęźlić
odchamić
plamić
zaplamić
odplamić
poplamić
splamić
wyplamić
mamić
omamić
wymamić
zmamić
obramić
utożsamić
uziemić
przyziemić
zaflegmić
obznajmić
obeznajmić
oznajmić
zawiadomić
powiadomić
uwiadomić
uświadomić
unieruchomić
uruchomić
zaznajomić
obznajomić
poznajomić
łakomić
połakomić
złakomić
rozłakomić
gromić
zgromić
rozgromić
poskromić
oszołomić
karmić
nakarmić
obkarmić
odkarmić
podkarmić
przekarmić
okarmić
dokarmić
pokarmić
skarmić
wykarmić
ogumić
tłumić
potłumić
stłumić
wytłumić
przytłumić
dymić
nadymić
zadymić
oddymić
odymić
przydymić
wyolbrzymić
ujarzmić
ćmić
zaćmić
przyćmić
nić
tarabanić
wtarabanić
przytarabanić
ganić
bałaganić
nabałaganić
zabałaganić
przebałaganić
rozbałaganić
chuliganić
nachuliganić
rozchuliganić
cyganić
ocyganić
wycyganić
przyganić
zganić
grubianić
oparkanić
manić
złachmanić
furmanić
bisurmanić
zbisurmanić
rozbisurmanić
hetmanić
retmanić
tumanić
otumanić
stumanić
ranić
poranić
zranić
rozranić
potanić
przytanić
wycwanić
zaiwanić
podiwanić
doiwanić
przyiwanić
bałwanić
zbałwanić
chrzanić
nachrzanić
zachrzanić
odchrzanić
ochrzanić
dochrzanić
pochrzanić
schrzanić
wchrzanić
wychrzanić
przychrzanić
umożebnić
uprawdopodobnić
upodobnić
rozpodobnić
zdrobnić
rozdrobnić
odosobnić
wyosobnić
bębnić
zabębnić
odbębnić
obębnić
pobębnić
wybębnić
rozbębnić
wyodrębnić
cnić
uobecnić
upełnomocnić
uprawomocnić
umocnić
wzmocnić
uzasadnić
obezwładnić
ubezwładnić
uśrednić
rozwidnić
udogodnić
uwiarygodnić
uzgodnić
umodnić
ujednorodnić
zwyrodnić
nawodnić
odwodnić
udowodnić
uwodnić
rozwodnić
zapłodnić
dudnić
zadudnić
zaludnić
przeludnić
wyludnić
trudnić
zatrudnić
utrudnić
uwzględnić
upodrzędnić
uwspółrzędnić
cenić
zacenić
przecenić
ocenić
docenić
wycenić
cienić
zacienić
podcienić
ocienić
pocienić
przycienić
ścienić
opierścienić
upierścienić
mienić
zamienić
nadmienić
odmienić
podmienić
przemienić
napromienić
opromienić
rozpromienić
rozpłomienić
rumienić
zarumienić
obrumienić
podrumienić
porumienić
przyrumienić
zrumienić
wymienić
zmienić
rozmienić
pienić
zapienić
spienić
wspienić
wpienić
rozpienić
unasienić
czerwienić
zaczerwienić
sczerwienić
uczerwienić
lenić
zielenić
zazielenić
dozielenić
rozzielenić
polenić
plenić
seplenić
zaseplenić
wyseplenić
szeplenić
wyplenić
rozplenić
tlenić
natlenić
odtlenić
dotlenić
utlenić
wylenić
szczenić
zaszczenić
oszczenić
korzenić
zakorzenić
ukorzenić
wykorzenić
rozkorzenić
rozprzestrzenić
żenić
ożenić
pożenić
wżenić
przyżenić
gnić
zabagnić
jagnić
zagnić
nadgnić
odgnić
podgnić
przegnić
ognić
zaognić
dognić
pognić
rozognić
wygnić
zgnić
wypachnić
upowszechnić
rozpowszechnić
spulchnić
rozpulchnić
wyklinić
ślinić
naślinić
zaślinić
obślinić
oślinić
poślinić
uślinić
podsinić
winić
zawinić
obwinić
współobwinić
przewinić
świnić
naświnić
zaświnić
ześwinić
oświnić
uświnić
wyświnić
odtajnić
ujednostajnić
utajnić
uzwyczajnić
ufamilijnić
uatrakcyjnić
uabstrakcyjnić
ukonfesyjnić
odpartyjnić
upartyjnić
uspójnić
cknić
tęsknić
natęsknić
zatęsknić
potęsknić
stęsknić
wytęsknić
roztęsknić
rozwłóknić
wypięknić
odrealnić
urealnić
uradykalnić
umuzykalnić
umoralnić
uteatralnić
ukulturalnić
uaktualnić
usamodzielnić
przesubtelnić
wysubtelnić
unieśmiertelnić
uczytelnić
uwierzytelnić
doszczelnić
uszczelnić
rozszczelnić
uzdolnić
odrolnić
usamowolnić
uwłasnowolnić
ubezwłasnowolnić
spowolnić
uwolnić
zwolnić
rozwolnić
poszczególnić
wyszczególnić
uogólnić
zaciemnić
wyciemnić
przyciemnić
ściemnić
odwzajemnić
wywzajemnić
uprzyjemnić
zaplemnić
udaremnić
uskromnić
oprzytomnić
uprzytomnić
uintymnić
ubezimiennić
unasiennić
udziecinnić
uniewinnić
upustynnić
uczynnić
upłynnić
gonić
nagonić
zagonić
nadgonić
odgonić
podgonić
przegonić
ogonić
dogonić
pogonić
wgonić
wygonić
przygonić
zgonić
rozgonić
wałkonić
przewałkonić
ronić
bronić
zabronić
obronić
wybronić
wzbronić
chronić
ochronić
schronić
uchronić
poronić
stronić
uronić
wyronić
oszronić
rozszronić
odwonić
trwonić
przetrwonić
potrwonić
strwonić
roztrwonić
dzwonić
zadzwonić
obdzwonić
oddzwonić
przedzwonić
dodzwonić
podzwonić
wydzwonić
przydzwonić
zdzwonić
rozdzwonić
kłonić
nakłonić
odkłonić
pokłonić
skłonić
ukłonić
płonić
kapłonić
zapłonić
spłonić
wypłonić
zasłonić
odsłonić
przesłonić
osłonić
przysłonić
wyłonić
odwapnić
uwapnić
zwapnić
udostępnić
uprzystępnić
zadarnić
odziarnić
pojędrnić
ujędrnić
ciernić
czernić
zaczernić
podczernić
przeczernić
oczernić
poczernić
uczernić
wyczernić
przyczernić
uwodornić
uodpornić
wydurnić
klasnić
uwydatnić
uzdatnić
udelikatnić
wydelikatnić
brunatnić
uadekwatnić
uszlachetnić
wyszlachetnić
uświetnić
upełnoletnić
wyletnić
ukonkretnić
udobitnić
zabłękitnić
rozbłękitnić
nawilgotnić
ulotnić
osamotnić
utysiąckrotnić
udziesięciokrotnić
zdziesięciokrotnić
zośmiokrotnić
uwielokrotnić
zwielokrotnić
ustokrotnić
uzdrowotnić
używotnić
odrzeczywistnić
urzeczywistnić
uszorstnić
roznamiętnić
upamiętnić
zobojętnić
zmętnić
tętnić
zatętnić
roztętnić
faflunić
kołtunić
skołtunić
zadawnić
przedawnić
ujawnić
upełnoprawnić
usprawnić
uprawnić
równouprawnić
uspławnić
zapewnić
upewnić
spokrewnić
rozrzewnić
udziwnić
użeglownić
usensownić
urentownić
uintensywnić
uaktywnić
uefektywnić
uproduktywnić
usztywnić
wtrynić
czynić
zaczynić
odczynić
poczynić
uczynić
zadośćuczynić
wyczynić
przyczynić
rozczynić
przyskrzynić
uszynić
uwieloznacznić
ujednoznacznić
uwiecznić
utanecznić
nasłonecznić
osłonecznić
rozsłonecznić
uwstecznić
uskutecznić
ugrzecznić
uspołecznić
upublicznić
uślicznić
udynamicznić
uscenicznić
unaocznić
uwidocznić
upotocznić
ulirycznić
uklasycznić
udramatycznić
udemokratycznić
upoetycznić
uteoretycznić
uetycznić
odpolitycznić
przepolitycznić
upolitycznić
odromantycznić
uromantycznić
uautentycznić
uelastycznić
uplastycznić
odmistycznić
uturystycznić
umuzycznić
udźwięcznić
ubezdźwięcznić
uwewnętrznić
uzewnętrznić
pysznić
pełnić
napełnić
zapełnić
przepełnić
dopełnić
popełnić
spełnić
uzupełnić
wypełnić
zwełnić
śnić
objaśnić
przejaśnić
wyjaśnić
rozjaśnić
waśnić
powaśnić
zwaśnić
zacieśnić
ścieśnić
ucieleśnić
unacześnić
unowocześnić
wynowocześnić
uwspółcześnić
prześnić
lśnić
zalśnić
pilśnić
spilśnić
olśnić
rozlśnić
dośnić
nagłośnić
pogłośnić
wyśnić
przyśnić
odmięśnić
umięśnić
przyjaźnić
zaprzyjaźnić
uwyraźnić
błaźnić
zbłaźnić
bliźnić
zabliźnić
bluźnić
nabluźnić
zabluźnić
obluźnić
pobluźnić
poluźnić
zluźnić
rozluźnić
użyźnić
późnić
zapóźnić
opóźnić
spóźnić
drażnić
zadrażnić
podrażnić
rozdrażnić
ważnić
unieważnić
upoważnić
uniezależnić
uzależnić
rozwielmożnić
udrożnić
różnić
odróżnić
poróżnić
opróżnić
wypróżnić
wyróżnić
rozróżnić
doić
nadoić
podoić
udoić
wydoić
zdoić
goić
zagoić
podgoić
pogoić
wygoić
zgoić
koić
niepokoić
zaniepokoić
zaspokoić
uspokoić
ukoić
gnoić
nagnoić
zagnoić
przegnoić
ugnoić
wygnoić
zgnoić
znoić
uznoić
poić
napoić
podpoić
przepoić
popoić
spoić
odspoić
zespoić
upoić
wpoić
rozpoić
roić
zaroić
broić
nabroić
pobroić
zbroić
przezbroić
dozbroić
rozbroić
uzbroić
kroić
nakroić
zakroić
obkroić
nadkroić
odkroić
podkroić
przekroić
okroić
dokroić
pokroić
skroić
ukroić
wkroić
wykroić
przykroić
rozkroić
troić
potroić
stroić
nastroić
odstroić
podstroić
zestroić
przestroić
dostroić
postroić
ustroić
wystroić
przystroić
rozstroić
wtroić
roztroić
uroić
wyroić
rozroić
dwoić
podwoić
zdwoić
rozdwoić
oswoić
przyswoić
przezwoić
uzwoić
łoić
wyłoić
przyłoić
złoić
pić
capić
ucapić
gapić
nagapić
zagapić
przegapić
pogapić
wgapić
zgapić
oszkapić
poszkapić
napić
trapić
natrapić
strapić
kwapić
pokwapić
zapić
obłapić
nadpić
odpić
podpić
lepić
nalepić
zalepić
oblepić
odlepić
podlepić
sklepić
zasklepić
przesklepić
wysklepić
dolepić
polepić
ulepić
wlepić
wylepić
przylepić
zlepić
rozlepić
ślepić
zaślepić
prześlepić
oślepić
wślepić
czepić
naczepić
zaczepić
obczepić
odczepić
podczepić
przeczepić
oczepić
doczepić
sczepić
uczepić
wczepić
wyczepić
przyczepić
rozczepić
szczepić
naszczepić
zaszczepić
odszczepić
przeszczepić
wszczepić
rozszczepić
krzepić
pokrzepić
skrzepić
ukrzepić
przepić
wrzepić
kpić
zakpić
okpić
pokpić
wykpić
lampić
opić
dopić
kopić
skopić
popić
kropić
nakropić
zakropić
pokropić
skropić
wkropić
wykropić
tropić
otropić
potropić
stropić
wytropić
topić
natopić
zatopić
obtopić
nadtopić
podtopić
przetopić
dotopić
potopić
stopić
utopić
wtopić
wytopić
roztopić
spić
wątpić
zwątpić
upić
udupić
przydupić
kupić
nakupić
zakupić
obkupić
odkupić
podkupić
przekupić
okupić
dokupić
skupić
wkupić
wykupić
przykupić
rozkupić
upupić
krupić
skrupić
zaskorupić
zakatrupić
ukatrupić
utrupić
łupić
obłupić
ogłupić
wygłupić
połupić
osłupić
włupić
wyłupić
złupić
wpić
zagrypić
wypić
rozpić
siąpić
rozsiąpić
skąpić
poskąpić
nastąpić
zastąpić
obstąpić
odstąpić
podstąpić
przestąpić
dostąpić
postąpić
ustąpić
wstąpić
wniebowstąpić
wystąpić
współwystąpić
przystąpić
zstąpić
rozstąpić
sępić
nasępić
zasępić
wysępić
tępić
otępić
potępić
stępić
wytępić
przytępić
strzępić
nastrzępić
obstrzępić
postrzępić
wystrzępić
rozstrzępić
chełpić
uśpić
andrić
kiełbasić
pokiełbasić
skiełbasić
gasić
zagasić
dogasić
pogasić
ugasić
wygasić
przygasić
zgasić
juhasić
grymasić
nagrymasić
pogrymasić
rozgrymasić
tarasić
krasić
okrasić
dokrasić
pokrasić
ukrasić
pitrasić
spitrasić
upitrasić
kwasić
nakwasić
zakwasić
odkwasić
podkwasić
przekwasić
dokwasić
pokwasić
skwasić
ukwasić
rozkwasić
kitwasić
łasić
podłasić
połasić
kitłasić
złasić
biesić
zbiesić
miesić
namiesić
zamiesić
przemiesić
wmiesić
wymiesić
rozmiesić
zawiesić
obwiesić
nadwiesić
odwiesić
podwiesić
przewiesić
powiesić
uwiesić
wywiesić
przywiesić
zwiesić
rozwiesić
zalesić
wylesić
wskrzesić
kisić
zakisić
skisić
ukisić
zlisić
zakompleksić
tłamsić
zatłamsić
stłamsić
wytłamsić
przytłamsić
roztłamsić
kosić
nakosić
zakosić
obkosić
odkosić
podkosić
okosić
kokosić
wykokosić
pokosić
skosić
ukosić
wykosić
tarmosić
natarmosić
zatarmosić
potarmosić
wytarmosić
nosić
nanosić
ponanosić
zanosić
pozanosić
obnosić
odnosić
poodnosić
podnosić
popodnosić
przenosić
poprzenosić
donosić
ponosić
unosić
wnosić
pownosić
wynosić
powynosić
przynosić
naprzynosić
poprzynosić
znosić
naznosić
poznosić
roznosić
poroznosić
wznosić
powznosić
rosić
zarosić
przerosić
orosić
prosić
naprosić
zaprosić
odprosić
przeprosić
oprosić
doprosić
poprosić
sprosić
uprosić
wprosić
wyprosić
wyrosić
zrosić
miętosić
pomiętosić
wymiętosić
zmiętosić
głosić
ogłosić
wygłosić
zgłosić
rozgłosić
kłosić
wykłosić
odwłosić
dusić
nadusić
zadusić
poddusić
dodusić
podusić
udusić
wdusić
wydusić
przydusić
zdusić
kusić
podkusić
pokusić
skusić
wmusić
wymusić
przymusić
zmusić
krztusić
zakrztusić
odkrztusić
wykrztusić
kaprysić
rozkaprysić
sołtysić
zakąsić
przekąsić
ukąsić
szarogęsić
subotić
bregović
popović
mijatović
wić
bawić
nabawić
zabawić
pobawić
ubawić
wybawić
zbawić
pozbawić
rozbawić
plugawić
splugawić
rozdziawić
jawić
objawić
przejawić
pojawić
wyjawić
zjawić
ciekawić
zaciekawić
rozciekawić
obłaskawić
ułaskawić
kulawić
okulawić
skoszlawić
wykoszlawić
koślawić
pokoślawić
skoślawić
wykoślawić
jaskrawić
przejaskrawić
wyjaskrawić
prawić
naprawić
zaprawić
odprawić
podprawić
znieprawić
przeprawić
oprawić
doprawić
poprawić
sprawić
obsprawić
uprawić
wprawić
wyprawić
przyprawić
rozprawić
trawić
nadtrawić
podtrawić
przetrawić
otrawić
dotrawić
marnotrawić
zmarnotrawić
strawić
wytrawić
dziurawić
przedziurawić
podziurawić
stawić
nastawić
zastawić
obstawić
nadstawić
przedstawić
odstawić
podstawić
zestawić
przestawić
ostawić
dostawić
postawić
zostawić
pozostawić
ustawić
wstawić
przeciwstawić
wystawić
przystawić
rozstawić
krwawić
zakrwawić
przekrwawić
okrwawić
pokrwawić
skrwawić
ukrwawić
wykrwawić
rozkrwawić
rdzawić
kędzierzawić
skędzierzawić
zawszawić
odwszawić
łzawić
załzawić
rozłzawić
dławić
zadławić
udławić
wydławić
przydławić
zdławić
pławić
spławić
wypławić
sławić
zniesławić
błogosławić
pobłogosławić
wsławić
wysławić
rozsławić
dzierżawić
poddzierżawić
wydzierżawić
obwić
cewić
plewić
przeplewić
oplewić
wyplewić
krewić
skrewić
odrdzewić
zadrzewić
krzewić
zakrzewić
rozkrzewić
zacietrzewić
kostrzewić
rozżagwić
sprzeciwić
usprawiedliwić
unieszkodliwić
rozckliwić
roztkliwić
szkliwić
zeszkliwić
oliwić
naoliwić
zaoliwić
odoliwić
niecierpliwić
zniecierpliwić
wyzłośliwić
unieszczęśliwić
uszczęśliwić
przewrażliwić
uwrażliwić
uniemożliwić
umożliwić
rozleniwić
siwić
podsiwić
dziwić
nadziwić
zadziwić
podziwić
wydziwić
zdziwić
zapluskwić
odpluskwić
tkwić
utkwić
owić
umiejscowić
sadowić
posadowić
usadowić
rozsadowić
unarodowić
wynarodowić
umiędzynarodowić
urządowić
uduchowić
ubojowić
urzeczownikowić
urynkowić
unaukowić
udźwiękowić
zadomowić
udomowić
stanowić
zastanowić
odstanowić
postanowić
ustanowić
odnowić
uszczelinowić
ponowić
usynowić
umaszynowić
wznowić
powić
spowić
narowić
znarowić
ozdrowić
pozdrowić
uzdrowić
mrowić
zamrowić
umasowić
ubiznesowić
odnosowić
unosowić
zmatowić
gotowić
odprzedmiotowić
uprzedmiotowić
odpodmiotowić
upodmiotowić
usportowić
ubruttowić
usprzętowić
upaństwowić
urzeczowić
brązowić
odbrązowić
łowić
wyjałowić
nałowić
obłowić
odłowić
głowić
nagłowić
zagłowić
odgłowić
ogłowić
pogłowić
zaołowić
dołowić
połowić
przepołowić
rozpołowić
uprzemysłowić
uzmysłowić
wysłowić
ułowić
wyłowić
złowić
uszczegółowić
przebranżowić
różowić
zaróżowić
zróżowić
barwić
zabarwić
odbarwić
podbarwić
przebarwić
dobarwić
ubarwić
wybarwić
przybarwić
rozbarwić
drwić
nadrwić
zadrwić
odrwić
podrwić
wydrwić
rozścierwić
unerwić
wnerwić
czerwić
zaczerwić
przekrwić
kurwić
podkurwić
skurwić
wkurwić
załatwić
ułatwić
kotwić
zakotwić
martwić
namartwić
zamartwić
pomartwić
umartwić
zmartwić
pastwić
spastwić
bestwić
pobestwić
rozbestwić
unicestwić
nawarstwić
odwarstwić
uwarstwić
rozwarstwić
ubóstwić
klątwić
uwić
wykursywić
zarobaczywić
krzywić
zakrzywić
przekrzywić
pokrzywić
skrzywić
wykrzywić
żywić
odżywić
przeżywić
ożywić
dożywić
pożywić
wyżywić
przyżywić
zwić
mierzwić
pomierzwić
zmierzwić
rozmierzwić
mówić
namówić
zamówić
obmówić
odmówić
podmówić
zaniemówić
przemówić
omówić
domówić
pomówić
umówić
wmówić
wymówić
przymówić
zmówić
rozmówić
rzeźwić
orzeźwić
trzeźwić
otrzeźwić
wytrzeźwić
kniazić
kazić
zakazić
odkazić
skazić
odżelazić
razić
narazić
zarazić
obrazić
przeobrazić
wyobrazić
przerazić
porazić
urazić
wrazić
wyrazić
zrazić
łazić
nałazić
załazić
obłazić
odłazić
poodłazić
podłazić
przełazić
dołazić
połazić
włazić
nawłazić
powłazić
wyłazić
powyłazić
przyłazić
złazić
nazłazić
pozłazić
rozłazić
porozłazić
jadzić
kadzić
nakadzić
zakadzić
obkadzić
podkadzić
okadzić
wykadzić
gromadzić
nagromadzić
zgromadzić
radzić
zeszkaradzić
naradzić
zaradzić
obradzić
odradzić
zdradzić
doradzić
poradzić
uradzić
sadzić
nasadzić
zasadzić
obsadzić
odsadzić
podsadzić
przesadzić
osadzić
dosadzić
posadzić
usadzić
wsadzić
wysadzić
przysadzić
zsadzić
rozsadzić
wadzić
zawadzić
powadzić
prowadzić
naprowadzić
zaprowadzić
odprowadzić
podprowadzić
przeprowadzić
oprowadzić
doprowadzić
poprowadzić
sprowadzić
uprowadzić
wprowadzić
wyprowadzić
przyprowadzić
rozprowadzić
współprowadzić
zwadzić
czadzić
zaczadzić
szadzić
ładzić
gładzić
zagładzić
przegładzić
ogładzić
dogładzić
pogładzić
ugładzić
wygładzić
przygładzić
zgładzić
uładzić
cedzić
nacedzić
odcedzić
przecedzić
scedzić
wycedzić
biedzić
labiedzić
nabiedzić
zabiedzić
pobiedzić
zamiedzić
zaśniedzić
nawiedzić
odwiedzić
zwiedzić
śledzić
prześledzić
dośledzić
pośledzić
upośledzić
wyśledzić
bredzić
nabredzić
przerzedzić
poprzedzić
uprzedzić
wyprzedzić
rozrzedzić
labidzić
nienawidzić
znienawidzić
grandzić
podgrandzić
mendzić
oswobodzić
wyswobodzić
godzić
łagodzić
załagodzić
ułagodzić
złagodzić
dogodzić
pogodzić
wypogodzić
rozpogodzić
ugodzić
wygodzić
zgodzić
chodzić
nachodzić
znachodzić
zachodzić
pozachodzić
obchodzić
nadchodzić
odchodzić
poodchodzić
podchodzić
przechodzić
poprzechodzić
dochodzić
podochodzić
pochodzić
schodzić
naschodzić
poschodzić
wschodzić
powschodzić
uchodzić
wchodzić
powchodzić
wychodzić
powychodzić
przychodzić
poprzychodzić
rozchodzić
porozchodzić
szkodzić
naszkodzić
zaszkodzić
przeszkodzić
uszkodzić
lodzić
zalodzić
oblodzić
modzić
wymodzić
rodzić
narodzić
brodzić
przebrodzić
obrodzić
odrodzić
przerodzić
grodzić
nagrodzić
wynagrodzić
zagrodzić
odgrodzić
przegrodzić
ogrodzić
dogrodzić
pogrodzić
wygrodzić
rozgrodzić
smrodzić
nasmrodzić
zasmrodzić
zesmrodzić
porodzić
urodzić
wrodzić
wyrodzić
zrodzić
rozrodzić
wodzić
zawodzić
pozawodzić
obwodzić
odwodzić
przewodzić
dowodzić
powodzić
uwodzić
wwodzić
wywodzić
przywodzić
zwodzić
pozwodzić
rozwodzić
głodzić
zagłodzić
przegłodzić
wygłodzić
chłodzić
odchłodzić
przechłodzić
ochłodzić
schłodzić
wychłodzić
odmłodzić
płodzić
napłodzić
spłodzić
rozpłodzić
słodzić
zasłodzić
przesłodzić
osłodzić
dosłodzić
posłodzić
wysłodzić
przysłodzić
gardzić
pogardzić
wzgardzić
zatwardzić
utwardzić
sierdzić
rozsierdzić
twierdzić
zatwierdzić
potwierdzić
stwierdzić
utwierdzić
przytwierdzić
budzić
przebudzić
obudzić
dobudzić
pobudzić
wybudzić
zbudzić
rozbudzić
wzbudzić
chudzić
odchudzić
wychudzić
judzić
podjudzić
paskudzić
napaskudzić
zapaskudzić
opaskudzić
spaskudzić
wypaskudzić
rozpaskudzić
nudzić
zanudzić
ponudzić
wynudzić
znudzić
marudzić
zamarudzić
przemarudzić
zmarudzić
rozmarudzić
brudzić
nabrudzić
zabrudzić
podbrudzić
dobrudzić
pobrudzić
ubrudzić
wybrudzić
przybrudzić
zbrudzić
trudzić
natrudzić
potrudzić
strudzić
utrudzić
studzić
przestudzić
ostudzić
dostudzić
wystudzić
łudzić
połudzić
wyłudzić
złudzić
sprawdzić
krzywdzić
pokrzywdzić
skrzywdzić
ukrzywdzić
zohydzić
wstydzić
zawstydzić
powstydzić
brzydzić
obrzydzić
wybrzydzić
zbrzydzić
szydzić
naszydzić
zaszydzić
poszydzić
wyszydzić
zażydzić
sądzić
zasądzić
odsądzić
przesądzić
osądzić
posądzić
przysądzić
rozsądzić
rządzić
narządzić
zarządzić
obrządzić
porządzić
oporządzić
sporządzić
wyporządzić
rozporządzić
urządzić
wyrządzić
przyrządzić
zrządzić
rozrządzić
współrządzić
błądzić
nabłądzić
zabłądzić
pobłądzić
zbłądzić
ględzić
pędzić
napędzić
zapędzić
odpędzić
podpędzić
przepędzić
opędzić
dopędzić
popędzić
spędzić
wpędzić
wypędzić
przypędzić
rozpędzić
wędzić
gawędzić
nagawędzić
przegawędzić
pogawędzić
podwędzić
przewędzić
owędzić
dowędzić
swędzić
zaswędzić
uwędzić
przywędzić
zwędzić
szczędzić
oszczędzić
zaoszczędzić
przyoszczędzić
zrzędzić
nazrzędzić
pozrzędzić
gaździć
bździć
nabździć
zebździć
gnieździć
zagnieździć
wygnieździć
ugwieździć
wygwieździć
rozgwieździć
jeździć
najeździć
zajeździć
objeździć
przejeździć
pojeździć
ujeździć
wyjeździć
zjeździć
rozjeździć
piździć
rozpiździć
gwoździć
zagwoździć
odgwoździć
przygwoździć
bruździć
nabruździć
zabruździć
pobruździć
zbruździć
gzić
grozić
nagrozić
zagrozić
pogrozić
mrozić
zamrozić
odmrozić
przemrozić
domrozić
pomrozić
wymrozić
przymrozić
zmrozić
rozmrozić
wozić
nawozić
przenawozić
wynawozić
znawozić
zawozić
pozawozić
obwozić
odwozić
poodwozić
podwozić
przewozić
poprzewozić
dowozić
powozić
uwozić
wwozić
wywozić
powywozić
przywozić
naprzywozić
poprzywozić
zwozić
nazwozić
pozwozić
rozwozić
porozwozić
płozić
mierzić
obmierzić
zmierzić
sfrancuzić
więzić
powięzić
uwięzić
zawęzić
przewęzić
zwęzić
rzęzić
zarzęzić
wyrzęzić
odgałęzić
rozgałęzić
imć
boć
wilgoć
choć
podobnoć
wolnoć
ponoć
staroć
dobroć
kroć
kilkakroć
paromakroć
dwakroć
tysiąckroć
wielekroć
ilekroć
tylekroć
siedemkroć
osiemkroć
pięciokroć
dziesięciokroć
wielokroć
parokroć
stokroć
częstokroć
parukroć
czterykroć
trzykroć
pięćkroć
dziesięćkroć
dziewięćkroć
sześćkroć
parękroć
paproć
prapaproć
troć
uwroć
toć
kłoć
płoć
nawłoć
złoć
marzłoć
zmarzłoć
barć
obdarć
nieobdarć
naddarć
nienaddarć
oddarć
nieoddarć
poddarć
niepoddarć
wdarć
niewdarć
zdarć
niezdarć
rozdarć
nierozdarć
zmarć
niezmarć
odparć
nieodparć
podparć
niepodparć
wsparć
niewsparć
wparć
niewparć
rozparć
nierozparć
obtarć
nieobtarć
podtarć
niepodtarć
przetarć
nieprzetarć
starć
niestarć
wtarć
niewtarć
roztarć
nieroztarć
otwarć
nieotwarć
roztwarć
nieroztwarć
zwarć
niezwarć
rozwarć
nierozwarć
obżarć
nieobżarć
nadżarć
nienadżarć
podżarć
niepodżarć
wżarć
niewżarć
zżarć
niezżarć
śmierć
półśmierć
ćwierć
perć
auć
obuć
duć
chuć
kuć
zakuć
obkuć
odkuć
podkuć
przekuć
okuć
dokuć
turkuć
skuć
ukuć
wkuć
wykuć
przykuć
rozkuć
kluć
wykluć
pluć
napluć
zapluć
odpluć
opluć
popluć
wypluć
knuć
uknuć
snuć
nasnuć
zasnuć
zesnuć
osnuć
posnuć
usnuć
wsnuć
wysnuć
rozsnuć
kapuć
papuć
pruć
zapruć
nadpruć
odpruć
przepruć
popruć
spruć
wypruć
rozpruć
truć
zatruć
odtruć
podtruć
otruć
dotruć
potruć
struć
wytruć
psuć
napsuć
nadpsuć
zepsuć
popsuć
czuć
odczuć
współodczuć
przeczuć
poczuć
uczuć
wczuć
wyczuć
szczuć
zaszczuć
podszczuć
poszczuć
wyszczuć
współczuć
zezuć
ozuć
wzuć
wyzuć
zzuć
rozzuć
nakłuć
przekłuć
ukłuć
wkłuć
żuć
przeżuć
zżuć
być
nabyć
odbyć
przebyć
obyć
dobyć
wydobyć
zdobyć
pobyć
ubyć
wybyć
przybyć
zbyć
pozbyć
wyzbyć
myć
namyć
obmyć
odmyć
podmyć
przemyć
omyć
domyć
pomyć
umyć
wymyć
zmyć
rozmyć
giedroyć
ryć
zaryć
obryć
przeryć
kryć
nakryć
zakryć
odkryć
przekryć
okryć
pokryć
skryć
ukryć
wykryć
przykryć
rozkryć
doryć
poryć
wryć
wyryć
zryć
rozryć
dosyć
tyć
podtyć
utyć
przytyć
roztyć
wyć
zawyć
powyć
baczyć
przebaczyć
kulbaczyć
okulbaczyć
pokulbaczyć
rozkulbaczyć
obaczyć
zarobaczyć
odrobaczyć
sobaczyć
nasobaczyć
obsobaczyć
posobaczyć
zobaczyć
rybaczyć
wybaczyć
łajdaczyć
przełajdaczyć
rozłajdaczyć
cudaczyć
haczyć
zahaczyć
odhaczyć
podhaczyć
przyhaczyć
zabaniaczyć
pieniaczyć
siniaczyć
podsiniaczyć
posiniaczyć
zsiniaczyć
próżniaczyć
przepróżniaczyć
rozpróżniaczyć
majaczyć
zamajaczyć
wymajaczyć
rozpijaczyć
srokaczyć
zapolaczyć
ślimaczyć
rozślimaczyć
zniesmaczyć
dosmaczyć
przysmaczyć
tłumaczyć
natłumaczyć
przetłumaczyć
potłumaczyć
wytłumaczyć
przeinaczyć
znaczyć
naznaczyć
zaznaczyć
odznaczyć
przeznaczyć
oznaczyć
poznaczyć
wyznaczyć
paczyć
spaczyć
wypaczyć
raczyć
wyfraczyć
okraczyć
rozkraczyć
uraczyć
osaczyć
sprusaczyć
mataczyć
partaczyć
napartaczyć
spartaczyć
dziwaczyć
kozaczyć
skozaczyć
krzaczyć
zakrzaczyć
odkrzaczyć
wykrzaczyć
pokudłaczyć
skudłaczyć
żydłaczyć
kłaczyć
skłaczyć
burłaczyć
rozkułaczyć
zeświecczyć
świadczyć
zaświadczyć
przeświadczyć
oświadczyć
doświadczyć
poświadczyć
uświadczyć
wyświadczyć
przyświadczyć
rozwścieczyć
zabezpieczyć
odbezpieczyć
ubezpieczyć
doubezpieczyć
odczłowieczyć
uczłowieczyć
leczyć
kaleczyć
nakaleczyć
okaleczyć
pokaleczyć
skaleczyć
zaleczyć
podleczyć
doleczyć
poleczyć
uleczyć
wyleczyć
niweczyć
poniweczyć
zniweczyć
złorzeczyć
nazłorzeczyć
pozłorzeczyć
przeczyć
zaprzeczyć
liczyć
naliczyć
zaliczyć
obliczyć
odliczyć
podliczyć
przeliczyć
zangliczyć
doliczyć
policzyć
wliczyć
wyliczyć
zliczyć
rozliczyć
graniczyć
odgraniczyć
ograniczyć
rozgraniczyć
pośredniczyć
zapośredniczyć
współzawodniczyć
przewodniczyć
urzędniczyć
wtajemniczyć
pierniczyć
zapierniczyć
odpierniczyć
opierniczyć
dopierniczyć
popierniczyć
spierniczyć
upierniczyć
wpierniczyć
wypierniczyć
przypierniczyć
uczestniczyć
współuczestniczyć
podpiwniczyć
rozprawiczyć
rozdziewiczyć
kotwiczyć
zakotwiczyć
odkotwiczyć
ćwiczyć
zaćwiczyć
przećwiczyć
oćwiczyć
poćwiczyć
wyćwiczyć
współćwiczyć
dziczyć
dziedziczyć
odziedziczyć
wydziedziczyć
współdziedziczyć
bajczyć
fajczyć
zafajczyć
sfajczyć
jojczyć
miękczyć
odmiękczyć
zmiękczyć
rozmiękczyć
walczyć
nawalczyć
zawalczyć
przewalczyć
powalczyć
wywalczyć
zwalczyć
współwalczyć
uspółdzielczyć
dulczyć
niemczyć
zniemczyć
scudzoziemczyć
boczyć
wyboczyć
zboczyć
przeoczyć
wyfioczyć
psioczyć
napsioczyć
popsioczyć
skoczyć
naskoczyć
zaskoczyć
obskoczyć
odskoczyć
podskoczyć
zeskoczyć
przeskoczyć
doskoczyć
poskoczyć
uskoczyć
wskoczyć
wyskoczyć
przyskoczyć
moczyć
namoczyć
zamoczyć
odmoczyć
przemoczyć
domoczyć
pomoczyć
umoczyć
wymoczyć
zmoczyć
rozmoczyć
jednoczyć
zjednoczyć
broczyć
zbroczyć
droczyć
odroczyć
podroczyć
kroczyć
przekroczyć
wkroczyć
wykroczyć
mroczyć
zamroczyć
omroczyć
zmroczyć
troczyć
odtroczyć
przytroczyć
uroczyć
zauroczyć
posoczyć
toczyć
natoczyć
napatoczyć
zatoczyć
obtoczyć
nadtoczyć
odtoczyć
podtoczyć
przetoczyć
otoczyć
dotoczyć
potoczyć
stoczyć
przeistoczyć
utoczyć
wtoczyć
wytoczyć
przytoczyć
roztoczyć
kwoczyć
zoczyć
tłoczyć
natłoczyć
zatłoczyć
przetłoczyć
dotłoczyć
stłoczyć
wtłoczyć
wytłoczyć
przytłoczyć
roztłoczyć
dupczyć
wydupczyć
kupczyć
obarczyć
zasiarczyć
odsiarczyć
frymarczyć
przefrymarczyć
starczyć
nastarczyć
dostarczyć
wystarczyć
przepoczwarczyć
kurczyć
obkurczyć
podkurczyć
pokurczyć
skurczyć
przykurczyć
rozkurczyć
turczyć
sturczyć
nastopyrczyć
zwiotczyć
uczyć
nauczyć
obuczyć
oduczyć
poduczyć
przeuczyć
juczyć
objuczyć
rozjuczyć
dokuczyć
kluczyć
zakluczyć
wkluczyć
wykluczyć
douczyć
pouczyć
wypuczyć
poruczyć
zborsuczyć
tuczyć
odtuczyć
podtuczyć
dotuczyć
utuczyć
wyuczyć
przyuczyć
buńczuczyć
nabuńczuczyć
byczyć
pobyczyć
wybyczyć
indyczyć
naindyczyć
rozindyczyć
nabzdyczyć
obsmyczyć
osmyczyć
handryczyć
chandryczyć
rozgoryczyć
tetryczyć
tyczyć
mantyczyć
dotyczyć
motyczyć
zmotyczyć
wytyczyć
przejęzyczyć
wyjęzyczyć
życzyć
zażyczyć
pożyczyć
zapożyczyć
dopożyczyć
wypożyczyć
rozpożyczyć
użyczyć
zapiaszczyć
taszczyć
nataszczyć
zataszczyć
odtaszczyć
dotaszczyć
potaszczyć
staszczyć
wtaszczyć
wytaszczyć
przytaszczyć
łaszczyć
połaszczyć
płaszczyć
spłaszczyć
przypłaszczyć
rozpłaszczyć
zawłaszczyć
przewłaszczyć
uwłaszczyć
wywłaszczyć
przywłaszczyć
zadeszczyć
rozdeszczyć
niebieszczyć
zaniebieszczyć
wieszczyć
kleszczyć
zakleszczyć
sczeszczyć
wytrzeszczyć
niszczyć
naniszczyć
podniszczyć
doniszczyć
poniszczyć
wyniszczyć
przyniszczyć
zniszczyć
zeswojszczyć
angielszczyć
polszczyć
odpolszczyć
spolszczyć
scudzoziemszczyć
troszczyć
zatroszczyć
potroszczyć
marszczyć
namarszczyć
nadmarszczyć
podmarszczyć
pomarszczyć
umarszczyć
wmarszczyć
wymarszczyć
przymarszczyć
zmarszczyć
rozmarszczyć
poduszczyć
zabluszczyć
ruszczyć
zruszczyć
łuszczyć
obłuszczyć
połuszczyć
wyłuszczyć
złuszczyć
pyszczyć
nabłyszczyć
wybłyszczyć
odsłowiańszczyć
zesłowiańszczyć
spańszczyć
schińszczyć
obłóczyć
włóczyć
nawłóczyć
zawłóczyć
odwłóczyć
przewłóczyć
powłóczyć
wywłóczyć
zwłóczyć
rozwłóczyć
porozwłóczyć
mączyć
omączyć
umączyć
sączyć
nasączyć
obsączyć
odsączyć
przesączyć
osączyć
wsączyć
wysączyć
zsączyć
łączyć
załączyć
odłączyć
podłączyć
przełączyć
dołączyć
połączyć
włączyć
wyłączyć
przyłączyć
złączyć
rozłączyć
wdzięczyć
odwdzięczyć
powdzięczyć
wywdzięczyć
męczyć
namęczyć
zamęczyć
przemęczyć
pomęczyć
umęczyć
wymęczyć
zmęczyć
spęczyć
ręczyć
zaręczyć
dręczyć
nadręczyć
zadręczyć
podręczyć
udręczyć
doręczyć
poręczyć
przyporęczyć
stręczyć
nastręczyć
odstręczyć
wręczyć
wyręczyć
kawęczyć
wałczyć
zbańczyć
niańczyć
poniańczyć
wyniańczyć
tańczyć
natańczyć
zatańczyć
obtańczyć
odtańczyć
przetańczyć
otańczyć
dotańczyć
potańczyć
wytańczyć
roztańczyć
wycieńczyć
rozcieńczyć
wieńczyć
uwieńczyć
zwieńczyć
kończyć
zakończyć
dokończyć
pokończyć
skończyć
ukończyć
wykończyć
darzyć
nadarzyć
obdarzyć
gospodarzyć
zagospodarzyć
wygospodarzyć
współgospodarzyć
włodarzyć
wydarzyć
przydarzyć
zdarzyć
szafarzyć
kucharzyć
jarzyć
zajarzyć
kojarzyć
skojarzyć
rozkojarzyć
rozjarzyć
stolarzyć
marzyć
kramarzyć
zamarzyć
przemarzyć
pomarzyć
wymarzyć
rozmarzyć
młynarzyć
parzyć
naparzyć
zaparzyć
odparzyć
oparzyć
poparzyć
sparzyć
wyparzyć
rozparzyć
zakatarzyć
postarzyć
warzyć
nawarzyć
obwarzyć
gwarzyć
przegwarzyć
pogwarzyć
zgwarzyć
skwarzyć
uskwarzyć
dowarzyć
powarzyć
swarzyć
poswarzyć
spotwarzyć
uwarzyć
zapoczwarzyć
przepoczwarzyć
wypoczwarzyć
ślamazarzyć
koszarzyć
żarzyć
wyżarzyć
rozżarzyć
brzyć
srebrzyć
zasrebrzyć
osrebrzyć
posrebrzyć
wysrebrzyć
przedobrzyć
wydobrzyć
pindrzyć
wypindrzyć
modrzyć
rozwydrzyć
mizdrzyć
mądrzyć
wymądrzyć
zmądrzyć
opancerzyć
uderzyć
zderzyć
wysferzyć
mierzyć
namierzyć
zamierzyć
obmierzyć
odmierzyć
przemierzyć
domierzyć
pomierzyć
wymierzyć
przymierzyć
sprzymierzyć
zmierzyć
rozmierzyć
uśmierzyć
pierzyć
rozcapierzyć
czapierzyć
rozczapierzyć
przepierzyć
opierzyć
upierzyć
wypierzyć
wierzyć
zawierzyć
sprzeniewierzyć
powierzyć
uwierzyć
zwierzyć
wyzwierzyć
sknerzyć
perzyć
zaperzyć
szczerzyć
wyszczerzyć
szerzyć
poszerzyć
rozszerzyć
wichrzyć
powichrzyć
zwichrzyć
rozwichrzyć
szmirzyć
naczupirzyć
rozpirzyć
ikrzyć
skrzyć
zaskrzyć
iskrzyć
zaiskrzyć
wyiskrzyć
roziskrzyć
cukrzyć
zacukrzyć
przecukrzyć
ocukrzyć
pocukrzyć
scukrzyć
przykrzyć
naprzykrzyć
sprzykrzyć
uprzykrzyć
korzyć
upokorzyć
ukorzyć
morzyć
zamorzyć
umorzyć
wymorzyć
zmorzyć
przysporzyć
kunktatorzyć
nowatorzyć
dyrektorzyć
gaworzyć
pogaworzyć
rozgaworzyć
tworzyć
natworzyć
odtworzyć
przetworzyć
otworzyć
dotworzyć
potworzyć
stworzyć
utworzyć
wytworzyć
roztworzyć
współtworzyć
czworzyć
pieprzyć
napieprzyć
zapieprzyć
odpieprzyć
podpieprzyć
przepieprzyć
opieprzyć
dopieprzyć
popieprzyć
spieprzyć
upieprzyć
wpieprzyć
wypieprzyć
przypieprzyć
rozpieprzyć
patrzyć
napatrzyć
zapatrzyć
podpatrzyć
przepatrzyć
opatrzyć
zaopatrzyć
dopatrzyć
popatrzyć
upatrzyć
wpatrzyć
wypatrzyć
przypatrzyć
rozpatrzyć
wietrzyć
odwietrzyć
przewietrzyć
napowietrzyć
zapowietrzyć
odpowietrzyć
wywietrzyć
zwietrzyć
kumotrzyć
skumotrzyć
ostrzyć
naostrzyć
zaostrzyć
obostrzyć
podostrzyć
poostrzyć
wyostrzyć
pstrzyć
napstrzyć
zapstrzyć
opstrzyć
popstrzyć
upstrzyć
lustrzyć
chytrzyć
przechytrzyć
schytrzyć
wychytrzyć
jątrzyć
pojątrzyć
rozjątrzyć
piętrzyć
podpiętrzyć
popiętrzyć
spiętrzyć
wypiętrzyć
wywnętrzyć
burzyć
zaburzyć
podburzyć
oburzyć
poburzyć
wyburzyć
zburzyć
rozburzyć
wzburzyć
zadurzyć
bajdurzyć
nabajdurzyć
pobajdurzyć
odurzyć
bzdurzyć
nabzdurzyć
rajfurzyć
kurzyć
nakurzyć
zakurzyć
odkurzyć
podkurzyć
okurzyć
pokurzyć
skurzyć
wkurzyć
wykurzyć
przykurzyć
rozkurzyć
chmurzyć
nachmurzyć
zachmurzyć
schmurzyć
rozchmurzyć
zanurzyć
wnurzyć
wynurzyć
czupurzyć
naczupurzyć
wynaturzyć
kapturzyć
zakapturzyć
okapturzyć
chałturzyć
nachałturzyć
zachałturzyć
pochałturzyć
mazurzyć
odmazurzyć
zaszczurzyć
odszczurzyć
tchórzyć
stchórzyć
wtórzyć
powtórzyć
przywtórzyć
szyć
zadaszyć
naszyć
straszyć
nastraszyć
zastraszyć
odstraszyć
przestraszyć
postraszyć
wystraszyć
zaszyć
patałaszyć
spatałaszyć
wałaszyć
obszyć
odszyć
podszyć
bebeszyć
wybebeszyć
rozbebeszyć
cieszyć
nacieszyć
pocieszyć
ucieszyć
śmieszyć
ośmieszyć
rozśmieszyć
spieszyć
pospieszyć
przyspieszyć
śpieszyć
pośpieszyć
przyśpieszyć
peszyć
zapeszyć
speszyć
zeszyć
grzeszyć
nagrzeszyć
zgrzeszyć
rozgrzeszyć
przeszyć
zrzeszyć
ciszyć
uciszyć
wyciszyć
przyciszyć
ściszyć
pomniejszyć
umniejszyć
zmniejszyć
upiększyć
powiększyć
zwiększyć
mszyć
zamszyć
omszyć
doszyć
panoszyć
spanoszyć
rozpanoszyć
poszyć
wypaproszyć
rozproszyć
patroszyć
wypatroszyć
stroszyć
nastroszyć
pustoszyć
opustoszyć
spustoszyć
płoszyć
przepłoszyć
popłoszyć
spłoszyć
wypłoszyć
polepszyć
ulepszyć
gorszyć
pogorszyć
zgorszyć
uszyć
rozjuszyć
komuszyć
skomuszyć
burmuszyć
naburmuszyć
puszyć
napuszyć
ruszyć
naruszyć
obruszyć
zawieruszyć
kruszyć
nakruszyć
zakruszyć
nadkruszyć
odkruszyć
pokruszyć
skruszyć
ukruszyć
wykruszyć
rozkruszyć
poruszyć
wyruszyć
zruszyć
wzruszyć
suszyć
nasuszyć
zasuszyć
obsuszyć
podsuszyć
przesuszyć
osuszyć
dosuszyć
posuszyć
ususzyć
wysuszyć
tuszyć
świntuszyć
poświntuszyć
wybrzuszyć
bałuszyć
wybałuszyć
głuszyć
zagłuszyć
ogłuszyć
wygłuszyć
przygłuszyć
zgłuszyć
wszyć
zawszyć
odwszyć
odmyszyć
wyszyć
towarzyszyć
potowarzyszyć
stowarzyszyć
współtowarzyszyć
przyszyć
zszyć
rozszyć
prószyć
naprószyć
zaprószyć
przeprószyć
oprószyć
poprószyć
sprószyć
przyprószyć
rozprószyć
węszyć
powęszyć
wywęszyć
zwęszyć
podwyższyć
przewyższyć
wywyższyć
zwyższyć
żyć
bradziażyć
zabradziażyć
pobradziażyć
smażyć
nasmażyć
zasmażyć
obsmażyć
odsmażyć
podsmażyć
przesmażyć
osmażyć
dosmażyć
usmażyć
wysmażyć
przysmażyć
nażyć
obnażyć
wpółobnażyć
prażyć
zaprażyć
podprażyć
przeprażyć
doprażyć
uprażyć
wyprażyć
przyprażyć
rozprażyć
doposażyć
uposażyć
wyposażyć
ważyć
naważyć
zaważyć
nadważyć
odważyć
podważyć
lekceważyć
zlekceważyć
znieważyć
przeważyć
doważyć
równoważyć
wyrównoważyć
zrównoważyć
poważyć
zauważyć
przyuważyć
przeciwważyć
wyważyć
zważyć
rozważyć
zażyć
odżyć
miażdżyć
zmiażdżyć
rozmiażdżyć
dżdżyć
odmóżdżyć
wymóżdżyć
śnieżyć
naśnieżyć
zaśnieżyć
odśnieżyć
ośnieżyć
pośnieżyć
rozśnieżyć
świeżyć
odświeżyć
wyświeżyć
jeżyć
najeżyć
zjeżyć
obrzeżyć
przeżyć
ubliżyć
przybliżyć
zbliżyć
zaniżyć
obniżyć
poniżyć
uniżyć
zniżyć
lżyć
zelżyć
wilżyć
nawilżyć
odwilżyć
zwilżyć
ulżyć
mżyć
ożyć
ubożyć
zubożyć
dożyć
chędożyć
ochędożyć
pochędożyć
wychędożyć
mnożyć
namnożyć
przemnożyć
pomnożyć
wymnożyć
przymnożyć
rozmnożyć
pożyć
spożyć
drożyć
podrożyć
wdrożyć
srożyć
nasrożyć
rozsrożyć
batożyć
zabatożyć
obatożyć
wybatożyć
stożyć
trwożyć
zatrwożyć
potrwożyć
strwożyć
łożyć
nałożyć
założyć
obłożyć
nadłożyć
przedłożyć
odłożyć
podłożyć
przełożyć
dołożyć
położyć
cudzołożyć
płożyć
barłożyć
nabarłożyć
zabarłożyć
przebarłożyć
ułożyć
włożyć
wyłożyć
przyłożyć
złożyć
rozłożyć
skarżyć
naskarżyć
zaskarżyć
oskarżyć
samooskarżyć
poskarżyć
współoskarżyć
uskarżyć
wyskarżyć
dzierżyć
zdzierżyć
użyć
nadużyć
smużyć
osmużyć
nużyć
znużyć
mrużyć
zamrużyć
przymrużyć
zmrużyć
prużyć
zużyć
dłużyć
zadłużyć
obdłużyć
oddłużyć
przedłużyć
wydłużyć
przydłużyć
wzdłużyć
głużyć
płużyć
opłużyć
służyć
nasłużyć
zasłużyć
obsłużyć
odsłużyć
przesłużyć
dosłużyć
posłużyć
usłużyć
wysłużyć
przysłużyć
wżyć
wyżyć
zawyżyć
zżyć
wróżyć
nawróżyć
powróżyć
wywróżyć
dążyć
nadążyć
podążyć
wydążyć
zdążyć
ciążyć
zaciążyć
obciążyć
odciążyć
przeciążyć
dociążyć
drążyć
przedrążyć
wdrążyć
wydrążyć
grążyć
pogrążyć
krążyć
zakrążyć
podkrążyć
okrążyć
pokrążyć
ciężyć
zaciężyć
zwyciężyć
przezwyciężyć
ciemiężyć
uciemiężyć
spieniężyć
nadwerężyć
prężyć
naprężyć
odprężyć
sprężyć
wyprężyć
rozprężyć
mitrężyć
zmitrężyć
nadwyrężyć
tężyć
natężyć
zatężyć
stężyć
wytężyć
współżyć
dąć
nadąć
zadąć
podąć
wydąć
rozdąć
wzdąć
ciąć
naciąć
zaciąć
obciąć
nadciąć
odciąć
podciąć
przeciąć
dociąć
pociąć
uciąć
wciąć
wyciąć
przyciąć
rozciąć
ściąć
giąć
nagiąć
zagiąć
obgiąć
nadgiąć
odgiąć
podgiąć
przegiąć
dogiąć
pogiąć
ugiąć
wgiąć
wygiąć
przygiąć
zgiąć
rozgiąć
miąć
pomiąć
wymiąć
przymiąć
zmiąć
piąć
napiąć
zapiąć
odpiąć
podpiąć
przepiąć
opiąć
dopiąć
spiąć
wspiąć
upiąć
wpiąć
wypiąć
przypiąć
rozpiąć
wziąć
zawziąć
powziąć
uwziąć
przedsięwziąć
jąć
nająć
odnająć
podnająć
donająć
wynająć
zająć
objąć
odjąć
podjąć
zdjąć
przejąć
dojąć
pojąć
ująć
wyjąć
przyjąć
kląć
nakląć
zakląć
przekląć
skląć
wykląć
rozkląć
stanąć
przystanąć
nagabnąć
zagabnąć
dziabnąć
słabnąć
zasłabnąć
zesłabnąć
osłabnąć
przysłabnąć
jebnąć
grzebnąć
gibnąć
dziobnąć
skrobnąć
siorbnąć
skubnąć
uskubnąć
wyskubnąć
grubnąć
chybnąć
dzióbnąć
rąbnąć
ziębnąć
naziębnąć
przeziębnąć
oziębnąć
wyziębnąć
zziębnąć
macnąć
pacnąć
kicnąć
kucnąć
ukucnąć
przykucnąć
hycnąć
bęcnąć
zagadnąć
odgadnąć
zgadnąć
bladnąć
pobladnąć
wybladnąć
przybladnąć
zbladnąć
zawładnąć
owładnąć
blednąć
poblednąć
wyblednąć
przyblednąć
zblednąć
rzednąć
przerzednąć
zrzednąć
majdnąć
fundnąć
dryndnąć
bodnąć
ubodnąć
chłodnąć
ochłodnąć
wychłodnąć
zaśmiardnąć
prześmiardnąć
śmierdnąć
zaśmierdnąć
prześmierdnąć
pierdnąć
merdnąć
chudnąć
pochudnąć
schudnąć
wychudnąć
przychudnąć
brzydnąć
obrzydnąć
zbrzydnąć
pizdnąć
gwizdnąć
zagwizdnąć
zaglądnąć
podglądnąć
przeglądnąć
oglądnąć
doglądnąć
spoglądnąć
wglądnąć
wyglądnąć
przyglądnąć
rozglądnąć
więdnąć
nadwiędnąć
przewiędnąć
powiędnąć
uwiędnąć
przywiędnąć
zwiędnąć
kojfnąć
cofnąć
smagnąć
pragnąć
zapragnąć
biegnąć
nabiegnąć
zabiegnąć
nadbiegnąć
odbiegnąć
podbiegnąć
przebiegnąć
obiegnąć
dobiegnąć
pobiegnąć
zapobiegnąć
ubiegnąć
wbiegnąć
wybiegnąć
przybiegnąć
zbiegnąć
rozbiegnąć
legnąć
zalegnąć
oblegnąć
polegnąć
ulegnąć
wylegnąć
przylegnąć
zlegnąć
rozlegnąć
zażegnąć
podżegnąć
prześcignąć
doścignąć
wyścignąć
mignąć
wymignąć
śmignąć
prześmignąć
wyśmignąć
dźwignąć
przedźwignąć
podźwignąć
udźwignąć
wydźwignąć
lgnąć
wilgnąć
nawilgnąć
zawilgnąć
zwilgnąć
przylgnąć
margnąć
targnąć
wtargnąć
wytargnąć
drgnąć
obdziergnąć
szurgnąć
smyrgnąć
szmyrgnąć
pyrgnąć
rugnąć
mrugnąć
odmrugnąć
dygnąć
drygnąć
wzdrygnąć
frygnąć
stygnąć
zastygnąć
przestygnąć
ostygnąć
wystygnąć
rzygnąć
rozstrzygnąć
współrozstrzygnąć
wyrzygnąć
ślizgnąć
obślizgnąć
ześlizgnąć
prześlizgnąć
oślizgnąć
poślizgnąć
wślizgnąć
wyślizgnąć
umizgnąć
wierzgnąć
zadzierzgnąć
przedzierzgnąć
pirzgnąć
bluzgnąć
bryzgnąć
obryzgnąć
ciągnąć
naciągnąć
zaciągnąć
obciągnąć
nadciągnąć
odciągnąć
podciągnąć
przeciągnąć
ociągnąć
dociągnąć
pociągnąć
uciągnąć
wciągnąć
wyciągnąć
przyciągnąć
rozciągnąć
ściągnąć
powściągnąć
osiągnąć
gęgnąć
sięgnąć
zasięgnąć
dosięgnąć
przysięgnąć
zaprzysięgnąć
krzywoprzysięgnąć
sprzysięgnąć
lęgnąć
zalęgnąć
ulęgnąć
wylęgnąć
zaprzęgnąć
odprzęgnąć
przeprzęgnąć
doprzęgnąć
sprzęgnąć
wprzęgnąć
wyprzęgnąć
przyprzęgnąć
rozprzęgnąć
przeczołgnąć
źgnąć
dźgnąć
żgnąć
wahnąć
bachnąć
ciachnąć
machnąć
zamachnąć
odmachnąć
wymachnąć
rozmachnąć
pachnąć
zapachnąć
sztachnąć
odsztachnąć
żachnąć
zdechnąć
uśmiechnąć
cichnąć
zacichnąć
pocichnąć
ucichnąć
przycichnąć
ścichnąć
kichnąć
nadwichnąć
wywichnąć
zwichnąć
pchnąć
odepchnąć
podepchnąć
wepchnąć
zepchnąć
rozepchnąć
przepchnąć
opchnąć
dopchnąć
popchnąć
upchnąć
wypchnąć
szturchnąć
schnąć
zaschnąć
obeschnąć
podeschnąć
zeschnąć
rozeschnąć
przeschnąć
oschnąć
doschnąć
poschnąć
uschnąć
wyschnąć
przyschnąć
tchnąć
natchnąć
zatchnąć
odetchnąć
westchnąć
wytchnąć
buchnąć
wybuchnąć
cuchnąć
zacuchnąć
chuchnąć
niuchnąć
dmuchnąć
wdmuchnąć
wydmuchnąć
zdmuchnąć
puchnąć
napuchnąć
zapuchnąć
podpuchnąć
opuchnąć
popuchnąć
spuchnąć
rozpuchnąć
gruchnąć
głuchnąć
ogłuchnąć
pogłuchnąć
przygłuchnąć
wzdychnąć
czmychnąć
prychnąć
odstrychnąć
wystrychnąć
mierzchnąć
zmierzchnąć
pierzchnąć
opierzchnąć
spierzchnąć
rozpierzchnąć
spąchnąć
trząchnąć
otrząchnąć
potrząchnąć
strząchnąć
wtrząchnąć
wytrząchnąć
tęchnąć
zatęchnąć
stęchnąć
ginąć
zaginąć
poginąć
wyginąć
zginąć
skinąć
minąć
przeminąć
ominąć
pominąć
wyminąć
rozminąć
nawinąć
zawinąć
obwinąć
odwinąć
podwinąć
przewinąć
owinąć
powinąć
spowinąć
uwinąć
wywinąć
zwinąć
rozwinąć
bujnąć
kujnąć
gdaknąć
blaknąć
poblaknąć
wyblaknąć
przyblaknąć
zblaknąć
braknąć
zabraknąć
zbraknąć
kraknąć
potaknąć
przytaknąć
kwaknąć
łaknąć
ocknąć
beknąć
cieknąć
nacieknąć
zacieknąć
obcieknąć
odcieknąć
przecieknąć
ocieknąć
pocieknąć
wcieknąć
wycieknąć
ścieknąć
sieknąć
kleknąć
szczeknąć
odszczeknąć
fiknąć
kliknąć
niknąć
zaniknąć
przeniknąć
uniknąć
wniknąć
wyniknąć
zniknąć
piknąć
spiknąć
siknąć
psiknąć
kwiknąć
ćwiknąć
milknąć
zamilknąć
pomilknąć
umilknąć
przymilknąć
zmilknąć
mknąć
zamknąć
odemknąć
podemknąć
wemknąć
zemknąć
przemknąć
domknąć
pomknąć
napomknąć
umknąć
chrumknąć
wymknąć
przymknąć
trynknąć
moknąć
namoknąć
zamoknąć
cmoknąć
odmoknąć
podmoknąć
przemoknąć
wymoknąć
zmoknąć
rozmoknąć
potoknąć
kwoknąć
charknąć
odcharknąć
wycharknąć
smarknąć
sarknąć
odsarknąć
warknąć
odwarknąć
derknąć
ćwierknąć
świerknąć
uświerknąć
wysterknąć
zerknąć
burknąć
odburknąć
oburknąć
furknąć
tyrknąć
omsknąć
wymsknąć
parsknąć
wyparsknąć
wyłusknąć
odpysknąć
tknąć
natknąć
zatknąć
podetknąć
wetknąć
zetknąć
przetknąć
dotknąć
potknąć
utknąć
wytknąć
przytknąć
miauknąć
zacuknąć
fuknąć
odfuknąć
ofuknąć
huknąć
odhuknąć
ciuknąć
fiuknąć
psiuknąć
kuknąć
luknąć
puknąć
mruknąć
odmruknąć
pruknąć
stuknąć
odstuknąć
opłuknąć
cyknąć
pierdyknąć
myknąć
smyknąć
przesmyknąć
wysmyknąć
pyknąć
ryknąć
bryknąć
odryknąć
pryknąć
tryknąć
pstryknąć
syknąć
ksyknąć
psyknąć
tyknąć
prztyknąć
nawyknąć
odwyknąć
przywyknąć
zwyknąć
bzyknąć
krzyknąć
zakrzyknąć
odkrzyknąć
przekrzyknąć
okrzyknąć
skrzyknąć
wykrzyknąć
strzyknąć
nastrzyknąć
zastrzyknąć
wstrzyknąć
wystrzyknąć
łyknąć
czknąć
uszczknąć
gorzknąć
zgorzknąć
bąknąć
odbąknąć
przebąknąć
wybąknąć
brzdąknąć
siąknąć
nasiąknąć
podsiąknąć
przesiąknąć
osiąknąć
wsiąknąć
wysiąknąć
zająknąć
brząknąć
zabrząknąć
chrząknąć
odchrząknąć
brzdęknąć
mięknąć
namięknąć
odmięknąć
przemięknąć
wymięknąć
zmięknąć
rozmięknąć
dźwięknąć
jęknąć
odjęknąć
wyjęknąć
zalęknąć
przelęknąć
klęknąć
uklęknąć
przyklęknąć
ulęknąć
wylęknąć
zlęknąć
pęknąć
nadpęknąć
rozpęknąć
stęknąć
kwęknąć
szczęknąć
brzęknąć
nabrzęknąć
zabrzęknąć
obrzęknąć
pobrzęknąć
przełknąć
połknąć
żółknąć
nadżółknąć
przeżółknąć
pożółknąć
wyżółknąć
przyżółknąć
zżółknąć
palnąć
walnąć
pierdolnąć
golnąć
kolnąć
kulnąć
kaszlnąć
zakaszlnąć
odkaszlnąć
zdrzemnąć
kimnąć
wspomnąć
rymnąć
zżymnąć
wionąć
owionąć
przywionąć
zionąć
wzionąć
wyzionąć
tonąć
zatonąć
potonąć
utonąć
chłonąć
ochłonąć
pochłonąć
wchłonąć
płonąć
zapłonąć
spłonąć
wspłonąć
capnąć
przycapnąć
chapnąć
ciapnąć
kapnąć
skapnąć
lapnąć
chlapnąć
klapnąć
oklapnąć
przyklapnąć
drapnąć
zadrapnąć
udrapnąć
chrapnąć
sapnąć
odsapnąć
chłapnąć
kłapnąć
depnąć
nadepnąć
udepnąć
wdepnąć
przydepnąć
hepnąć
ciepnąć
wyciepnąć
siepnąć
telepnąć
klepnąć
ślepnąć
oślepnąć
poślepnąć
krzepnąć
zakrzepnąć
okrzepnąć
skrzepnąć
trzepnąć
strzepnąć
szepnąć
odszepnąć
podszepnąć
wyszepnąć
kipnąć
chlipnąć
wychlipnąć
zipnąć
odzipnąć
kopnąć
odkopnąć
wkopnąć
wykopnąć
kropnąć
tropnąć
żłopnąć
szarpnąć
nadszarpnąć
wyszarpnąć
cierpnąć
pocierpnąć
ścierpnąć
zaczerpnąć
nadczerpnąć
siorpnąć
tyrpnąć
cupnąć
przycupnąć
dupnąć
ciupnąć
chlupnąć
chrupnąć
tupnąć
przytupnąć
łupnąć
rypnąć
chrypnąć
zachrypnąć
ochrypnąć
pochrypnąć
schrypnąć
sypnąć
szczypnąć
podszczypnąć
uszczypnąć
przyszczypnąć
skrzypnąć
łypnąć
tąpnąć
stąpnąć
ćpnąć
wyćpnąć
garnąć
nagarnąć
zagarnąć
obgarnąć
odgarnąć
podgarnąć
przegarnąć
ogarnąć
wgarnąć
wygarnąć
przygarnąć
zgarnąć
rozgarnąć
brnąć
zabrnąć
przebrnąć
dobrnąć
wybrnąć
przybrnąć
szurnąć
fyrnąć
snąć
gasnąć
zagasnąć
dogasnąć
pogasnąć
wygasnąć
przygasnąć
zgasnąć
chlasnąć
klasnąć
przyklasnąć
mlasnąć
plasnąć
drasnąć
zadrasnąć
prasnąć
zasnąć
trzasnąć
zatrzasnąć
wytrzasnąć
przytrzasnąć
wrzasnąć
zawrzasnąć
odwrzasnąć
wywrzasnąć
głasnąć
cisnąć
nacisnąć
zacisnąć
obcisnąć
odcisnąć
przecisnąć
docisnąć
pocisnąć
ucisnąć
wcisnąć
wycisnąć
przycisnąć
ścisnąć
uścisnąć
kisnąć
zakisnąć
podkisnąć
przekisnąć
skisnąć
ukisnąć
rozkisnąć
pisnąć
nawisnąć
zawisnąć
obwisnąć
zwisnąć
świsnąć
zaświsnąć
prześwisnąć
kuksnąć
rymsnąć
posnąć
rosnąć
narosnąć
zarosnąć
obrosnąć
odrosnąć
podrosnąć
przerosnąć
dorosnąć
porosnąć
urosnąć
wrosnąć
wyrosnąć
przyrosnąć
zrosnąć
rozrosnąć
wzrosnąć
chłosnąć
chapsnąć
opsnąć
kopsnąć
wypsnąć
usnąć
chlusnąć
wychlusnąć
plusnąć
wyplusnąć
musnąć
omusnąć
chrusnąć
szusnąć
prysnąć
odprysnąć
wyprysnąć
rozprysnąć
trysnąć
wtrysnąć
wytrysnąć
roztrysnąć
przysnąć
łysnąć
błysnąć
zabłysnąć
odbłysnąć
przebłysnąć
wybłysnąć
rozbłysnąć
zachłysnąć
chrząsnąć
zatrząsnąć
obtrząsnąć
przetrząsnąć
otrząsnąć
potrząsnąć
strząsnąć
wstrząsnąć
utrząsnąć
wytrząsnąć
przytrząsnąć
roztrząsnąć
klęsnąć
zaklęsnąć
sklęsnąć
wklęsnąć
chrzęsnąć
haratnąć
kołatnąć
płatnąć
haftnąć
kwitnąć
zakwitnąć
przekwitnąć
okwitnąć
dokwitnąć
wykwitnąć
rozkwitnąć
fajtnąć
hajtnąć
chajtnąć
ochajtnąć
kajtnąć
majtnąć
chrobotnąć
chybotnąć
miotnąć
łomotnąć
grzmotnąć
wykopyrtnąć
szastnąć
wistnąć
szustnąć
chrząstnąć
gęstnąć
zgęstnąć
chrzęstnąć
lutnąć
zgrzytnąć
zakrzątnąć
zaprzątnąć
oprzątnąć
sprzątnąć
uprzątnąć
wyprzątnąć
lunąć
plunąć
odplunąć
splunąć
wyplunąć
runąć
frunąć
zafrunąć
nadfrunąć
odfrunąć
podfrunąć
przefrunąć
pofrunąć
sfrunąć
wyfrunąć
przyfrunąć
sunąć
nasunąć
zasunąć
obsunąć
odsunąć
podsunąć
zesunąć
przesunąć
osunąć
dosunąć
posunąć
usunąć
wsunąć
wysunąć
przysunąć
zsunąć
rozsunąć
ziewnąć
kiwnąć
odkiwnąć
wychynąć
płynąć
napłynąć
zapłynąć
nadpłynąć
odpłynąć
podpłynąć
przepłynąć
opłynąć
dopłynąć
popłynąć
spłynąć
upłynąć
wpłynąć
wypłynąć
przypłynąć
rozpłynąć
słynąć
zasłynąć
maznąć
sczeznąć
liznąć
obliznąć
śliznąć
obśliznąć
ześliznąć
prześliznąć
ośliznąć
pośliznąć
wśliznąć
wyśliznąć
rznąć
marznąć
namarznąć
zamarznąć
obmarznąć
nadmarznąć
odmarznąć
podmarznąć
przemarznąć
omarznąć
domarznąć
pomarznąć
umarznąć
wmarznąć
wymarznąć
przymarznąć
zmarznąć
rozmarznąć
narznąć
zarznąć
oberznąć
naderznąć
oderznąć
poderznąć
mierznąć
obmierznąć
omierznąć
zmierznąć
werznąć
zerznąć
rozerznąć
przerznąć
orznąć
dorznąć
porznąć
pieprznąć
urznąć
wyrznąć
przyrznąć
bluznąć
bryznąć
obryznąć
rozbryznąć
więznąć
uwięznąć
grzęznąć
ugrzęznąć
skiełznąć
pełznąć
zapełznąć
odpełznąć
podpełznąć
przepełznąć
dopełznąć
popełznąć
spełznąć
wpełznąć
wypełznąć
przypełznąć
rozpełznąć
rżnąć
narżnąć
zarżnąć
oberżnąć
naderżnąć
oderżnąć
poderżnąć
werżnąć
zerżnąć
rozerżnąć
przerżnąć
orżnąć
dorżnąć
porżnąć
urżnąć
wyrżnąć
przyrżnąć
zacząć
począć
napocząć
nadpocząć
odpocząć
spocząć
wypocząć
rozpocząć
wszcząć
żąć
nażąć
obżąć
odżąć
dożąć
pożąć
użąć
wżąć
wyżąć
zżąć
chęć
niechęć
cięć
pamięć
niepamięć
oprzędnięć
nieoprzędnięć
zasłonięć
niezasłonięć
odsłonięć
nieodsłonięć
przesłonięć
nieprzesłonięć
osłonięć
nieosłonięć
przysłonięć
nieprzysłonięć
śnięć
nieśnięć
pięć
dziesięć
dziewięć
zięć
objęć
rtęć
ortęć
pieczęć
sianożęć
żółć
maść
paść
napaść
zapaść
odpaść
podpaść
przepaść
opaść
dopaść
popaść
spaść
upaść
podupaść
wpaść
wypaść
przypaść
rozpaść
kraść
nakraść
zakraść
podkraść
przekraść
okraść
dokraść
pokraść
skraść
ukraść
wkraść
wykraść
rozkraść
waść
kłaść
nakłaść
pokłaść
mieść
namieść
zamieść
obmieść
odmieść
podmieść
przemieść
omieść
pomieść
umieść
wmieść
wymieść
zmieść
rozmieść
nieść
nanieść
zanieść
obnieść
odnieść
podnieść
przenieść
gnieść
nagnieść
zagnieść
odgnieść
przegnieść
dognieść
pognieść
ugnieść
wgnieść
wygnieść
przygnieść
zgnieść
rozgnieść
donieść
ponieść
unieść
wnieść
wynieść
przynieść
znieść
roznieść
wznieść
wieść
nawieść
zawieść
obwieść
odwieść
przewieść
dowieść
powieść
minipowieść
opowieść
teleopowieść
mikropowieść
antypowieść
przypowieść
uwieść
wwieść
wywieść
przywieść
zwieść
rozwieść
jeść
najeść
objeść
nadjeść
odjeść
podjeść
przejeść
dojeść
rękojeść
pojeść
trojeść
tojeść
ujeść
wyjeść
przyjeść
zjeść
rozjeść
boleść
pleść
napleść
zapleść
odpleść
przepleść
opleść
popleść
spleść
upleść
wpleść
wypleść
rozpleść
treść
teść
cześć
brześć
grześć
pogrześć
sześć
iść
kiść
okiść
liść
trójliść
nibyliść
nienawiść
zawiść
najść
zajść
obejść
nadejść
odejść
podejść
wejść
zejść
rozejść
przejść
wzejść
wnijść
dojść
ujść
wyjść
przyjść
pójść
ość
słabość
lubość
grubość
półgrubość
obcość
kobiecość
niekobiecość
nicość
dziecięcość
półdziecięcość
chłopięcość
dziewczęcość
zwierzęcość
półzwierzęcość
książęcość
dość
śniadość
bladość
radość
zadość
młodość
hardość
twardość
półtwardość
chudość
rudość
gość
nagość
półnagość
telegość
ubogość
mnogość
srogość
niesrogość
wrogość
błogość
długość
tęgość
nietęgość
błahość
niebłahość
cichość
lichość
płochość
kruchość
suchość
półsuchość
głuchość
taniość
odpowiedniość
nieodpowiedniość
pośledniość
niepośledniość
średniość
pośredniość
bezpośredniość
niebezpośredniość
uprzedniość
powszedniość
niepowszedniość
przechodniość
nieprzechodniość
przeciwprzechodniość
dodatniość
elektrododatniość
dostatniość
letniość
nieletniość
długoletniość
pełnoletniość
niepełnoletniość
nastoletniość
małoletniość
dożywotniość
kość
psiakość
jakość
bylejakość
nijakość
trojakość
dwojakość
wszelakość
pakość
wielorakość
różnorakość
gibkość
chybkość
szybkość
cudackość
nowobogackość
zawadiackość
szczeniackość
proletariackość
sarmackość
chłopackość
literackość
nieliterackość
prostackość
chwackość
ubeckość
szlacheckość
niemieckość
mazowieckość
świeckość
staroświeckość
antyradzieckość
laickość
lechickość
katolickość
niekatolickość
akademickość
antysemickość
stoickość
epickość
jezuickość
ekstrawaganckość
szarmanckość
debiutanckość
studenckość
inteligenckość
poetyckość
apoetyckość
niepoetyckość
łużyckość
rzadkość
gładkość
słodkość
półsłodkość
prędkość
dalekość
dzikość
półdzikość
lekkość
miękkość
wielkość
niewielkość
cienkość
głębokość
szerokość
wysokość
lepkość
krzepkość
cierpkość
chrupkość
sypkość
płaskość
półpłaskość
babskość
wścibskość
niebieskość
czeskość
bliskość
śliskość
niskość
plebejskość
miejskość
wielkomiejskość
wiejskość
europejskość
nieeuropejskość
antyeuropejskość
swojskość
aryjskość
rosyjskość
bizantyjskość
probrytyjskość
przyjacielskość
marzycielskość
angielskość
anielskość
sielskość
obywatelskość
mongolskość
polskość
wielkopolskość
małopolskość
antypolskość
damskość
chamskość
islamskość
ziemskość
nieziemskość
cudzoziemskość
boskość
półboskość
chłopskość
wyspiarskość
dziarskość
malarskość
szkolarskość
marskość
pensjonarskość
rycerskość
nierycerskość
węgierskość
pionierskość
żołnierskość
kawalerskość
braterskość
morskość
śródziemnomorskość
amatorskość
nowatorskość
dworskość
mazurskość
francuskość
ruskość
pruskość
królewskość
kurewskość
litewskość
żydowskość
towarzyskość
nietowarzyskość
wąskość
męskość
niemęskość
półpogańskość
niebiańskość
grubiańskość
słowiańskość
prasłowiańskość
niesłowiańskość
niechrześcijańskość
amerykańskość
proamerykańskość
germańskość
poznańskość
pańskość
jaśniepańskość
wielkopańskość
bezpańskość
hiszpańskość
tyrańskość
szatańskość
mieszczańskość
drobnomieszczańskość
małomieszczańskość
antymieszczańskość
panieńskość
żeńskość
koleżeńskość
niekoleżeńskość
ukraińskość
łacińskość
japońskość
murzyńskość
wiotkość
wartkość
szorstkość
wszystkość
rzutkość
płytkość
krótkość
przykrótkość
giętkość
krewkość
maluczkość
ludzkość
praludzkość
nieludzkość
gorzkość
miałkość
maleńkość
rześkość
ważkość
nadważkość
nieważkość
niedoważkość
ciężkość
wielość
ilość
mość
tożsamość
samotożsamość
zamość
ichmość
rodzimość
ozimość
jejmość
uprzejmość
nieuprzejmość
wiadomość
świadomość
przedświadomość
podświadomość
nieświadomość
wszechświadomość
samoświadomość
półświadomość
jegomość
ruchomość
nieruchomość
poziomość
znajomość
nieznajomość
znikomość
chromość
stromość
waszmość
miedzianość
wyszukaność
niepokalaność
nieskalaność
dokonaność
niedokonaność
buraczaność
zgrabność
niezgrabność
powabność
niepowabność
haniebność
niechwalebność
wielebność
przewielebność
niepochlebność
źrebność
liczebność
uczebność
zgrzebność
potrzebność
niepotrzebność
niemożebność
służebność
nadobność
ozdobność
drobność
zasobność
niezasobność
osobność
sposobność
zgubność
niechlubność
prądolubność
cieniolubność
mrówkolubność
samolubność
niesamolubność
światłolubność
chybność
niechybność
rębność
odrębność
bezzębność
dogłębność
wgłębność
zacność
obecność
nieobecność
wszechobecność
współobecność
niecność
bezecność
prawomocność
nieprawomocność
wzmocność
owocność
bezowocność
szkaradność
paradność
zaradność
niezaradność
nieporadność
bezradność
zasadność
niezasadność
bezzasadność
przesadność
dosadność
dokładność
niedokładność
jednokładność
składność
nieskładność
układność
nieukładność
przykładność
podwładność
niewładność
wszechwładność
wielowładność
bezwładność
bezładność
jedność
prajedność
trójjedność
wybredność
niewybredność
wredność
solidność
niesolidność
godność
łagodność
niegodność
dogodność
niedogodność
pogodność
wiarogodność
niewiarogodność
wiarygodność
niewiarygodność
karygodność
przygodność
zgodność
niezgodność
samoniezgodność
samozgodność
palcochodność
pochodność
stopochodność
miodność
rodność
nieodrodność
dorodność
jajorodność
wielorodność
samorodność
jednorodność
niejednorodność
różnorodność
bioróżnorodność
żyworodność
jajożyworodność
wodność
zawodność
niezawodność
przewodność
piezoprzewodność
dowodność
chłodność
płodność
niepłodność
samopłodność
bezpłodność
samobezpłodność
wzbudność
cudność
ludność
praludność
schludność
nieschludność
nudność
trudność
ułudność
złudność
bezwstydność
bezgwiezdność
przejezdność
nieprzejezdność
podsądność
przesądność
nierozsądność
rządność
samorządność
porządność
praworządność
niepraworządność
zbędność
niezbędność
oględność
nieoględność
względność
bezwzględność
oszczędność
nieoszczędność
wodooszczędność
energooszczędność
materiałooszczędność
nadrzędność
podrzędność
drugorzędność
trzeciorzędność
równorzędność
nierównorzędność
przędność
zrzędność
współrzędność
niewspółrzędność
błędność
bezbłędność
trafność
nietrafność
ufność
dufność
nieufność
poufność
powszechność
niepowszechność
pulchność
zwierzchność
siność
przedajność
sprzedajność
niesprzedajność
miododajność
życiodajność
miarodajność
niemiarodajność
wydajność
niewydajność
skrajność
tajność
jednostajność
niejednostajność
półtajność
obyczajność
nieobyczajność
zwyczajność
nadzwyczajność
nienadzwyczajność
niezwyczajność
urodzajność
nieurodzajność
chwiejność
beznadziejność
lejność
kolejność
mafijność
elegijność
religijność
areligijność
niereligijność
melancholijność
linijność
prostolinijność
harmonijność
nieharmonijność
dysharmonijność
krwiopijność
higroskopijność
niehigroskopijność
filantropijność
utopijność
odbojność
bogobojność
dojność
hojność
niespokojność
strojność
dostojność
przystojność
nieprzystojność
bujność
kujność
niechlujność
rujność
czujność
kreacyjność
wariacyjność
asocjacyjność
prowokacyjność
bezapelacyjność
relacyjność
rewelacyjność
kompilacyjność
izolacyjność
termoizolacyjność
kontemplacyjność
oscylacyjność
deklamacyjność
informacyjność
eliminacyjność
operacyjność
nieoperacyjność
interoperacyjność
perseweracyjność
konspiracyjność
dekoracyjność
korporacyjność
narracyjność
ilustracyjność
sensacyjność
agitacyjność
ostentacyjność
reprezentacyjność
adaptacyjność
sytuacyjność
innowacyjność
inscenizacyjność
improwizacyjność
koalicyjność
intuicyjność
akcyjność
reakcyjność
interakcyjność
frakcyjność
trakcyjność
atrakcyjność
nieatrakcyjność
abstrakcyjność
perfekcyjność
elekcyjność
protekcyjność
fikcyjność
funkcyjność
bifunkcyjność
polifunkcyjność
wielofunkcyjność
dedukcyjność
indukcyjność
samoindukcyjność
produkcyjność
bezprodukcyjność
destrukcyjność
tolerancyjność
nietolerancyjność
instancyjność
dwuinstancyjność
kadencyjność
tendencyjność
walencyjność
kowalencyjność
konkurencyjność
bezkonkurencyjność
kompetencyjność
retencyjność
frekwencyjność
inwencyjność
koncepcyjność
konsumpcyjność
komercyjność
inercyjność
ewolucyjność
rewolucyjność
konstytucyjność
niekonstytucyjność
tradycyjność
nietradycyjność
erudycyjność
repetycyjność
pozycyjność
opozycyjność
dyspozycyjność
melodyjność
niemelodyjność
bezmelodyjność
studyjność
kancelaryjność
seminaryjność
awaryjność
bezawaryjność
minoderyjność
pruderyjność
bezpruderyjność
peryferyjność
galeryjność
seryjność
długoseryjność
krótkoseryjność
kokieteryjność
koteryjność
loteryjność
neomisteryjność
obligatoryjność
kontradyktoryjność
sukcesyjność
konfesyjność
dygresyjność
represyjność
impresyjność
opresyjność
ekspresyjność
obsesyjność
emisyjność
transmisyjność
fleksyjność
afleksyjność
refleksyjność
bezrefleksyjność
ortodoksyjność
polidyspersyjność
kontrowersyjność
perwersyjność
dyskusyjność
bezdyskusyjność
partyjność
apartyjność
ponadpartyjność
niepartyjność
wielopartyjność
jednopartyjność
monopartyjność
dwupartyjność
bezpartyjność
gestyjność
fantazyjność
kurtuazyjność
inwazyjność
finezyjność
kolizyjność
bezkolizyjność
wizyjność
telewizyjność
korozyjność
dyfuzyjność
aluzyjność
iluzyjność
decyzyjność
bezdecyzyjność
precyzyjność
nieprecyzyjność
spójność
niespójność
potrójność
podwójność
tęskność
piękność
globalność
tubalność
wzbogacalność
namacalność
nienamacalność
nieskracalność
odwracalność
nieodwracalność
opłacalność
nieopłacalność
samoopłacalność
niespłacalność
wypłacalność
niewypłacalność
przeświecalność
przesycalność
skręcalność
odkształcalność
nieodkształcalność
przekształcalność
niejadalność
zapadalność
przekładalność
nieprzekładalność
rozkładalność
nierozkładalność
piramidalność
koloidalność
haploidalność
tetraploidalność
pentaploidalność
diploidalność
amfidiploidalność
amfiploidalność
poliploidalność
alopoliploidalność
allopoliploidalność
autopoliploidalność
triploidalność
aloploidalność
alloploidalność
agamatoploidalność
agmatoploidalność
autoploidalność
aneuploidalność
modalność
absurdalność
półfeudalność
oglądalność
idealność
realność
nadrealność
nierealność
wymagalność
legalność
nielegalność
półlegalność
dostrzegalność
niedostrzegalność
postrzegalność
niepostrzegalność
rozstrzygalność
nierozstrzygalność
ściągalność
nieściągalność
osiągalność
nieosiągalność
dosięgalność
nachalność
patriarchalność
słuchalność
obrabialność
urabialność
stadialność
medialność
multimedialność
kordialność
kolegialność
pochłanialność
wchłanialność
genialność
kongenialność
wymienialność
niewymienialność
utlenialność
ceremonialność
bezceremonialność
nieprzedawnialność
rozróżnialność
nierozróżnialność
zatapialność
niezatapialność
przeszczepialność
rozszczepialność
pryncypialność
bezpryncypialność
materialność
niematerialność
eksterytorialność
niewymawialność
nieodnawialność
nienastawialność
zestawialność
kolokwialność
jowialność
trywialność
odpowiedzialność
nieodpowiedzialność
współodpowiedzialność
widzialność
niewidzialność
spajalność
krajalność
przyswajalność
specjalność
oficjalność
nieoficjalność
półoficjalność
inicjalność
substancjalność
potencjalność
ekwipotencjalność
parcjalność
komercjalność
niekomercjalność
przemijalność
nieprzemijalność
rozwijalność
lojalność
nielojalność
trójlojalność
maniakalność
przemakalność
nieprzemakalność
spiekalność
klikalność
przenikalność
nieprzenikalność
unikalność
lokalność
matrylokalność
radykalność
niedomykalność
matrykalność
nietykalność
dotykalność
niedotykalność
wertykalność
rustykalność
muzykalność
niemuzykalność
podsiąkalność
molalność
ekstremalność
formalność
nieformalność
normalność
anormalność
nienormalność
optymalność
banalność
niebanalność
marginalność
oryginalność
nieoryginalność
machinalność
kryminalność
ortogonalność
regionalność
nacjonalność
racjonalność
nieracjonalność
irracjonalność
protekcjonalność
funkcjonalność
afunkcjonalność
niefunkcjonalność
dysfunkcjonalność
konfidencjonalność
esencjonalność
sentencjonalność
intencjonalność
konwencjonalność
niekonwencjonalność
prowincjonalność
emocjonalność
opcjonalność
proporcjonalność
nieproporcjonalność
dysproporcjonalność
wprostproporcjonalność
instytucjonalność
tradycjonalność
nieprofesjonalność
półprofesjonalność
pretensjonalność
bezpretensjonalność
intensjonalność
ekstensjonalność
okazjonalność
niepokonalność
wykonalność
niewykonalność
tonalność
atonalność
bitonalność
politonalność
wielotonalność
komunalność
kardynalność
doktrynalność
palność
zapalność
samozapalność
niepalność
klepalność
łatwopalność
municypalność
karalność
niekaralność
liberalność
feralność
obieralność
wybieralność
ścieralność
nieścieralność
umieralność
nadumieralność
wymieralność
niespieralność
zawieralność
kameralność
bilateralność
unilateralność
literalność
integralność
chiralność
spiralność
sakralność
moralność
amoralność
niemoralność
teatralność
amfiteatralność
arbitralność
neutralność
karykaturalność
naturalność
nadnaturalność
nienaturalność
koniunkturalność
niekoniunkturalność
izostrukturalność
kulturalność
niekulturalność
agenturalność
cenzuralność
niecenzuralność
polichóralność
wasalność
paradoksalność
heterodoksalność
kolosalność
uniwersalność
wsysalność
fatalność
palatalność
niepalatalność
letalność
witalność
transcendentalność
incydentalność
mentalność
momentalność
dokumentalność
monumentalność
sentymentalność
niesentymentalność
horyzontalność
totalność
brutalność
poczytalność
niepoczytalność
indywidualność
ponadindywidualność
monstrualność
seksualność
metroseksualność
sensualność
aktualność
nieaktualność
punktualność
niepunktualność
ewentualność
wirtualność
tekstualność
intertekstualność
wizualność
audiowizualność
poznawalność
niepoznawalność
rozpoznawalność
nierozpoznawalność
spawalność
niespawalność
skrawalność
przystawalność
nieprzystawalność
zgrzewalność
owalność
przechowalność
wychowalność
stopniowalność
kowalność
niekowalność
weryfikowalność
komunikowalność
drukowalność
całkowalność
skalowalność
pojmowalność
reformowalność
niereformowalność
sumowalność
następowalność
zastępowalność
odparowalność
kierowalność
sterowalność
zachorowalność
prasowalność
adresowalność
stosowalność
zastosowalność
niezastosowalność
przystosowalność
flotowalność
akceptowalność
cytowalność
obserwowalność
polaryzowalność
półowalność
samozerwalność
rozerwalność
nierozerwalność
przesuwalność
nieusuwalność
wysuwalność
niewysuwalność
odczuwalność
nieodczuwalność
wyczuwalność
niewyczuwalność
zbywalność
niezbywalność
niepozbywalność
niewyzbywalność
przewidywalność
nieprzewidywalność
zmywalność
niezmywalność
wykonywalność
porównywalność
nieporównywalność
przerywalność
wykrywalność
niewykrywalność
opisywalność
przekazywalność
nieprzekazywalność
nienazywalność
obowiązywalność
rozwiązywalność
nierozwiązywalność
odwoływalność
pływalność
przeżywalność
dożywalność
używalność
nieużywalność
nieprzebaczalność
przetłumaczalność
nieprzetłumaczalność
niewytłumaczalność
wyznaczalność
niewyznaczalność
nieprzekraczalność
doświadczalność
uleczalność
nieuleczalność
wyleczalność
obliczalność
nieobliczalność
nieprzeliczalność
wyćwiczalność
odziedziczalność
wystarczalność
niewystarczalność
samowystarczalność
niesamowystarczalność
niewywłaszczalność
zniszczalność
niezniszczalność
ziszczalność
nieziszczalność
odpuszczalność
przepuszczalność
nieprzepuszczalność
wodoprzepuszczalność
półprzepuszczalność
dopuszczalność
niedopuszczalność
przypuszczalność
rozpuszczalność
nierozpuszczalność
uczęszczalność
odsączalność
przesączalność
niepołączalność
niewłączalność
nierozłączalność
niedoręczalność
rozcieńczalność
sprowadzalność
niesprowadzalność
utwardzalność
potwierdzalność
sprawdzalność
niesprawdzalność
rozporządzalność
kuriozalność
powtarzalność
niepowtarzalność
odtwarzalność
mierzalność
niemierzalność
niewymierzalność
rozszerzalność
zawieszalność
niewymuszalność
naruszalność
nienaruszalność
rozkruszalność
wzruszalność
niewzruszalność
słyszalność
niesłyszalność
dosłyszalność
samosłyszalność
kauzalność
rozwiązalność
nierozwiązalność
działalność
odwołalność
nieodwołalność
przesyłalność
zakażalność
wyobrażalność
niewyobrażalność
wyrażalność
niewyrażalność
niepodważalność
niezauważalność
przejeżdżalność
zwilżalność
zaskarżalność
obciążalność
przeciążalność
niezwyciężalność
nieprzezwyciężalność
przywiedlność
nieprzywiedlność
celność
niecelność
cielność
dzielność
oddzielność
nieoddzielność
trójdzielność
samodzielność
niesamodzielność
podzielność
niepodzielność
udzielność
dwudzielność
rozdzielność
nierozdzielność
paralelność
niebagatelność
subtelność
rzetelność
nierzetelność
nieskazitelność
śmiertelność
nieśmiertelność
czytelność
nieczytelność
wierzytelność
czelność
bezczelność
szczelność
nieszczelność
wodoszczelność
ognioszczelność
dźwiękoszczelność
światłoszczelność
półszczelność
szybkostrzelność
bramkostrzelność
labilność
adaptabilność
inadaptabilność
stabilność
ultrastabilność
niestabilność
inteligibilność
mobilność
niemobilność
kompatybilność
niekompatybilność
acydofilność
higrofilność
przymilność
pilność
niepilność
bezsilność
półcywilność
udolność
nieudolność
wydolność
niewydolność
zdolność
niezdolność
namolność
małorolność
wolność
dowolność
samowolność
mimowolność
niewłasnowolność
bezwłasnowolność
powolność
dobrowolność
niedobrowolność
frywolność
bezwolność
zmiennocieplność
stałocieplność
potulność
przytulność
nieprzytulność
przychylność
nieprzychylność
mylność
omylność
nieomylność
pomylność
obcopylność
owadopylność
wodopylność
samopylność
wiatropylność
skrytopylność
fibrylność
sterylność
samosterylność
infantylność
szczególność
nieszczególność
poszczególność
ogólność
obopólność
nieobopólność
wspólność
jednokreślność
przemyślność
domyślność
niedomyślność
lekkomyślność
jednomyślność
niejednomyślność
wolnomyślność
pomyślność
niepomyślność
prawomyślność
nieprawomyślność
wspaniałomyślność
umyślność
nieumyślność
wymyślność
zmyślność
bezmyślność
rozmyślność
nierozmyślność
ciemność
półciemność
przyziemność
najemność
wzajemność
pojemność
ujemność
elektroujemność
przyjemność
nieprzyjemność
daremność
nienadaremność
foremność
nieforemność
nikczemność
bezdomność
skromność
nieskromność
potomność
bezpotomność
przytomność
nieprzytomność
półprzytomność
dwójłomność
karkołomność
ułomność
niezłomność
rozumność
nierozumność
bezszumność
intymność
naganność
nienaganność
staranność
niestaranność
bezustanność
zachłanność
niezachłanność
cenność
drogocenność
bezdenność
kryminogenność
immunogenność
kancerogenność
stresogenność
konfliktogenność
podniebienność
wielościenność
bagienność
kamienność
znamienność
zamienność
odmienność
nieodmienność
plemienność
innoplemienność
współplemienność
brzemienność
przemienność
naprzemienność
imienność
bezimienność
promienność
płomienność
sumienność
niesumienność
tłumienność
wymienność
niewymienność
zmienność
niezmienność
współzmienność
piśmienność
niepiśmienność
trójpienność
jednopienność
smukłopienność
dwupienność
zbawienność
codzienność
niecodzienność
lenność
solenność
plenność
suwerenność
senność
bezsenność
szczenność
rdzenność
wielordzenność
przestrzenność
bezżenność
inność
dziecinność
półdziecinność
gościnność
niegościnność
roślinność
gminność
nagminność
równinność
niewinność
powinność
zwinność
rodzinność
nierodzinność
antyrodzinność
zabobonność
gonność
dozgonność
obronność
nieobronność
bezbronność
ochronność
ciepłochronność
nieuchronność
stronność
przestronność
wszechstronność
wielostronność
jednostronność
niejednostronność
różnostronność
ustronność
dwustronność
bezstronność
monotonność
wonność
bezwonność
chłonność
pracochłonność
płacochłonność
surowcochłonność
wodochłonność
prądochłonność
energochłonność
energiochłonność
chemiochłonność
dźwiękochłonność
białkochłonność
stalochłonność
terenochłonność
zapasochłonność
czasochłonność
cementochłonność
importochłonność
transportochłonność
inwestochłonność
paliwochłonność
dewizochłonność
materiałochłonność
kapitałochłonność
zbożochłonność
skłonność
nieskłonność
płonność
zapłonność
niepłonność
samopłonność
fortunność
niefortunność
pustynność
czynność
nadczynność
nieczynność
dziękczynność
niedoczynność
dobroczynność
uczynność
nieuczynność
bezczynność
płynność
nadpłynność
niepłynność
miodopłynność
rzadkopłynność
gęstopłynność
półpłynność
nieprzeniknioność
nieuniknioność
niezastąpioność
zieloność
określoność
nieokreśloność
niedookreśloność
czerwoność
nieoznaczoność
niezliczoność
ograniczoność
nieograniczoność
uczoność
skończoność
nieskończoność
przyrodzoność
nadprzyrodzoność
niestrudzoność
niezmierzoność
nieustraszoność
wymuszoność
niewymuszoność
napuszoność
niewzruszoność
słoność
nieskażoność
uniżoność
złożoność
niezłożoność
niezwyciężoność
przylepność
samoprzylepność
zaczepność
samoczepność
przyczepność
dowcipność
lipność
pochopność
niepochopność
okropność
roztropność
nieroztropność
przekupność
nieprzekupność
pokupność
niepokupność
przedsłupność
posępność
podstępność
przestępność
dostępność
niedostępność
biodostępność
występność
przystępność
nieprzystępność
mocarność
solidarność
niesolidarność
lapidarność
legendarność
gospodarność
niegospodarność
udarność
niezdarność
linearność
alinearność
kolinearność
matrylinearność
wulgarność
subsydiarność
ofiarność
familiarność
karność
niekarność
bezkarność
figlarność
kapilarność
protokolarność
molarność
polarność
bipolarność
fabularność
afabularność
regularność
nieregularność
spektakularność
muskularność
korpuskularność
popularność
niepopularność
tytularność
protokólarność
marność
smarność
prymarność
interdyscyplinarność
ordynarność
parność
egalitarność
totalitarność
elitarność
utylitarność
humanitarność
niehumanitarność
nieparlamentarność
elementarność
komplementarność
dokumentarność
rudymentarność
autorytarność
poczwarność
ślamazarność
czarność
ciężarność
krnąbrność
jędrność
bierność
mierność
nadmierność
równomierność
nierównomierność
niepomierność
wymierność
niewymierność
bezmierność
niezmierność
współmierność
niewspółmierność
miłosierność
niemiłosierność
wierność
niewierność
prawowierność
nieprawowierność
łatwowierność
przezierność
misterność
filuterność
pazerność
mizerność
obszerność
nieobszerność
koszerność
wszystkożerność
wielożerność
jednożerność
roślinożerność
mięsożerność
trawożerność
wyborność
zborność
niezborność
niesforność
upiorność
zadziorność
jeziorność
korność
przekorność
pokorność
niepokorność
niesonorność
odporność
nieodporność
wodoodporność
ognioodporność
zimoodporność
sejsmoodporność
żaroodporność
kwasoodporność
mrozoodporność
ciepłoodporność
światłoodporność
podporność
oporność
promieniooporność
lekooporność
toporność
sporność
bezsporność
wyporność
dworność
potworność
wytworność
niewytworność
przezorność
nieprzezorność
pozorność
niepozorność
durność
bzdurność
jurność
chmurność
pochmurność
bezchmurność
czupurność
górność
gruboskórność
wtórność
jasność
niejasność
własność
współwłasność
cielesność
niecielesność
bezcielesność
półcielesność
bolesność
niebolesność
bezbolesność
bezkresność
doczesność
jednoczesność
niejednoczesność
równoczesność
nierównoczesność
nowoczesność
ultranowoczesność
nienowoczesność
ponowoczesność
supernowoczesność
wczesność
przedwczesność
niewczesność
ówczesność
współczesność
niewspółczesność
żałosność
mięsność
podatność
niepodatność
udatność
nieudatność
wydatność
przydatność
nieprzydatność
zdatność
niezdatność
delikatność
niedelikatność
skrupulatność
brunatność
intratność
stratność
akuratność
nieakuratność
adekwatność
nieadekwatność
prywatność
półprywatność
płatność
odpłatność
nieodpłatność
niepłatność
niepopłatność
bezpłatność
tandetność
szlachetność
nieszlachetność
półszlachetność
świetność
nieświetność
dzietność
wielodzietność
jednodzietność
małodzietność
bezdzietność
pełnoletność
niepełnoletność
małoletność
kompletność
niekompletność
sekretność
konkretność
niekonkretność
bitność
nieambitność
dobitność
czołobitność
wybitność
błękitność
aksamitność
inwariantność
pikantność
relewantność
transcendentność
ambiwalentność
ekwiwalentność
kowalentność
temperamentność
immanentność
permanentność
transparentność
indyferentność
koherentność
kompetentność
niekompetentność
idempotentność
konsekwentność
wykwintność
niewykwintność
wilgotność
markotność
lotność
zalotność
przelotność
górnolotność
ulotność
samotność
obrotność
nieobrotność
krotność
półtorakrotność
tysiąckrotność
pięciokrotność
dziesięciokrotność
wielokrotność
niewielokrotność
ilokrotność
jednokrotność
niejednokrotność
czterokrotność
stokrotność
trzykrotność
zawrotność
odwrotność
przewrotność
wywrotność
niewywrotność
zwrotność
niezwrotność
przeciwzwrotność
istotność
nieistotność
współistotność
zdrowotność
pierwotność
niepierwotność
żywotność
nieżywotność
dożywotność
męskożywotność
przepastność
istność
drobnolistność
różnolistność
samoistność
niesamoistność
nienawistność
ustność
rozpustność
niekorzystność
butność
absolutność
rezolutność
okrutność
rzutność
przerzutność
samorzutność
rozrzutność
bytność
niebytność
współbytność
eksplicytność
parzystokopytność
sytność
chwytność
jodochwytność
uchwytność
nieuchwytność
poczytność
niepoczytność
starożytność
nowożytność
równokątność
pokątność
czworokątność
prostokątność
przedprątność
chętność
przeciętność
ponadprzeciętność
nieprzeciętność
namiętność
beznamiętność
odświętność
majętność
niemajętność
umiejętność
nieumiejętność
obojętność
nieobojętność
pojętność
niepojętność
mętność
smętność
ponętność
nieponętność
pokrętność
skrętność
prawoskrętność
lewoskrętność
wykrętność
natrętność
nienatrętność
skrzętność
kształtność
niekształtność
wielokształtność
jednokształtność
zmiennokształtność
równokształtność
różnokształtność
bezkształtność
zabawność
dawność
pradawność
niedawność
starodawność
jawność
niejawność
półjawność
skrawność
prawność
nieprawność
równoprawność
pełnoprawność
niepełnoprawność
poprawność
niepoprawność
niepełnopoprawność
hiperpoprawność
sprawność
nadsprawność
niesprawność
niepełnosprawność
wprawność
niewprawność
bezprawność
strawność
niestrawność
lekkostrawność
ciężkostrawność
wytrawność
niewytrawność
nastawność
samonastawność
bezpodstawność
postawność
ustawność
nieustawność
przeciwstawność
wystawność
spławność
śpiewność
wodosiewność
samosiewność
wiatrosiewność
deszczosiewność
przewiewność
powiewność
zwiewność
wylewność
zlewność
rozlewność
pewność
niepewność
pokrewność
nierdzewność
rzewność
naiwność
przeciwność
dziwność
przedziwność
polubowność
ładowność
nadładowność
cudowność
powierzchowność
niepowierzchowność
pakowność
niepakowność
zyskowność
niezyskowność
zbytkowność
szykowność
ryzykowność
żeglowność
nieżeglowność
samohamowność
małomowność
umowność
wymowność
rozmowność
nierozmowność
klarowność
nieklarowność
smarowność
warowność
polerowność
sterowność
nadsterowność
podsterowność
samosterowność
zzewnątrzsterowność
interesowność
bezinteresowność
seksowność
sensowność
nonsensowność
bezsensowność
stosowność
niestosowność
taktowność
nietaktowność
efektowność
nieefektowność
instynktowność
rentowność
nierentowność
gruntowność
niegruntowność
niefartowność
hartowność
samohartowność
gustowność
niegustowność
lutowność
kunsztowność
niekunsztowność
kosztowność
niekosztowność
gwałtowność
nieodzowność
łowność
słowność
niesłowność
dosłowność
wielosłowność
gołosłowność
barwność
wielobarwność
jednobarwność
różnobarwność
dwubarwność
bezbarwność
przesuwność
zrywność
masywność
pasywność
recesywność
sukcesywność
agresywność
nieagresywność
progresywność
ekspresywność
posesywność
refleksywność
impulsywność
ekspansywność
defensywność
ofensywność
suspensywność
intensywność
nieintensywność
półintensywność
ekstensywność
dyskursywność
kreatywność
negatywność
elektronegatywność
fugatywność
inicjatywność
asocjatywność
honoryfikatywność
komunikatywność
niekomunikatywność
antykomunikatywność
frykatywność
relatywność
spekulatywność
postulatywność
normatywność
anormatywność
ponadnormatywność
nienormatywność
alternatywność
inchoatywność
deklaratywność
imperatywność
operatywność
iteratywność
lukratywność
melioratywność
pejoratywność
dekoratywność
ilustratywność
figuratywność
niefiguratywność
wegetatywność
fakultatywność
tentatywność
reprezentatywność
komutatywność
charytatywność
autorytatywność
konserwatywność
wolitywność
prymitywność
definitywność
aktywność
nieaktywność
reaktywność
immunoreaktywność
faktywność
radioaktywność
wazoaktywność
superaktywność
interaktywność
półaktywność
efektywność
nieefektywność
perfektywność
obiektywność
nieobiektywność
subiektywność
niesubiektywność
intersubiektywność
selektywność
kolektywność
prospektywność
retrospektywność
dyrektywność
konduktywność
produktywność
nieproduktywność
bezproduktywność
destruktywność
konstruktywność
wariantywność
emotywność
receptywność
perceptywność
asertywność
sugestywność
rezystywność
magnetorezystywność
dystrybutywność
konsekutywność
deminutywność
addytywność
tranzytywność
pozytywność
sztywność
półsztywność
eksplozywność
ekskluzywność
przepływność
spływność
upływność
żywność
zażywność
grzybożywność
samożywność
niesamożywność
pożywność
skąpożywność
cudzożywność
prawdomówność
wielomówność
małomówność
równość
nierówność
jedyność
przyjazność
baczność
niebaczność
cudaczność
nieudaczność
smaczność
znaczność
nieznaczność
bliskoznaczność
wieloznaczność
jednoznaczność
niejednoznaczność
równoznaczność
różnoznaczność
dwuznaczność
niedwuznaczność
opaczność
pokraczność
czyraczność
dziwaczność
serdeczność
wódeczność
konieczność
niekonieczność
niebezpieczność
obosieczność
wieczność
odwieczność
długowieczność
średniowieczność
krótkowieczność
zeszłowieczność
bajeczność
waleczność
mleczność
taneczność
słoneczność
stateczność
niestateczność
ostateczność
niedostateczność
samostateczność
wszeteczność
wsteczność
skuteczność
nieskuteczność
bezskuteczność
zbyteczność
pożyteczność
niepożyteczność
użyteczność
nieużyteczność
bezużyteczność
nieświąteczność
grzeczność
niegrzeczność
dorzeczność
niedorzeczność
sprzeczność
niesprzeczność
społeczność
aspołeczność
niespołeczność
minispołeczność
mikrospołeczność
prospołeczność
stołeczność
archaiczność
prozaiczność
sylabiczność
niesylabiczność
monosylabiczność
anaerobiczność
graficzność
autobiograficzność
półpornograficzność
fotograficzność
nieortograficzność
mikotroficzność
stroficzność
katastroficzność
niestroficzność
eutroficzność
amorficzność
specyficzność
apokryficzność
magiczność
tragiczność
nietragiczność
niepedagogiczność
logiczność
alogiczność
analogiczność
nielogiczność
aideologiczność
ekologiczność
bioekologiczność
technologiczność
fonologiczność
chronologiczność
patologiczność
mitologiczność
tautologiczność
energiczność
nieenergiczność
dramaturgiczność
anarchiczność
monarchiczność
hierarchiczność
antyhierarchiczność
psychiczność
liczność
skandaliczność
alkaliczność
detaliczność
metaliczność
niemetaliczność
krystaliczność
publiczność
niepubliczność
nieliczność
amonioteliczność
cykliczność
acykliczność
niecykliczność
idylliczność
diaboliczność
anaboliczność
paraboliczność
symboliczność
hiperboliczność
okoliczność
równoliczność
formuliczność
rozliczność
śliczność
dynamiczność
aerodynamiczność
panoramiczność
polemiczność
anemiczność
homonimiczność
synonimiczność
patronimiczność
komiczność
ergonomiczność
ekonomiczność
nieekonomiczność
autonomiczność
antynomiczność
dychotomiczność
diatermiczność
endotermiczność
egzotermiczność
eurytermiczność
sejsmiczność
rytmiczność
arytmiczność
nierytmiczność
bitumiczność
mechaniczność
bezgraniczność
symultaniczność
spontaniczność
tytaniczność
sceniczność
obsceniczność
niesceniczność
telegeniczność
homogeniczność
niehomogeniczność
fonogeniczność
heterogeniczność
patogeniczność
fotogeniczność
higieniczność
niehigieniczność
nietechniczność
androginiczność
polifoniczność
symfoniczność
stereofoniczność
lakoniczność
demoniczność
harmoniczność
nieharmoniczność
kanoniczność
niekanoniczność
chroniczność
anachroniczność
synchroniczność
asynchroniczność
bajroniczność
nieplatoniczność
sylabotoniczność
monotoniczność
oksytoniczność
paroksytoniczność
wieloetniczność
cyniczność
aktyniczność
heroiczność
nieheroiczność
dychawiczność
błyskawiczność
ustawiczność
połowiczność
perspektywiczność
żywiczność
dziedziczność
naoczność
zaoczność
oboczność
równoboczność
nierównoboczność
uboczność
widoczność
niewidoczność
skoczność
bloczność
jednooczność
mroczność
pomroczność
drugoroczność
nadwzroczność
dalekowzroczność
krótkowzroczność
starczowzroczność
bezsoczność
potoczność
żarłoczność
tłoczność
niezwłoczność
bezzwłoczność
jarmarczność
juczność
sztuczność
buńczuczność
balladyczność
sporadyczność
encyklopedyczność
rytmoidyczność
ergodyczność
periodyczność
nieperiodyczność
melodyczność
rapsodyczność
metodyczność
niemetodyczność
epizodyczność
ludyczność
pindaryczność
fragmentaryczność
makabryczność
peryferyczność
manieryczność
efemeryczność
chimeryczność
eteryczność
amfoteryczność
ezoteryczność
liryczność
empiryczność
metaforyczność
fosforyczność
alegoryczność
kategoryczność
aprioryczność
kaloryczność
retoryczność
motoryczność
historyczność
ahistoryczność
ponadhistoryczność
niehistoryczność
prowizoryczność
iluzoryczność
sympatryczność
alopatryczność
allopatryczność
metryczność
niemetryczność
geometryczność
kartometryczność
symetryczność
asymetryczność
niesymetryczność
tetryczność
elektryczność
tryboelektryczność
termoelektryczność
piroelektryczność
ferroelektryczność
antyferroelektryczność
fotoelektryczność
piezoelektryczność
policentryczność
ekscentryczność
satyryczność
klasyczność
nieklasyczność
pseudoklasyczność
toksyczność
atoksyczność
nietoksyczność
radiotoksyczność
fitotoksyczność
cytotoksyczność
egzotoksyczność
emfatyczność
dramatyczność
niedramatyczność
melodramatyczność
gramatyczność
niegramatyczność
schematyczność
nieschematyczność
emblematyczność
problematyczność
tematyczność
matematyczność
nietematyczność
monotematyczność
autotematyczność
systematyczność
niesystematyczność
pragmatyczność
flegmatyczność
enigmatyczność
dogmatyczność
bezdogmatyczność
idiomatyczność
niedyplomatyczność
chromatyczność
achromatyczność
panchromatyczność
monochromatyczność
ortochromatyczność
półchromatyczność
automatyczność
apatyczność
pompatyczność
sympatyczność
niesympatyczność
antypatyczność
hieratyczność
demokratyczność
niedemokratyczność
półdemokratyczność
biurokratyczność
arystokratyczność
statyczność
majestatyczność
ekstatyczność
etyczność
ascetyczność
nieetyczność
polifiletyczność
hermetyczność
magnetyczność
niemagnetyczność
kinetyczność
poetyczność
niepoetyczność
nieapetyczność
synkretyczność
patetyczność
dietetyczność
syntetyczność
półsyntetyczność
hipotetyczność
estetyczność
nieestetyczność
antytetyczność
rachityczność
analityczność
enklityczność
proklityczność
monolityczność
polityczność
apolityczność
niepolityczność
mityczność
dydaktyczność
faktyczność
praktyczność
niepraktyczność
niedialektyczność
deiktyczność
apodyktyczność
antyczność
pedantyczność
gigantyczność
asemantyczność
romantyczność
nieromantyczność
identyczność
nieidentyczność
autentyczność
nieautentyczność
chaotyczność
niebotyczność
anegdotyczność
hemizygotyczność
homozygotyczność
idiotyczność
despotyczność
erotyczność
aerotyczność
neurotyczność
egzotyczność
sceptyczność
aseptyczność
antyseptyczność
apokaliptyczność
eliptyczność
półeliptyczność
fertyczność
styczność
bombastyczność
orgiastyczność
elastyczność
nieelastyczność
aeroelastyczność
półelastyczność
plastyczność
nadplastyczność
półplastyczność
dynastyczność
spastyczność
drastyczność
fantastyczność
półfantastyczność
eseistyczność
nierealistyczność
półrealistyczność
mistyczność
pesymistyczność
nieantagonistyczność
kostyczność
akustyczność
publicystyczność
charakterystyczność
aforystyczność
rygorystyczność
nierygorystyczność
hipokorystyczność
humorystyczność
niebeletrystyczność
artystyczność
nieartystyczność
krytyczność
bezkrytyczność
nadtarczyczność
fizyczność
metafizyczność
muzyczność
niemieckojęzyczność
wielojęzyczność
jednojęzyczność
różnojęzyczność
dwujęzyczność
mączność
łączność
nieodłączność
telełączność
radiołączność
wyłączność
niewyłączność
rozłączność
nierozłączność
dźwięczność
bezdźwięczność
współdźwięczność
wdzięczność
niewdzięczność
jednoręczność
własnoręczność
poręczność
nieporęczność
praworęczność
leworęczność
oburęczność
zręczność
niezręczność
pieprzność
opatrzność
nieopatrzność
wietrzność
nawietrzność
zawietrzność
powietrzność
bezwietrzność
zewnętrzność
rubaszność
straszność
pocieszność
ucieszność
śmieszność
niespieszność
niepospieszność
nieśpieszność
pośpieszność
niepośpieszność
grzeszność
bezgrzeszność
zaciszność
duszność
wielkoduszność
dobroduszność
prostoduszność
małoduszność
bezduszność
muszność
kruszność
słuszność
niesłuszność
pyszność
żyzność
pełność
niepełność
zupełność
niezupełność
półpełność
grubaśność
kwaśność
nadkwaśność
niekwaśność
niedokwaśność
przaśność
nieśność
obleśność
skośność
nośność
przenośność
donośność
wodonośność
węglonośność
gazonośność
nieznośność
cienioznośność
rośność
prośność
sprośność
głośność
bezgłośność
półgłośność
fikuśność
gnuśność
kapryśność
pokaźność
niepokaźność
raźność
doraźność
wyraźność
groźność
niegroźność
mroźność
przewoźność
luźność
późność
ważność
nieważność
równoważność
nierównoważność
niepoważność
nierozważność
cichobieżność
szybkobieżność
jednobieżność
pobieżność
prostobieżność
lubieżność
przeciwbieżność
zbieżność
niezbieżność
rozbieżność
współzbieżność
współbieżność
śnieżność
drapieżność
należność
przynależność
zależność
niezależność
lekozależność
współzależność
bezbrzeżność
nabożność
pobożność
niepobożność
bezbożność
możność
zamożność
niezamożność
niemożność
wielmożność
mnożność
dwunożność
drożność
niedrożność
zdrożność
ostrożność
nieostrożność
usłużność
różność
przeróżność
próżność
dążność
siermiężność
niedosiężność
dalekosiężność
mężność
niezamężność
prężność
przeciwprężność
rozprężność
niedołężność
tępość
starość
szarość
modrość
szczodrość
zazdrość
mądrość
szczerość
nieszczerość
mokrość
przykrość
ostrość
nieostrość
półostrość
pstrość
bystrość
chytrość
burość
ponurość
kusość
pyskatość
pękatość
sękatość
popielatość
głąbowatość
klocowatość
półksiężycowatość
ciamajdowatość
lodowatość
trędowatość
smugowatość
wygowatość
łęgowatość
blachowatość
mechowatość
dzieciuchowatość
kluchowatość
eunuchowatość
flejtuchowatość
zuchowatość
skrobiowatość
świniowatość
słoniowatość
gapiowatość
niedźwiedziowatość
mazgajowatość
szujowatość
ziarniniakowatość
nerwiakowłókniakowatość
chrzęstniakowatość
flakowatość
żylakowatość
ślimakowatość
szpakowatość
rakowatość
tłuszczakowatość
zygzakowatość
nieckowatość
klockowatość
przysadkowatość
schodkowatość
grudkowatość
gwiazdkowatość
zadufkowatość
mozaikowatość
karbikowatość
karmelkowatość
cebulkowatość
bidulkowatość
szczecinkowatość
katarynkowatość
dziewczynkowatość
roztropkowatość
skorupkowatość
łupkowatość
głupkowatość
cukierkowatość
potworkowatość
dziurkowatość
pagórkowatość
maskowatość
kwaskowatość
włoskowatość
łuskowatość
nitkowatość
mrukowatość
fircykowatość
łykowatość
beczkowatość
milczkowatość
goryczkowatość
świętoszkowatość
strąkowatość
pałąkowatość
kabłąkowatość
łękowatość
pyszałkowatość
karzełkowatość
gruzełkowatość
wesołkowatość
uchyłkowatość
bryłkowatość
torbielowatość
modzelowatość
cebulowatość
magmowatość
ofermowatość
szczecinowatość
szczelinowatość
klinowatość
wrzecionowatość
szponowatość
durnowatość
gapowatość
ciapowatość
polipowatość
sztampowatość
chropowatość
ospowatość
dupowatość
głupowatość
słupowatość
zebrowatość
żebrowatość
kutnerowatość
serowatość
wągrowatość
wichrowatość
szmirowatość
zdzirowatość
ździrowatość
porowatość
nieporowatość
mikroporowatość
gburowatość
rurowatość
esowatość
włosowatość
marsowatość
wirusowatość
galaretowatość
trzpiotowatość
czeczotowatość
ciastowatość
kiczowatość
bluszczowatość
jędzowatość
zezowatość
mimozowatość
wieprzowatość
guzowatość
śluzowatość
narcyzowatość
zołzowatość
szczudłowatość
mongołowatość
kołowatość
karłowatość
bryłowatość
żyłowatość
gruzłowatość
jeżowatość
myszatość
rozmaitość
pseudorozmaitość
obfitość
nieobfitość
przeobfitość
litość
jednolitość
niejednolitość
różnolitość
pospolitość
niepospolitość
znakomitość
przyzwoitość
nieprzyzwoitość
zawitość
słabowitość
pracowitość
jadowitość
niejadowitość
rodowitość
smakowitość
całkowitość
niecałkowitość
niesamowitość
chorowitość
prawowitość
nieprawowitość
pieczołowitość
nieodpartość
upartość
wartość
zawartość
nadwartość
pseudowartość
równowartość
różnowartość
otwartość
półotwartość
antywartość
zwartość
rozwartość
półrozwartość
zażartość
kanciastość
baniastość
gliniastość
słupiastość
pasiastość
miotlastość
żylastość
gąbczastość
jedwabistość
osobistość
służbistość
kwiecistość
złocistość
pozłocistość
ościstość
kościstość
kleistość
oleistość
falistość
skalistość
cielistość
strzelistość
mglistość
szklistość
kolistość
półkolistość
smolistość
perlistość
świetlistość
kulistość
niekulistość
półkulistość
mulistość
jamistość
plamistość
ziemistość
wodnistość
cienistość
kamienistość
promienistość
bagnistość
ognistość
włóknistość
niewłóknistość
pnistość
wapnistość
ziarnistość
gruboziarnistość
drobnoziarnistość
ciernistość
błotnistość
wełnistość
spoistość
niespoistość
troistość
dwoistość
swoistość
nieswoistość
słoistość
zawiesistość
lesistość
mięsistość
wiekuistość
krzewistość
narowistość
barwistość
krwistość
niedokrwistość
zimnokrwistość
ciepłokrwistość
urwistość
posuwistość
porywistość
rzeczywistość
nadrzeczywistość
nierzeczywistość
hiperrzeczywistość
oczywistość
mazistość
wyrazistość
niewyrazistość
spadzistość
przysadzistość
fałdzistość
pustość
tłustość
nietłustość
półtłustość
czystość
nieczystość
wieczystość
uroczystość
przezroczystość
nieprzezroczystość
półprzezroczystość
przeźroczystość
nieprzeźroczystość
półprzeźroczystość
soczystość
niesoczystość
potoczystość
powłóczystość
mączystość
parzystość
nieparzystość
srebrzystość
macierzystość
zadzierzystość
przejrzystość
nieprzejrzystość
półprzejrzystość
wzorzystość
górzystość
zamaszystość
puszystość
dżdżystość
zbieżystość
śnieżystość
rozłożystość
zadzierżystość
smużystość
sprężystość
niesprężystość
termosprężystość
aerosprężystość
magnetosprężystość
fotosprężystość
gęstość
częstość
sutość
skrytość
sytość
niesytość
należytość
nienależytość
nadętość
odętość
wydętość
ciętość
zaciętość
nieugiętość
rozpiętość
świętość
wziętość
zawziętość
zajętość
objętość
nieobjętość
niepojętość
krętość
żółtość
plugawość
nieruchawość
ciekawość
nieciekawość
łaskawość
niebieskawość
łykawość
gorzkawość
chuderlawość
koślawość
chropawość
głupawość
jaskrawość
niemrawość
prawość
nieprawość
szpotawość
żwawość
rdzawość
lizawość
kędzierzawość
łzawość
ledwość
leciwość
chciwość
poczciwość
niepoczciwość
uczciwość
nieuczciwość
właściwość
niewłaściwość
treściwość
nietreściwość
mściwość
litościwość
nielitościwość
nobliwość
szczodrobliwość
chorobliwość
frasobliwość
niefrasobliwość
osobliwość
nieosobliwość
żartobliwość
nieżartobliwość
półżartobliwość
świątobliwość
świętobliwość
zjadliwość
niezjadliwość
zdradliwość
wadliwość
sprawiedliwość
niesprawiedliwość
zgodliwość
chodliwość
niechodliwość
szkodliwość
nieszkodliwość
smrodliwość
niedowodliwość
pogardliwość
upierdliwość
pobudliwość
nadpobudliwość
niepobudliwość
wstydliwość
niewstydliwość
obrzydliwość
pożądliwość
popędliwość
zrzędliwość
zapobiegliwość
niezapobiegliwość
dolegliwość
spolegliwość
ciągliwość
rozciągliwość
nierozciągliwość
powściągliwość
niepowściągliwość
wahliwość
strachliwość
kochliwość
płochliwość
niepłochliwość
ruchliwość
nadruchliwość
nieruchliwość
nierychliwość
pierzchliwość
ckliwość
dociekliwość
urzekliwość
przenikliwość
nieprzenikliwość
półprzenikliwość
wnikliwość
niewnikliwość
znikliwość
milkliwość
urokliwość
burkliwość
wrzaskliwość
piskliwość
troskliwość
opryskliwość
połyskliwość
tkliwość
dotkliwość
mrukliwość
krzykliwość
nasiąkliwość
nienasiąkliwość
przesiąkliwość
nieprzesiąkliwość
wsiąkliwość
jękliwość
lękliwość
nielękliwość
brzękliwość
zgiełkliwość
łamliwość
niełamliwość
kłamliwość
niekłamliwość
chrapliwość
skwapliwość
nieskwapliwość
czepliwość
zaczepliwość
krzepliwość
niekrzepliwość
topliwość
nietopliwość
trudnotopliwość
cierpliwość
niecierpliwość
wątpliwość
niewątpliwość
łupliwość
chrypliwość
uszczypliwość
tąpliwość
ustępliwość
nieustępliwość
chełpliwość
swarliwość
żarliwość
gderliwość
gorliwość
nadgorliwość
gadatliwość
kokietliwość
chybotliwość
migotliwość
chichotliwość
szczebiotliwość
błyskotliwość
bełkotliwość
cnotliwość
potliwość
kłopotliwość
niekłopotliwość
dobrotliwość
niedobrotliwość
częstotliwość
pieszczotliwość
napastliwość
nienapastliwość
chwytliwość
podchwytliwość
zgrzytliwość
kłótliwość
niekłótliwość
pamiętliwość
niepamiętliwość
niecierpiętliwość
gniewliwość
rzewliwość
barwliwość
niedobarwliwość
czerwliwość
rozpaczliwość
płaczliwość
tłoczliwość
kurczliwość
niekurczliwość
termokurczliwość
skurczliwość
dokuczliwość
życzliwość
nieżyczliwość
łączliwość
podejrzliwość
burzliwość
tchórzliwość
straszliwość
hałaśliwość
niehałaśliwość
ściśliwość
nieściśliwość
złośliwość
niezłośliwość
kąśliwość
szczęśliwość
bojaźliwość
niebojaźliwość
zaraźliwość
obraźliwość
przeraźliwość
zgryźliwość
wstrzemięźliwość
niewstrzemięźliwość
drażliwość
wrażliwość
nadwrażliwość
niewrażliwość
antybiotykowrażliwość
pobłażliwość
niepobłażliwość
możliwość
niemożliwość
trwożliwość
nietrwożliwość
uciążliwość
nieuciążliwość
rozprężliwość
leniwość
płaksiwość
czerwiwość
godziwość
niegodziwość
nieurodziwość
prawdziwość
nieprawdziwość
półprawdziwość
sędziwość
nierównosylabowość
hydrofobowość
chorobowość
osobowość
nieosobowość
trójosobowość
męskoosobowość
niemęskoosobowość
dwuosobowość
bezosobowość
skarbowość
kadłubowość
dwuizbowość
zębowość
szkicowość
dwulicowość
dzielnicowość
prawicowość
mgławicowość
lewicowość
antylewicowość
warstwicowość
wielopalcowość
wzorcowość
niewzorcowość
miejscowość
krańcowość
grubokońcowość
balladowość
jednośladowość
fasadowość
zasadowość
małonakładowość
rozkładowość
propagandowość
półsekundowość
ugodowość
przygodowość
dochodowość
niedochodowość
przychodowość
rodowość
narodowość
ponadnarodowość
międzynarodowość
mimośrodowość
zawodowość
dwuzawodowość
standardowość
niestandardowość
awangardowość
ludowość
pseudoludowość
gniazdowość
wielogniazdowość
poglądowość
wieloświatopoglądowość
obrzędowość
urzędowość
nieurzędowość
półurzędowość
ideowość
monoideowość
bezideowość
strefowość
astrefowość
dialogowość
nałogowość
wargowość
usługowość
drobiazgowość
posągowość
księgowość
fachowość
niefachowość
przydechowość
różnoplechowość
pechowość
wybuchowość
duchowość
ruchowość
skrobiowość
wielopostaciowość
jednopostaciowość
równopostaciowość
różnopostaciowość
dwupostaciowość
bezpostaciowość
uczuciowość
bezuczuciowość
życiowość
nieżyciowość
pamięciowość
płciowość
jednopłciowość
rozdzielnopłciowość
skrytopłciowość
obupłciowość
dwupłciowość
międzypłciowość
bezpłciowość
powieściowość
przejściowość
bezwyjściowość
okolicznościowość
wartościowość
wielowartościowość
niepełnowartościowość
czterowartościowość
elektrowartościowość
małowartościowość
dwuwartościowość
bezwartościowość
całościowość
częściowość
trzyczęściowość
komediowość
liliowość
wielozadaniowość
uznaniowość
bezwyznaniowość
wielopokoleniowość
znaczeniowość
wieloznaczeniowość
dwuznaczeniowość
dobrożyczeniowość
wielordzeniowość
różnokorzeniowość
założeniowość
powierzchniowość
liniowość
nieliniowość
prostoliniowość
współliniowość
stopniowość
trójstopniowość
wielostopniowość
dwustopniowość
baśniowość
osiowość
współosiowość
niewspółosiowość
przysłowiowość
obyczajowość
zwyczajowość
rodzajowość
dwurodzajowość
dziejowość
bojowość
przebojowość
pokojowość
nastrojowość
rozwojowość
jednakowość
niejednakowość
różnoowockowość
zagadkowość
wypadkowość
przypadkowość
nieprzypadkowość
przysadkowość
wielozarodkowość
dośrodkowość
współśrodkowość
niewspółśrodkowość
zdroworozsądkowość
wypiekowość
wiekowość
równowiekowość
różnowiekowość
mozaikowość
klikowość
zanikowość
różnozarodnikowość
jednakowozarodnikowość
ogólnikowość
pomnikowość
unikowość
czasownikowość
rzeczownikowość
bajkowość
ułamkowość
bankowość
zaściankowość
sielankowość
wycinkowość
tuzinkowość
nietuzinkowość
koronkowość
rachunkowość
rozrachunkowość
cyberpunkowość
bezwarunkowość
kierunkowość
wielokierunkowość
jednokierunkowość
równokierunkowość
różnokierunkowość
dwukierunkowość
bezkierunkowość
gatunkowość
wolnorynkowość
przyczynkowość
skokowość
epokowość
barokowość
jednosłupkowość
różnosłupkowość
cukierkowość
papierkowość
usterkowość
bezusterkowość
dojutrkowość
naskórkowość
odblaskowość
przeciwodblaskowość
arabeskowość
groteskowość
zjawiskowość
widowiskowość
środowiskowość
wojskowość
niewojskowość
wielozgłoskowość
jednozgłoskowość
równozgłoskowość
dodatkowość
wydatkowość
marionetkowość
operetkowość
sylwetkowość
namiastkowość
pierwiastkowość
drobnostkowość
jednostkowość
ponadjednostkowość
małostkowość
czułostkowość
cząstkowość
skutkowość
zabytkowość
małopłytkowość
użytkowość
nieużytkowość
wyjątkowość
bezwyjątkowość
wielowątkowość
jednowątkowość
dwuwątkowość
naukowość
nienaukowość
pseudonaukowość
antynaukowość
bezerukowość
zdawkowość
migawkowość
wyrywkowość
rozrywkowość
wielotykowość
tylnojęzykowość
obrazkowość
małoobrazkowość
małomiasteczkowość
gorączkowość
obowiązkowość
nieobowiązkowość
skośnoszczękowość
białkowość
niebiałkowość
jasełkowość
schyłkowość
książkowość
nieksiążkowość
długofalowość
krótkofalowość
wieloszczeblowość
celowość
niecelowość
bezcelowość
pastelowość
liofilowość
hydrofilowość
chwilowość
stylowość
niestylowość
bezstylowość
programowość
bezprogramowość
widmowość
problemowość
bezproblemowość
systemowość
anonimowość
filmowość
domowość
jednodomowość
różnodomowość
dwudomowość
wielopoziomowość
przełomowość
szturmowość
kostiumowość
bezrymowość
nowość
sloganowość
zmianowość
trójzmianowość
wielozmianowość
jednozmianowość
dwuzmianowość
trzyzmianowość
porcelanowość
klanowość
planowość
nieplanowość
drugoplanowość
wieloplanowość
pierwszoplanowość
dwuplanowość
bezplanowość
filigranowość
metanowość
stanowość
cherubinowość
kinowość
szczelinowość
terminowość
przedterminowość
nieterminowość
długoterminowość
bezpardonowość
żargonowość
brulionowość
pionowość
salonowość
niesalonowość
szablonowość
nieszablonowość
mikrotonowość
protonowość
półtonowość
sezonowość
członowość
nierównoczłonowość
parzystoczłonowość
dwuczłonowość
supernowość
koturnowość
biegunowość
wielobiegunowość
jednobiegunowość
dwubiegunowość
seledynowość
nierutynowość
odczynowość
wyczynowość
przyczynowość
płaszczyznowość
wielopłaszczyznowość
jednopłaszczyznowość
dwupłaszczyznowość
etapowość
jednoetapowość
szczepowość
sztampowość
niesztampowość
kalejdoskopowość
półwyspowość
grupowość
typowość
atypowość
nietypowość
stereotypowość
niestereotypowość
wielotypowość
monotypowość
prototypowość
postępowość
niepostępowość
sztandarowość
miarowość
nadmiarowość
niemiarowość
wymiarowość
trójwymiarowość
wielowymiarowość
niepełnowymiarowość
dwuwymiarowość
gwarowość
towarowość
pożarowość
zdrowość
papierowość
operowość
parterowość
wirowość
cukrowość
doborowość
zbiorowość
kolorowość
różnokolorowość
honorowość
niehonorowość
wielotorowość
jednotorowość
dwutorowość
wzorowość
alabastrowość
wielopiętrowość
mundurowość
biurowość
surowość
półsurowość
miniaturowość
wielokulturowość
konturowość
brawurowość
manewrowość
nawiasowość
kasowość
klasowość
ponadklasowość
jednoklasowość
dwuklasowość
bezklasowość
masowość
pasowość
rasowość
kwasowość
czasowość
ponadczasowość
dotychczasowość
tymczasowość
bezczasowość
obcesowość
marginesowość
kresowość
okresowość
nieokresowość
półokresowość
delikatesowość
kompromisowość
bezkompromisowość
przepisowość
opisowość
popisowość
kompleksowość
komiksowość
sfinksowość
romansowość
konwenansowość
finansowość
dysonansowość
rezonansowość
renesansowość
długodystansowość
krótkodystansowość
niuansowość
bezprecedensowość
losowość
nosowość
nienosowość
wielogłosowość
jednogłosowość
dwugłosowość
farsowość
marsowość
konkursowość
przymusowość
nieprzymusowość
plagiatowość
jednookwiatowość
światowość
oświatowość
plakatowość
unikatowość
matowość
jednotematowość
niezmiennotematowość
monotematowość
nieetatowość
dwuetatowość
półetatowość
wielowarsztatowość
multipletowość
kabaretowość
portretowość
gorsetowość
sylwetowość
monolitowość
wieloaspektowość
konfliktowość
bezkonfliktowość
instynktowość
wariantowość
wielowariantowość
procentowość
gotowość
niegotowość
półgotowość
przedmiotowość
bezprzedmiotowość
podmiotowość
przelotowość
wspólnotowość
półkomfortowość
proeksportowość
półhurtowość
natychmiastowość
kastowość
bezkastowość
kontrastowość
niekontrastowość
przepustowość
lutowość
deficytowość
skrótowość
zabawowość
objawowość
bezobjawowość
nerwowość
mocarstwowość
supermocarstwowość
wielowarstwowość
dwuwarstwowość
państwowość
ponadpaństwowość
bezpaństwowość
półpaństwowość
opływowość
fazowość
długofazowość
gazowość
nakazowość
obrazowość
jednorazowość
urazowość
wielowyrazowość
rzeczowość
nierzeczowość
bluszczowość
tezowość
kiermaszowość
przedziałowość
jałowość
kryształowość
prawidłowość
nieprawidłowość
źródłowość
długogłowość
średniogłowość
pośredniogłowość
krótkogłowość
podłużnogłowość
popiołowość
żywiołowość
zespołowość
niezespołowość
płowość
pomysłowość
umysłowość
zmysłowość
nadzmysłowość
niezmysłowość
dziąsłowość
pyłowość
szczegółowość
ponadmetrażowość
małometrażowość
reportażowość
młodzieżowość
wielobranżowość
dwubranżowość
różowość
łatwość
martwość
czerstwość
drętwość
robaczywość
zapalczywość
łapczywość
niełapczywość
natarczywość
nienatarczywość
uporczywość
krzywość
fałszywość
żywość
obelżywość
zelżywość
rzeźwość
trzeźwość
nietrzeźwość
bliźniaczość
obojnaczość
prostaczość
władczość
rozrodczość
motyliczość
samiczość
pomocniczość
zasadniczość
zbrodniczość
zwodniczość
niewolniczość
tajemniczość
stronniczość
chałupniczość
awanturniczość
wojowniczość
niewojowniczość
malowniczość
buntowniczość
koczowniczość
dziewiczość
zabójczość
służalczość
rozdzielczość
spółdzielczość
samczość
ochoczość
następczość
zastępczość
przestępczość
starczość
krwiożerczość
zaborczość
niezaborczość
wybiorczość
przedsiębiorczość
światoburczość
wybiórczość
twórczość
odtwórczość
przetwórczość
chorobotwórczość
niechorobotwórczość
lądotwórczość
promieniotwórczość
rakotwórczość
zgłoskotwórczość
niezgłoskotwórczość
normotwórczość
toksynotwórczość
górotwórczość
słowotwórczość
wytwórczość
kruczość
sprawozdawczość
spostrzegawczość
pojednawczość
wykonawczość
poznawczość
zachowawczość
niewychowawczość
przystosowawczość
dzierżawczość
niedzierżawczość
prześmiewczość
dźwiękonaśladowczość
stanowczość
niestanowczość
zdobywczość
odkrywczość
dorywczość
porywczość
odżywczość
byczość
wynalazczość
czczość
hulaszczość
złowieszczość
rączość
wiernopoddańczość
młodzieńczość
opiekuńczość
nadopiekuńczość
mniejszość
teraźniejszość
nieteraźniejszość
dzisiejszość
niedzisiejszość
nietutejszość
większość
inszość
lepszość
bliższość
niższość
wyższość
miąższość
dbałość
niedbałość
całość
zadufałość
poufałość
białość
zgrubiałość
zgrzybiałość
zaśnieciałość
naleciałość
zniewieściałość
zarozumiałość
niezarozumiałość
wyrozumiałość
niewyrozumiałość
zrozumiałość
niezrozumiałość
półzrozumiałość
nabrzmiałość
obrzmiałość
śmiałość
nieśmiałość
wspaniałość
zdrobniałość
zwyrodniałość
zakamieniałość
skamieniałość
zgorzkniałość
znikczemniałość
zdziecinniałość
skostniałość
zobojętniałość
zaskorupiałość
otępiałość
osowiałość
spłowiałość
odrętwiałość
zdrętwiałość
zaśniedziałość
zasiedziałość
zatwardziałość
wybujałość
omdlałość
obolałość
zbolałość
zramolałość
małość
wytrzymałość
niewytrzymałość
żarowytrzymałość
doskonałość
niedoskonałość
ospałość
stałość
niestałość
pozostałość
półstałość
zapamiętałość
zuchwałość
trwałość
nietrwałość
długotrwałość
ogniotrwałość
krótkotrwałość
zimotrwałość
wiecznotrwałość
światłotrwałość
wytrwałość
niewytrwałość
bywałość
niebywałość
okazałość
zwiotczałość
przestarzałość
przemądrzałość
przejrzałość
dojrzałość
niedojrzałość
zagorzałość
ogorzałość
opieszałość
strupieszałość
omszałość
murszałość
zmurszałość
żałość
ociężałość
stężałość
obłość
oziębłość
osiadłość
posiadłość
półosiadłość
zajadłość
prostopadłość
upadłość
przypadłość
mdłość
podłość
smagłość
nagłość
biegłość
przebiegłość
zaległość
odległość
nieodległość
podległość
niepodległość
równoległość
nierównoległość
uległość
nieuległość
przeciwległość
przyległość
rozległość
nierozległość
śmigłość
oślizgłość
ciągłość
nieciągłość
przeciągłość
rozciągłość
półciągłość
krągłość
okrągłość
półokrągłość
oschłość
opuchłość
zamierzchłość
miłość
wszechmiłość
zawiłość
zaciekłość
nadciekłość
wściekłość
zapiekłość
spiekłość
przewlekłość
rozwlekłość
nierozwlekłość
nikłość
podmokłość
smukłość
wysmukłość
wypukłość
niewypukłość
nienawykłość
zwykłość
niezwykłość
nabrzękłość
wesołość
niewesołość
okrzepłość
szczupłość
obcisłość
ścisłość
nieścisłość
zawisłość
niezawisłość
obwisłość
podniosłość
doniosłość
wyniosłość
wzniosłość
rosłość
dorosłość
niedorosłość
półdorosłość
zaklęsłość
wklęsłość
światłość
wątłość
czułość
nadczułość
nieczułość
radioczułość
promienioczułość
barwoczułość
wszechbarwoczułość
światłoczułość
włość
pochyłość
otyłość
zażyłość
złość
rozlazłość
oślizłość
obmierzłość
zaszłość
przeszłość
przyszłość
rozwiązłość
zwięzłość
świeżość
nieświeżość
chyżość
garść
przygarść
sierść
czeluść
kopyść
korzyść
niekorzyść
bóść
zabóść
przebóść
dobóść
ubóść
róść
naróść
zaróść
obróść
odróść
podróść
przeróść
doróść
poróść
uróść
wróść
wyróść
przyróść
zróść
rozróść
wzróść
siąść
nasiąść
zasiąść
obsiąść
podsiąść
przesiąść
osiąść
dosiąść
posiąść
usiąść
wsiąść
wysiąść
przysiąść
zsiąść
rozsiąść
prząść
naprząść
oprząść
doprząść
sprząść
uprząść
wprząść
wyprząść
trząść
natrząść
zatrząść
przetrząść
otrząść
potrząść
strząść
utrząść
wytrząść
przytrząść
roztrząść
pięść
część
wieźć
nawieźć
zawieźć
obwieźć
nadwieźć
odwieźć
podwieźć
przewieźć
dowieźć
powieźć
uwieźć
wwieźć
wywieźć
przywieźć
zwieźć
rozwieźć
leźć
naleźć
odnaleźć
wynaleźć
znaleźć
zaleźć
obleźć
odleźć
podleźć
przeleźć
doleźć
poleźć
uleźć
wleźć
wyleźć
przyleźć
zleźć
rozleźć
gryźć
nagryźć
zagryźć
obgryźć
nadgryźć
odgryźć
podgryźć
przegryźć
ogryźć
dogryźć
pogryźć
ugryźć
wgryźć
wygryźć
przygryźć
zgryźć
rozgryźć
grząźć
ugrząźć


zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się bać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się cać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się dać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się fać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się gać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się hać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się iać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się jać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się kać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się lać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się mać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się nać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się pać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się rać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się sać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się tać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się wać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się zać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się łać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się żać
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się beć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się heć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ieć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się leć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się peć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się reć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się teć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się zeć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się łeć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się żeć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się aić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się bić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się cić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się eić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się fić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się kić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się lić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się mić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się nić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się oić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się pić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się rić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się sić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się tić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się vić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się wić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się zić
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się imć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się boć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się goć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się hoć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się noć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się roć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się toć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się łoć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się arć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się erć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się auć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się buć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się duć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się huć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się kuć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się luć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się nuć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się puć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ruć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się suć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się zuć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się łuć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się żuć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się być
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się myć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się oyć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ryć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się syć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się tyć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się wyć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się zyć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się żyć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się dąć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się iąć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się jąć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ląć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się nąć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ząć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się żąć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się hęć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ięć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się jęć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się tęć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się zęć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się żęć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ółć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się aść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się eść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się iść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się jść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ość
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się rść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się uść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się yść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się óść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ąść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ęść
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się eźć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się yźć
zobacz wszystkie słowa, które zakończyć się ąźć


 

 
lista słów -